Vol 6, No 2 (2014)

[ZFWT] VOL. 6, NO. 2 (2014)

[ZFWT] VOL. 6, NO. 2 (2014)

Table of Contents

Cover and Table of Contents

Cover and Table of Contents Abstract PDF
I-VI

Author Guidelines

Yayın İlkeleri Abstract PDF
VII-XIII

Editorial

Sunuş Abstract PDF
Necati DEMİR 1-7

Articles

Ortaokulda Öğrenim Gören İşitme Engelli Öğrencilerin Okuduğunu Anlama Becerilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi Abstract PDF
Necati DEMİR, Esra Nur TİRYAKİ 9-24
Küreselleşmenin Ekonomik Sonuçları Abstract PDF
Mustafa TALAS, Yaşar KAYA 25-35
Uluslararası Göç ve Türkiye: Yerel Uygulamalar ve Görünümler Abstract PDF
Suat KOLUKIRIK 37-53
“Sema-ı Mevlânâ”nın Biçim Çözümlemesi Abstract PDF
Mümtaz SARIÇİÇEK 55-65
Türk Romanında Genç Kızlar Abstract PDF
Gıyasettin AYTAŞ 67-80
Coğrafya Öğretmenlerinin Değer Eğitiminin Mevcut Durumu ile İlgili Görüş ve Düşünceleri Abstract PDF
Taner ÇİFÇİ, Ülkü ESER ÜNALDI 81-99
Atasözlerinin Sosyal Bilgiler Programındaki Değerler Açısından İncelenmesi Abstract PDF
Ömer Faruk SÖNMEZ 101-115
Kemaliye ve Yöresi Ağızlarında Birincil Uzun Ünlüler Abstract PDF
Fatih ÖZEK 117-130
Erken Dönem Osmanlı Sanatında Latin Etkileri Abstract PDF
Aslı SAĞIROĞLU ARSLAN 131-155
Orta Çağ’da Bir Uygarlık Kenti Berde (Berza’a) Abstract PDF
Mehmet ÖZMENLİ 157-176
Taş ve Cevherlerin Türkçe Tıp Yazmalarında Tedavi Amacıyla Kullanılma Şekilleri Abstract PDF
Feyza TOKAT 177-187
Johann Samuel Heinrich Kiepert’in Osmanlı Haritalarının Bir Değerlendirmesi Abstract PDF
Murat TANRIKULU 189-205
Tarih Öğretmeni Adaylarının Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Öğretimine Yönelik Görüşleri Abstract PDF
Bülent AKBABA, Bahattin DEMİRTAŞ, Togay Seçkin BİRBUDAK, Bahadır KILCAN 207-226
Zarîfî’nin Mihr ü Mâh’ının Nüshalarının Tanıtımı ve Nüshalar Üzerinde Bazı Değerlendirmeler Abstract PDF
Ahmet İÇLİ 227-243
Çağdaş Türk Sanatının Değerlerinden Mustafa Ayaz ve Müzesi Abstract PDF
Kemal Hakan TEKİN 245-263
How Can We Get the Information About Democracy? The Example of Social Studies Prospective Teachers Abstract PDF
Deniz TONGA 265-277
Simultaneous Lives: Daily Life Practices of Turks in Belgium as Migrant Abstract PDF
Filiz GÖKTUNA YAYLACI 279-298
Akçakoca Evlerinde Süsleme Abstract PDF
Funda NALDAN 299-310
Türk Mânilerinde Güzel, Güzellik Anlayışı ve Güzellik Unsurları Abstract PDF
Bülent Kahraman ÇOLAKOĞLU 311-334
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen Temel Seviyedeki İranlı Öğrencilerin Yazma Problemleri Abstract PDF
Emrah BOYLU 335-349