Vol 5, No 3 (2013)

[ZFWT] VOL. 5, NO. 3 (2013)

[ZFWT] VOL. 5, NO. 3 (2013)

Table of Contents

Cover and Table of Contents

Cover and Table of Contents Abstract PDF
I-VI

Author Guidelines

Yayın İlkeleri Abstract PDF
VII-XIII

Editorial

Sunuş Abstract PDF
Necati DEMİR 1-5

Articles

4-7 Yaş Arası Sağlıklı Çocukların Ebeveyn Görüşlerine Göre Yaşam Kalitelerinin Belirlenmesi Abstract PDF
Hatice BEKİR, Hande ŞAHİN, Remzi AYDIN 7-19
Niğde Şehri ve Yakın Çevresinin Zamansal Değişiminin Uzaktan Algılama ve CBS Kullanılarak İncelenmesi Abstract PDF
Yakup KIZILELMA, Murat KARABULUT, Mehmet GÜRBÜZ, Muhammet TOPUZ, Emrah CEYLAN 21-34
Oylum Höyük Toplumunun (Orta Tunç Çağı, Kilis) Paleodemografik Yapısı Abstract PDF
Ayşen AÇIKKOL YILDIRIM 35-48
Turkish Youth in the UK: An Analysis of Their Identity Formation, Belonging and Perceptions of Europe Abstract PDF
Sibel SAFİ 49-62
Niğde Türkülerinin Müzik ve Söz Unsurları Açısından İncelenmesi Abstract PDF
Hazan KURTASLAN, İzzet YÜCETOKER 63-73
15. Yüzyıl Kitap Cildlerindeki Süsleme Tasarımlarının Mimari Süslemelere Etkisi (Diyarbakır Safa Parlı Camii Işığı Altında) Abstract PDF
Savaş MARAŞLI 75-94
Tarih Kavramına Yönelik Sınıf Öğretmeni Adaylarının Ürettikleri Metaforların İncelenmesi Abstract PDF
Elvan YALÇINKAYA 95-112
Sosyal Bilgiler Öğretim Programında Yer Alan Kültürel Mirasa Duyarlılık Değerine İlişkin Öğrenci Algılarının İncelenmesi Abstract PDF
Bahadır KILCAN, Bülent AKBABA 113-137
Çanakkale Eceabat Kilinin Düşük Dereceli Borakslı Sırlarda Kullanımı Abstract PDF
Mehmet Fatih KARAGÜL 139-153
Hakas Türkçesinde Arapça ve Farsça Alıntı Kelimeler - II Abstract PDF
Mehmet KARA 155-167
Türk Edebiyatı Tarihi Yazımının Başlıca Sorunları Üzerine Birkaç Söz Abstract PDF
Gökçe Yükselen ABDURRAZAK PELER 169-176
Fuzuli’nin Türkçe Divan’ının Tenkitli Neşirlerinin Araştırılması Tarihinden Abstract PDF
Hatira YUSUFOVA 177-185
Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Bilim Dalında Yapılmış Lisansüstü Tezlerin Çeşitli Kriterlere Göre İncelenmesi Abstract PDF
Demet ŞAHİN, Şükran CALP, Pınar BULUT, Yasemin KUŞDEMİR 187-205
Ağız Çalışmalarının Önemi ve Trabzon Ağzı Özelliklerinin Değerlendirilmesi Abstract PDF
Bülent Kahraman ÇOLAKOĞLU 207-221
Üstkurgu Kavramı Üzerine Üstkurgusal Karışıklıklar Abstract PDF
Aytaç ÖREN 223-237
XXI. Yüzyılın Başında Türkiye’de İller Arası Göçlerin Mekânsal ve İstatiksel Analizi Abstract PDF
Mustafa YAKAR 239-263
Typische Fehler der Deutsch-MuttersprachlerInnen im türkischen Spracherwerb Abstract PDF
Şura KOÇAK 265-278
Çin'deki Çağatay Türkçesi Araştırmaları Üzerine Genel Bir Değerlendirme Abstract PDF
Mehmet Ali ABLİZ 279-293