Vol 6, No 3 (2014)

[ZFWT] VOL. 6, NO. 3 (2014)

[ZFWT] VOL. 6, NO. 3 (2014)

Table of Contents

Cover and Table of Contents

Cover and Table of Contents Abstract PDF
I-VI

Author Guidelines

Yayın İlkeleri Abstract PDF
VII-XIII

Editorial

Sunuş Abstract PDF
Necati DEMİR 1-4

Articles

An Analysis of Turkish National and Military Culture in the Context of Korean War Abstract PDF
Ünsal SIĞRI, Ufuk BAŞAR 5-18
Ortaöğretim Kurumları Yöneticilerinin Etik Liderlik Özellikleri ile Öğretmenlerin Örgütsel Bağlılıkları Arasındaki İlişki Abstract PDF
Rüyam KÜÇÜKSÜLEYMANOĞLU, Nedim ÇELİK 19-43
Türkiye'de Kentsel Dönüşüm Uygulamaları Abstract PDF
Zeki BOYRAZ, Bekir Yüksel HOŞ 45-63
Türkiye'nin Beklenmedik Konukları: "Öteki" Bağlamında Yabancı Göçmen ve Mülteci Deneyimi Abstract PDF
Serdar ÜNAL 65-89
Kemanda Martele Yay Tekniğinin Öğretilmesinde Türk Halk Ezgilerinin Kullanılması Abstract PDF
Mehmet AKPINAR 91-98
Türk Resminde Yeni Eğilimler ve Kavramsallık Arayışları: 1960 – 1980 Abstract PDF
Seyfi BAŞKAN 99-114
Öğretmen Adaylarının Okul Yöneticisi Kavramına İlişkin Metaforik Algıları Abstract PDF
Meltem AKIN KÖSTERELİOĞLU 115-133
Sınıf Öğretmenlerinin Kültürel Farklılık Algıları ve Kültürlerarası Duyarlılıkları Abstract PDF
Öznur RENGİ, Soner POLAT 135-156
Göçmen Türklerin Müzik Deneyimi: Müzik Türleri, Müzik Uğraşı ve Geleneksel Eğlence Ortamları Abstract PDF
Onur ŞENEL 157-178
Beyond Cultural Imperialism: Cultural Globalization as Hybridization Abstract PDF
Muhammed Kürşad ÖZEKİN, Zeynep ARIÖZ 179-191
Park-Bahçe Seramikleri Açısından Ayrıcalıklı Bir Kent Olarak Eskişehir ve Bu Bağlamda Prof. Bilgehan Uzuner ile Yapılan Söyleşi Abstract PDF
Burak YILDIRIM 193-202
Türk Milliyetçisi Üniversite Öğrencilerinde Milliyetçiliğin Oluşumu, Gelişimi ve Karşıtlıklar Üzerinden Sürdürülme Biçimi Abstract PDF
Ahmet KAYSILI, Tuba ACAR 203-227
Sabahattin Ali'nin "Kürk Mantolu Madonna"sı ile Max Frisch'in "Çarpık Sevda" Adlı Eserinin Yabancılaşma Ekseninde Karşılaştırılması Abstract PDF
İnci ARAS 229-237
Mütekabiliyet İlkesinin Sosyal Sermayenin Verimliliğine Etkisi Üzerine Bir Tartışma Abstract PDF
Mustafa Latif EMEK 239-249

Book Reviews

İlimle Geçen Bir Ömrün Hazinesi: "Dil, Tarih, Kültür ve Edebiyat Araştırmaları" Abstract PDF
Ozan İPEK 251-253