Vol 10, No 1 (2018)

[ZFWT] VOL. 10, NO. 1 (2018)

[ZFWT] VOL. 10, NO. 1 (2018)

Table of Contents

Cover and Table of Contents

Cover and Table of Contents Abstract PDF
I-VI

Author Guidelines

Yayın İlkeleri Abstract PDF
VII-XIII

Editorial

Sunuş Abstract PDF
Necati DEMİR 1-4

Articles

Konrad Bayer’in “Altıncı His” Romanında Montaj Tekniği Abstract PDF
Halil KUMAŞ 5-13
Postmodern Roman ve Orhan Pamuk’un Kırmızı Saçlı Kadın Adlı Romanında Anlatıcı Abstract PDF
Şahbender ÇORAKLI 15-30
Saša Stanišić’in “Asker Gramofonu Nasıl Tamir Eder” Adlı Romanında Bir Çocuğun Hafızasının Çerçevesi Abstract PDF
İbrahim ÖZBAKIR 31-53
Sıradışı Bir Anlatı Dünyası: Robert Walser Abstract PDF
Zennube ŞAHİN YILMAZ 55-64
Infragestellung der Identıtät durch die Gesellschaft in Zafer Şenocaks “Gefährliche Verwandschaft” Abstract PDF
Hasan Kâzım KALKAN 65-73
Phallic and Vulvic Mothers of Jeanette Winterson: Oranges are Not the Only Fruit and Sexing the Cherry Abstract PDF
Seda ARIKAN 75-93
Almanya’da Yaşayan Türk Ebeveynlerin Ana Dilin Okul Başarısına Etkisine İlişkin Görüşleri Abstract PDF
Hatice BEKİR, Remzi AYDIN 95-107
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenlerinin Yazma Becerisine Yönelik Algıları Abstract PDF
Salim PİLAV 109-125
Türkçe Eğitimi Derslerinde “Z Kuşağı” Bireylerine Uygun Teknoloji Tabanlı Uygulamaların Kullanımı Abstract PDF
Müzeyyen ALTUNBAY, Nuray BIÇAK 127-142
Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Yazılı Anlatım Dersi Uygulamalarında Alanlarına Özgü Etkinlik Oluşturma Çalışmaları Abstract PDF
Bilge BAĞCI AYRANCI 143-157
Katı Atık Depolama Alanlarının Yer Seçiminde CBS’nin Kullanımı: Malatya Örneği Abstract PDF
M. Taner ŞENGÜN, Muzaffer SİLER, Fahrettin ENGİN 159-180
Bucak İlçesinde (Burdur) Fonksiyonunu Kaybetmekte Olan Bağ Evleri Abstract PDF
Sıdıka ÇETİN, Gamze KIRAN, Emine GÜNEL 181-198
Artvin Baraj Rezervuarları Altında Kalan Maddi Kültürel Miras ve Bu Konudaki Uygulamaların Sürdürülebilir Koruma İlkeleri Bakımından Değerlendirilmesi Abstract PDF
Seyfi BAŞKAN 199-217
Çağatay Türkçesiyle Yazılmış Bir Kısâs-I Enbiyâ Nüshası (Dil İncelemesi – Çevriyazı – Türkiye Türkçesine Aktarma) Abstract PDF
Ümit EKER 219-236
Codex Cumanicusʼta Alıntı Kelimeler Abstract PDF
İmanyar QULIYEV 237-248
Sivil Toplum ve Sivil Toplum Kuruluşları: Türkiye’de Bilgi Hizmetlerine Yönelik Oluşturulmuş STK’lar ve Bu Kuruluşlara Yönelik Bir Araştırma Abstract PDF
Malik YILMAZ 249-272
The Junction Point of Islam and Feminism: SIS (Sisters in Islam), an Islamic Feminist Organization Abstract PDF
Senem GÜRKAN 273-289