Vol 7, No 3 (2015)

[ZFWT] VOL. 7, NO. 3 (2015)

[ZFWT] VOL. 7, NO. 3 (2015)

Table of Contents

Cover and Table of Contents

Cover and Table of Contents Abstract PDF
I-VI

Author Guidelines

Yayın İlkeleri Abstract PDF
VII-XIII

Editorial

Sunuş Abstract PDF
1-5

Articles

Kurum İmajının Müşteri Sadakatine Etkilerinin Ticari Bankalar Üzerinde Değerlendirilmesi: Nevşehir İli Örneği Abstract PDF
M. Şükrü AKDOĞAN, Turan ŞENER 7-31
Türkçe Eğitimi Alanındaki Yüksek Lisans Tezlerinin Giriş Bölümlerine İlişkin Sözbilimsel Hareket ve Adımlar Abstract PDF
Mustafa Onur KAN, Gülsün Leylâ UZUN 33-52
Birecik Barajı Sonrası Yer Değiştiren Eski Halfeti'nin (Şanlıurfa) Turizm Potansiyali Abstract PDF
Zeki BOYRAZ, M. Salih BOSTANCI 53-77
Kültürel Mirasın Korunmasına Yönelik Bir Tespit Çalışması: Isparta Halı İpliği Fabrikaları ve Boyahaneleri Abstract PDF
Şefika Gülin BEYHAN, Ülkü ÇELEBİ GÜRKAN 79-101
CO2 Emisyonu, Yenilenebilir Enerji Tüketimi ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkinin MS-VAR Yaklaşımı ile Modellenmesi: Türkiye Örneği Abstract PDF
Ayça BÜYÜKYILMAZ, Mehmet MERT 103-117
The Impact of Economic Development on Regional Migration in Turkey Abstract PDF
Mustafa METE, Hakkı ÖZBAŞ 119-135
Eine Analyse der Faktoren, die Erfolge der Grundschüler mit türkischer Migrationshintergrund in Deutschland beeinflussen: Meinungen der Erziehungsberechtigten Abstract PDF
Gülsün ŞAHAN 137-158
Tarihî Coğrafya Çalışmaları Kapsamında Niğde Kenti Şekillenişi Üzerine Bir Araştırma Abstract PDF
Filiz ÇETİNKAYA KARAFAKI 159-173
Kuseyin Esenkocoyev ve Kırgız Çocuk Edebiyatı Abstract PDF
Gül Banu DUMAN 175-187
Türkmen Türkçesinde Arapça ve Farsçadan Alınan Sözcüklerin Ünlülerindeki Ses Olayları Abstract PDF
Engin GÖKÇÜR 189-211
Coğrafya Bölümü Uzaktan Eğitim Öğrencilerinin Fiziki Coğrafya İçerikli Derslere İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi Abstract PDF
Öznur YAZICI 213-232
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersine Yönelik Tutum Ölçeği; Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması Abstract PDF
Erkan YEŞİLTAŞ, Ayşegül YILMAZER 233-254
Nevşehir - Derinkuyu İlçesinde Türk-İslam Dönemine Ait İslami Anıt Örnekleri (1839-1923) Abstract PDF
Serap ERÇİN KOÇER 255-265
Çocuk Eğitimi Açısından “Çocuklara Talim” Dergisi Abstract PDF
Demet KARDAŞ 267-282
Georg Britting’in “Altwasser’da Kardeş Katli” Adlı Öyküsünde Kabil ve Habil Motifi Abstract PDF
Kadir ALBAYRAK, Hatice GENÇ 283-289
Kıbrıs'taki Konak Hamamları Abstract PDF
Enes KAVALÇALAN 291-307

Book Reviews

Bulgaristan'da Türkçenin Sesleri: "Deliorman'da Suyun Gözü" ve "Deliorman'da Bülbülün Sesi" Abstract PDF
Ozan İPEK 309-314