Vol 7, No 2 (2015)

[ZFWT] VOL. 7, NO. 2 (2015)

[ZFWT] VOL. 7, NO. 2 (2015)

Table of Contents

Cover and Table of Contents

Cover and Table of Contents Abstract PDF
I-VI

Author Guidelines

Yayın İlkeleri Abstract PDF
VII-XIII

Editorial

Sunuş Abstract PDF
Necati DEMİR 1-7

Articles

Orta Kardeniz Bölgesi'nin 13. Yüzyıldaki Fatihi: Kuştoğan Bey Abstract PDF
Necati DEMİR 9-20
Avrupa Birliği'ne Tam Üyelik Müzakere Başlangıcı Sonrası Türkiye Ekonomisi'nde Thirlwall Yasası'nın Geçerliliği Abstract PDF
Salih BARIŞIK, Türker ŞİMŞEK 21-33
Türkiye'de Göçmen Sorununa Örnek Suriyeli Mülteciler Abstract PDF
Zeki BOYRAZ 35-58
11-14 Yaş Grubundaki Öğrencilerin Harita Beceri Düzeyleri ile Matematik Başarıları Arasındaki İlişki Abstract PDF
Bülent AKSOY, Gökçe KILIÇOĞLU, Selman ABLAK 59-71
Abdülhak Hamid Tarhan'ın Tiyatrolarında Endülüs Abstract PDF
Mümtaz SARIÇİÇEK 73-85
Yabancılara Türkçe Öğretiminde İş Türkçesi Öğretim Programı, Ders Kitabı ve Terimler Sözlüğü Denemesi: Bankacılık Örneği Abstract PDF
Fahri TEMİZYÜREK, Önder ÇANGAL, Serdar YÖRÜSÜN 87-111
Coğrafya Öğretiminin Aktif Vatandaşlık Eğitimindeki Rolü: Öğretim Üyesi Görüşleri Abstract PDF
Turgay ATASOY, Hakan KOÇ 113-131
A Psychological Approach to the Novel "The Hot Snow" by Russian Writer Yuri Bondarev Abstract PDF
Badegül CAN EMİR, 133-148
Dünyanın En Eski Medyası: Dedikodunun Örgüt Düzeyindeki İşlevleri ve Algılanışı: Sağlık Örgütlerinde Bir Alan Araştırması Abstract PDF
Yücel EROL, Müslüme AKYÜZ 149-166
Ortaokul Öğrencilerinin Metin Üretimlerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi Abstract PDF
Kemal Zeki ZORBAZ, Burhan ÖZÇELİK 167-182
Türkçe Öğretmeni Adaylarının Metin Oluşturabilme Becerileri Abstract PDF
Esra Nur TİRYAKİ, Mustafa Onur KAN 183-192
Lider - Üye Etkileşiminin Örgütsel Sinizme Etkisi: Algılanan İçsellik Statüsünün Aracılık Rolü Abstract PDF
Aysun KANBUR, Engin KANBUR 193-216
Turizmde Mekânsal Veri Analizi Tekniklerinin Kullanımı: Türkiye'de İlçelere Göre Konaklama Örneği Abstract PDF
İsmail KERVANKIRAN 217-241
Üslupsal Özellikleri Temelinde Tokat Gök Medrese'ye Yeniden Bakış Abstract PDF
Fazilet KOÇYİĞİT 243-260
Arcs Motivasyon Modeli'nin İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersine Yönelik Motivasyonlarına ve Başarı Düzeylerine Etkisi Abstract PDF
Mustafa TAHİROĞLU 261-285
Yabancılara Türkçe Öğretiminde C1 Düzeyinde Yazılı Akran Geribildirimlerine İlişkin Görünümler Abstract PDF
Ergün HAMZADAYI 287-298
Ortaokul Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersine Yönelik Kaygı ve Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi Abstract PDF
Osman ÇEPNİ 299-313
Karaca Oğlan'ın Şiirlerinde Hayvan İsimleri Abstract PDF
Ferhat SAĞLAM 315-335
Nevşehir-Hacıbektaş İlçesi'nden İki Cami Örneği: Başköy Cami ve İlicek Köyü Cami Abstract PDF
Serap ERÇİN KOÇER 337-350
İzmit Körfezi Kıyılarında, Kıyı Jeomorfolojisi-Kıyı Kullanımı İlişkisinin Coğrafi Analizi Abstract PDF
Murat UZUN 351-375

Book Reviews

Oğuzname Üzerine Abstract PDF
Erdem UÇAR 377-380