Editorial Policies

Focus and Scope [TR]

[TR] Prof. Dr. Necati Demir - Dergi Yayın Hayatına Başlarken (*.pdf)

Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks uluslararası hakemli bir dergidir. Türkçe, İngilizce, Rusça ve Almanca dillerinde sosyal alanlarla ilgili her tür bilimsel çalışma yayınlanır. Yılda üç kez ardışık sayılar halinde çevrimiçi yayınlanır. Değerlendirilmesi tamamlanan başvurular yayın kurulunun uygun göreceği sayıda yayınlanır.

 

Section Policies [EN]

Cover and Table of Contents

Unchecked Open Submissions Checked Indexed Unchecked Peer Reviewed

Author Guidelines

Unchecked Open Submissions Checked Indexed Unchecked Peer Reviewed

Editorial

Unchecked Open Submissions Checked Indexed Unchecked Peer Reviewed

Foreword

Unchecked Open Submissions Checked Indexed Unchecked Peer Reviewed

Articles

Checked Open Submissions Checked Indexed Checked Peer Reviewed

Book Reviews

Checked Open Submissions Checked Indexed Checked Peer Reviewed
 

Peer Review Process [EN][TR]

[EN] Submitted articles will generally be reviewed by two referees. All correspondences between editors, reviewers and authors are made via user page at this site.

Reviewing an Article in OJS This video describes the five easy steps to review an article in an OJS journal.

[TR] Gönderilen çalışmalar, ilgili editörler tarafından ilk değerlendirmeleri yapılarak uygun görüldüğü taktirde, seçilen en az iki konu hakemine gönderilir. Hakemler standart değerlendirme kriterlerine göre çalışma hakkında bir rapor hazırlarlar. Yazar, gerektiği taktirde bu rapora göre çalışmasını düzenler. Son halini alan çalışma Yayın Kurulunda oylanarak yayınlanması konusunda karar verilir. Yazar, editör ve hakemler arasındaki tüm iletişim sitedeki sistem aracılığıyla yürütülür.

 

Open Access Policy [EN]

[EN] This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge.