Author Details

ARĞIN, Emrah Dr. Arş. Gör.

  • Vol 11, No 1 (2019): [ZFWT] VOL. 11, NO. 1 (2019) - Articles
    A Field Study For The Correlation Analysis Among Education Level And Media Along With Football Fanaticism (Elazığ Province Case) /Eğitim Düzeyi ve Medya ile Futbol Fanatizmi Ararsındaki Kolerasyonun Analizine Yönelik Bir Alan Çalışması (Elazığ İli Örneği)
    Abstract  PDF