Vol 9, No 2 (2017)

[ZFWT] VOL. 9, NO. 2 (2017)

[ZFWT] VOL. 9, NO. 2 (2017)

Table of Contents

Cover and Table of Contents

Cover and Table of Contents Abstract PDF
I-VI

Author Guidelines

Yayın İlkeleri Abstract PDF
VII-XIII

Editorial

Sunuş Abstract PDF
1-4

Articles

Yabancılara Türkçe Öğretiminde Tiyatronun Rolünü Ortaya Koyan İlk Eserlerden “Nasreddin Hocanın Mansıbı” Adlı Tiyatro Eseri Abstract PDF
Gıyasettin AYTAŞ 5-15
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Yapısına Göre Cümle Türlerinin Matematikteki Kümeler İle İlişkilendirilmesi Abstract PDF
Filiz METE, İpek CEYLAN, Hilal KESKİN 17-38
Türkçe Eğitimi Bölümlerine Kabul Koşullarının Avrupa Birliğinin Önde Gelen Ülkelerindeki Ana Dili Öğretmeni Yetiştirme Programları İle Karşılaştırılması Abstract PDF
Celal Can ÇAKMAKCI 39-59
Adolf Wahrmund ve P. J. Piqure Ait Transkripsiyon Metinleri ve İmla Özellikleri Abstract PDF
Beytullah BEKAR 61-69
Yunanistan (Batı Trakya) Türk Ağızlarında Kullanılan Deyimler Abstract PDF
Muharrem ÖZDEN, Levent DOĞAN 71-93
Cengiz Aytmatov’un Dişi Kurdun Rüyaları’nda İnsan ve Mekân Algısı Abstract PDF
Adem POLAT 95-113
İran’ın Güney Vilayetlerinde Yaşayan Yerleşik Türklerin Nüfus ve Yerleşim Yerleri Abstract PDF
Behruz BEKBABAYİ 115-126
Alevilik Tartışmaları Üzerine Abstract PDF
Mustafa ÖNDER 127-140
Kuruçay Havzası Aşağı Çığırının (Malatya) Nüfus Özellikleri Abstract PDF
Zeki BOYRAZ, Emre BUDAK 141-163
Karahasan Lav Tüneli (Muş-Malazgirt)’nde Buz Oluşumları Abstract PDF
Kemal KIRANŞAN, M. Taner ŞENGÜN 165-181
Pınarbaşı İlçesinde (Kayseri) Nüfusun Gelişimi Abstract PDF
Fethi Ahmet CANPOLAT, Selçuk HAYLİ 183-200
Reflections of Soma Mine Accident on Zonguldak Mine Employees in the Context of Work Accidents Occurred in the Media Abstract PDF
Mustafa YAĞBASAN, Oğuzhan BAYGELDİ 201-215
Bir Toplumsal Dönüşüm Unsuru Olarak Ulaşım Araçlarının Türk Sinemasındaki Yansımaları Abstract PDF
Ozan ÖZPAY 217-236
Arno Geiger’in “Der alte König in seinem Exil" Romanında Yazınsal Alıntıların Yorumlanması Abstract PDF
Şenay KAYĞIN 237-250
Kolonialistishe Konzepte in der Novelle “Das Inselmӓdchen” von Robert Müller Abstract PDF
Zennube ŞAHİN YILMAZ 251-260
Die Übersetzung von literarischen Texten und Ihre Subtilitӓten Abstract PDF
Aylin SEYMEN 261-271
Günther Weisenborn’un ‘İki Erkek’ Adlı Hikâyesinin Metin Tipleri Açısından İncelenmesi Abstract PDF
Hatice GENÇ 273-286
Halk Oyunları Temsilinde Kültürel Mekan İşlevi Abstract PDF
Emir Cenk AYDIN 287-295