Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, Vol 10, No 2 (2018)

Font Size:  Small  Medium  Large

Naturalist Flower Usage On Levni’s Album No. Tsm H.2164 / Levni’nin Tsm H.2164 No.Lu Albümünde Kullanılan Natüralist Çiçeklere Dair

Mesude Hülya (ŞANES) DOĞRU

Abstract


ÖZET
Osmanlı’nın kitaplarda rağbet ettiği süsleme sanatlarımızdan minyatür, çoğunlukla tarihsel olayları betimlemek üzerine inşa edilmiştir (tasarlanmıştır). Sultanların tahta çıkışları (cülus), cenazeleri, seferleri, savaşları, kazandıkları zaferler, avcılıktaki hünerler, İstanbul’da sarayda toplantılar, elçileri karşılamalar ve devletin gücünü anlatan minyatürler, 15. yüzyıl ve sonrasında en çok çalışılan konulardır. Levni, 18. yüzyılda, Lale Devri’nin ünlü minyatür sanatçısıdır. Minyatürlerinde, döneminden önceki nakkaşlardan farklı yaklaşımlar ve yenilikler bulunmaktadır. Bu farklılıklar arasında, kompozisyon içinden dışarıdaki izleyiciye doğru bakan meraklı gözler, kendi aralarında sohbette betimlenen figürler, üçüncü boyut arayışları, kendisini minyatürleri içinde resmetmesi vb. yer almaktadır. 42 varakta, figürlerin tek tek resmedildiği, Topkapı Sarayı Müze Kütüphanesi’nde bulunan H.2164 numaralı albüm, minyatür çalışmaları arasında önemli bir yer tutar. Bu çalışma (makale) kapsamında, bu albümde yer alan kadınların ve erkeklerin bulunduğu minyatürlü sayfalarda, her bir kadın ve erkeğin, ellerinde ve resmedildikleri zeminde bulunan natüralist üslupta çalışılmış çiçekler incelenecek; Türk kültürü ve sanatında çiçeğin tartışılmaz öneminden bahsedilecektir

Full Text » Tam Metin » Vollständiger Text: PDF