Vol 8, No 1 (2016)

[ZFWT] VOL. 8, NO. 1 (2016)

[ZFWT] VOL. 8, NO. 1 (2016)

Table of Contents

Cover and Table of Contents

Cover and Table of Contents Abstract PDF
I-VI

Author Guidelines

Yayın İlkeleri Abstract PDF
VII-XIII

Editorial

Sunuş Abstract PDF
1-6

Articles

Bir Sivil Toplum Örgütü Olarak “Alman Türkleri Birliği” Abstract PDF
Necati DEMİR 7-23
Dreaming America: Middle Eastern Diaspora and Cultural Conflicts Abstract PDF
Ahmet BEŞE, Nazila HEİDARZADEGAN 25-39
Sosyal Etki Süreçlerinin ‘Tehlikeli Oyun: Dalga’ Filmi Bağlamında Değerlendirilmesi Abstract PDF
Murat YILDIZ 41-65
Termal Turizmde Farklı Bir Destinasyon: Jeoturizm (Afyonkarahisar Örneği) Abstract PDF
Evren EKİZ, Hakkı YAZICI 67-81
Kuruluş Yeri, Gelişimi ve Fonksiyon Özellikleri Bakımından Yeni Halfeti (Şanlıurfa) Abstract PDF
Zeki BOYRAZ, M. Salih BOSTANCI 83-107
Türkçenin Ana Dili Olarak Öğretimine Beyin Temelli Yaklaşım Abstract PDF
Bilginer ONAN 109-133
The Opinions of the Turks Living in Germany Respecting of the Turkey Tourism Abstract PDF
Turhan ÇETİN 135-149
Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Çocuk Meclislerine İlişkin Görüşleri: Nitel Bir Çalışma Abstract PDF
Elvan YALÇINKAYA, Yakup AZRAK 151-169
The Role and Importance of Republic of Turkey Within European Union Network Abstract PDF
Serkan GÜZEL 171-188
Âşıklık Geleneğinde Sümmânî Tesiri Abstract PDF
Halil İbrahim ŞAHİN 189-204
Dönüşen İletişim Paradigmasının Halkla İlişkilerdeki İletişim Politikasına Etkileri (Tarihsel Bir Analiz) Abstract PDF
Kazım Özkan ERTÜRK 205-220
The Military Coup on 28 March 1962 in Syria and Propaganda Broadcasts on Damascus Radio About the Coup Abstract PDF
Savaş SERTEL, Sabri MENGİRKAON 221-238
Authentische Materialien aus der Perspektive von Fremdsprachendidaktik: Überlegungen zur Anwendbarkeit Abstract PDF
Nihan DEMİRYAY 239-253
Die Lyrik Zafer Şenocaks im Kontext der deutschen Literatur Abstract PDF
Özlem TEKİN 255-270
Ferîdüddin Attâr’ın Pendnâme’sinde Din ve Toplum Abstract PDF
Vehbi ÜNAL 271-288
Cinsel İstismarcıların Çocuklara Yaklaşım Metot ve Teknikleri Abstract PDF
Miraç Burak GÖNÜLTAŞ 289-305
Tekirdağ Şehri ve Yakın Çevresinde Arazi Kullanımının Zamansal ve Mekânsal Değişimi Abstract PDF
Emre ÖZŞAHİN, Halid PEKTEZEL, İlker EROĞLU 307-326
Kazak Yazılı Edebiyatının Teşekkülü Sürecinde Osmanlı Matbuatının Tesiri Abstract PDF
Muhammet Nurullah CİCİOĞLU 327-344
Nev’î-Zâde Atâyî’nin Bilinmeyen Şiirleri Abstract PDF
Mesut Bayram DÜZENLİ 345-356
Sineklerin Tanrısı: İnsan Özünün ve Diktatörlük Çağının Anlatısı Abstract PDF
Vedi AŞKAROĞLU 357-371
Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde -(I/A)r Biçimbiriminin Alışkanlık İşlevinin Öğretilmesine Yönelik İşe Dayalı Ders Malzemeleri Abstract PDF
Duygu AK BAŞOĞUL, Utku ORYAŞIN, Melda KARAGÖZ 373-394
18. Yüzyıl Osmanlı Medreselerinde Müderrislerin Atanma Usulleri Abstract PDF
Ülkü YANCI 395-419