Vol 9, No 3 (2017)

[ZFWT] VOL. 9, NO. 3 (2017)

[ZFWT] VOL. 9, NO. 3 (2017)

Table of Contents

Cover and Table of Contents

Cover and Table of Contents Abstract PDF
I-VI

Author Guidelines

Yayın İlkeleri Abstract PDF
VII-XIII

Editorial

Sunuş PDF
Necati DEMİR 1-5

Articles

Doğal Afetlerin Ayvalı (Darende/ Malatya) Yerleşmesi Üzerindeki Etkileri Abstract PDF
Zeki BOYRAZ, Emre BUDAK 7-23
The Effect of Typological Factors on Learning Turkish as a Foreign Language Abstract PDF
Mehmet DEMİREZEN, Mehmet ABİ 25-42
Filistin’den İstanbul’a, İstanbul’dan Filistin’e İki Gurbet Hikâyesi: Metinlerarası İlişki Bakımından Halid Ziya Uşaklıgil’in “Çöl Kızı” Hikâyesiyle Refik Halid Karay’ın “Eskici” Hikâyesi Abstract PDF
Orhan OĞUZ 43-62
Türkçe Ders Kitaplarında Nasreddin Hoca ve Fıkraları Abstract PDF
Mustafa ULUTAŞ, Mehmet KARA 63-87
Türk Müzik Tarihi Dönem Anlayışına Yeni Bir Yaklaşım Abstract PDF
Timur VURAL 89-107
Toplumsal Bir Değer Olarak Otorite Abstract PDF
Recep ÖZKAN, Bayram POLAT 109-125
İbn Fadlan’ın (Rıhletu’bni Fadlan) Seyahatnamesinde Türklüğe Bakış Açısı Abstract PDF
Sedat BAHADIR 127-136
Köl Tigin Yazıtının Güneydoğu Yüzündeki ‘Taygun’ Kelimesi Hakkında Abstract PDF
Ferdi GÜZEL 137-144
The State of Ottoman Architecture in Macedonia and Latest Research Abstract PDF
Selcuk SEÇKİN 145-160
5e Öğrenme Modeline Dayalı Etkinliklerin Coğrafya Dersi Çevre ve Toplum Konularının Öğrenme Sürecine Etkisi Abstract PDF
Sibel IŞIK MERCAN 161-176
Turar Kocomberdiyev’in “Kölçüktögü Ay” Adlı Eserinin Değerler Aktarımı Açısından İncelenmesi Abstract PDF
Gül Banu DUMAN, Cansu TAPTAP 177-193
Lale Müldür’ün Kenan İllerinde Bir Adam Şiiri Üzerine Metin Dilbilim Açısından Bir Okuma Denemesi Abstract PDF
Adem POLAT 195-204
Amerika Birleşik Devletleri Sivas Konsolosu Milo Augustus Jewett’in Türk Ermeni İlişkilerine Yönelik Yanlı Tutumu Abstract PDF
Osman Kubilay GÜL, Ülkü YANCI 205-220
Birrî Mehmed Dede’ye Göre Mevlevîler Abstract PDF
Eda TOK 221-228
Kazan Oğuznamesi’nde Oğuz Türkçesi Unsurları Abstract PDF
Özkan AYDOĞDU 229-250
XVI. Yüzyıl Türkiye'sinde Ahi Adlı Yerleşmeler Abstract PDF
İlker YİĞİT 251-267
Feminist Reading of Gothic Subculture: Empowerment, Liberation, Reappropriation Abstract PDF
Mikhail PUSHKIN 269-288