Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, Vol 5, No 2 (2013)

Font Size:  Small  Medium  Large

Ergenlik (İlkgençlik) Romanı ve Alman Gençlik Yazınındaki Tarihsel Gelişimi

Hikmet ASUTAY

Abstract


Doksanlı yıllarda Alman gençlik yazını araştırmaları ile gençlik yazın biliminde yeni bir gençlik yazınsal tür olarak Adoleszenzroman adıyla ergenlik romanı tanımı yapılmış ve bu kavram altında diğer gençlik yazın türleri toplanmıştır. Bu çalışmada da karşılaştırmalı olarak Türk Alman ergenlik yazını çalışmalarından esinlenilerek ergenlik yazını bağlamında ilkgençlik romanı ya da ergenlik romanı olarak adlandırılan türün kavram tanımı, açıklaması ile birlikte bu türe yakın olarak görülen gençlik yazını türleri ele alınmıştır. Yazınsal tür sınıflamasını tanımlama aşamasının ardından, Alman gençlik yazını içersindeki tarihsel dönemlere göre gelişimine yer verilecektir. Bu gelişim süreci boyunca ergenlik romanının Goethe’den başlamak üzere ilk örneklerinden yola çıkılarak günümüze kadar devam eden gelişimi süreci boyunca karşımıza çıkan örneklerine değinilecektir. Ergenlik romanının geçirmiş olduğu evreleri ile birlikte her yazınsal döneme bağlı olarak dile getirdiği gençlik kültürlerinin izleri de gençlik psikolojisi ve gençlik sosyolojisi verilerinden yararlanılarak izlenecek ve ergenlik romanının bugün için geldiği nokta konusunda betimleyici bir değerlendirme yapılmaya çalışılacaktır.


As a result of German youth literature researches in 1990s, a new youth literature genre has been described as adolescence novel and other youth literature genres were grouped under this new genre. This study investigates Turkish – German adolescence novel studies contrastively. The genre which is called as adolescence novel is defined and explained in the context of adolescence novel. Youth literature types are also discussed. After defining literary genre classification, historical development of it will be discussed with regard to historical periods in German youth literature. The instances of adolescence novel will be discussed starting with Goethe and the first examples of adolescence novel, up to our date. The stages of adolescence novel will be discussed with regard to each literary period by considering the youth cultures, youth psychology, and youth sociology. The current status of adolescence novel will also be described and evaluated.


Full Text » Tam Metin » Vollständiger Text: PDF