Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 1, No 2 (2009): [ZfWT] Vol. 1, No. 2 (2009) -(x)g / -(x)ġ Ekinin Tarihî Gelişimi ve Kuzey (Kıpçak) Grubu Türk Lehçelerindeki Durumu Abstract   PDF
Özkan AYDOĞDU
 
Vol 10, No 2 (2018): [ZFWT] VOL. 10, NO. 2 (2018) ‘Çocuk Sesi’ Dergisinin İlk 50 Sayısı Üzerine Bir İnceleme Abstract   PDF
Melike ERDİL
 
Vol 8, No 2 (2016): [ZFWT] VOL. 8, NO. 2 (2016) ‘Schutz’ – ‘Haft’ Marlen Haushofers “Die Wand” Abstract   PDF
Cemile AKYILDIZ ERCAN
 
Vol 8, No 3 (2016): [ZFWT] VOL. 8, NO. 3 (2016) ‘Sosyal Acıya’ Sosyolojik Yanıtlar: Bir Sosyodise Olarak Sosyoloji Abstract   PDF
İlkay ŞAHİN
 
Vol 6, No 2 (2014): [ZFWT] VOL. 6, NO. 2 (2014) “Sema-ı Mevlânâ”nın Biçim Çözümlemesi Abstract   PDF
Mümtaz SARIÇİÇEK
 
Vol 11, No 2 (2019): [ZFWT] VOL. 11, NO. 2 (2019) “Türk Lehçeleri” Kavramından “Türk Dilleri” Kavramına Geçişin Tipolojik Temelleri / Typological Bases Of Transition From The Concept “Turkıc Dialects” To The Concept “Turkic Languages” Abstract   PDF
Aysel QƏRIBLI
 
Vol 8, No 2 (2016): [ZFWT] VOL. 8, NO. 2 (2016) 1 Kasım 2015 Türkiye Erken Genel Seçiminde Kadın ve Erkek Milletvekili Adaylarının Söylemlerine Toplumdilbilimsel Bir Yaklaşım Abstract   PDF
Fatma ÖZTÜRK DAĞABAKAN
 
Vol 7, No 2 (2015): [ZFWT] VOL. 7, NO. 2 (2015) 11-14 Yaş Grubundaki Öğrencilerin Harita Beceri Düzeyleri ile Matematik Başarıları Arasındaki İlişki Abstract   PDF
Bülent AKSOY, Gökçe KILIÇOĞLU, Selman ABLAK
 
Vol 5, No 3 (2013): [ZFWT] VOL. 5, NO. 3 (2013) 15. Yüzyıl Kitap Cildlerindeki Süsleme Tasarımlarının Mimari Süslemelere Etkisi (Diyarbakır Safa Parlı Camii Işığı Altında) Abstract   PDF
Savaş MARAŞLI
 
Vol 8, No 1 (2016): [ZFWT] VOL. 8, NO. 1 (2016) 18. Yüzyıl Osmanlı Medreselerinde Müderrislerin Atanma Usulleri Abstract   PDF
Ülkü YANCI
 
Vol 1, No 1 (2009): [ZfWT] Vol. 1, No. 1 (2009) 1910’lu Yıllar: Az Bilinen Türkmen Ceditçi Yazar ve Makaleleri Abstract   PDF
Muratgeldi SOYEGOV
 
Vol 11, No 3 (2019): [ZFWT] VOL. 11, NO. 3 (2019) 1917 ŞUBAT DEVRİMİNDEN BAĞIMSIZLIĞA KADAR KUZEY AZERBAYCAN’IN DURUMU / THE SITUATION OF NORTHERN AZERBAİJAN FROM FEBRUARY 1917 REVOLUTION TO INDEPENDENCE Abstract   PDF
Mehmet KAYA
 
Vol 11, No 3 (2019): [ZFWT] VOL. 11, NO. 3 (2019) 1970’Lİ 80’Lİ YILLARDA AZERBAYCAN ÇOCUK EDEBİYATINDA FOLKLOR / FOLKLORE IN AZERBAIJAN CHILDREN'S LITERATURE IN 1970'S 80'S Abstract   PDF
Gül Banu DUMAN, Rövşen MEMMEDOV
 
Vol 9, No 1 (2017): [ZFWT] VOL. 9, NO. 1 (2017) 2007-2012 Döneminde Türkiye Köylerinde Nüfusun Değişimi Abstract   PDF
Fethi Ahmet CANPOLAT, Selçuk HAYLİ
 
Vol 11, No 1 (2019): [ZFWT] VOL. 11, NO. 1 (2019) 2015 ve 2017 Türkçe Öğretim Programlarının Dil Bilgisi ile İlgili Kazanımlar Yönünden Karşılaştırılması / A Comparison Of 2015 And 2017 Turkish Teaching Programs In Terms Of Grammatical Gains Abstract   PDF
Veli KUTAY, Emrah ÇAKIR
 
Vol 11, No 2 (2019): [ZFWT] VOL. 11, NO. 2 (2019) 2019-2 Sunuş Abstract   PDF
Necati DEMİR
 
Vol 11, No 3 (2019): [ZFWT] VOL. 11, NO. 3 (2019) 2019-3 Sunuş Abstract   PDF
Necati DEMİR
 
Vol 11, No 2 (2019): [ZFWT] VOL. 11, NO. 2 (2019) 2019’da Yayımlanan Metinler Işığında Dede Korkut ve Dede Korkut Kitabı / Dede Korkut in Light of Texts Released in 2019 and Dede Korkut Book Abstract   PDF
Necati DEMİR
 
Vol 12, No 1 (2020): [ZFWT] VOL. 12, NO. 1 (2020) 2020-1-Sunuş Abstract   PDF
Necati DEMİR
 
Vol 12, No 1 (2020): [ZFWT] VOL. 12, NO. 1 (2020) 2020-1-Yayın İlkeleri Abstract   PDF
Necati DEMİR
 
Vol 12, No 1 (2020): [ZFWT] VOL. 12, NO. 1 (2020) 2020-1-Yazım Kuralları Abstract   PDF
Necati DEMİR
 
Vol 3, No 2 (2011): [ZFWT] VOL. 3, NO. 2 (2011) 27 Aralık 1939 Erzincan Depremi’nin Sivas ve İlçelerine Etkileri Abstract   PDF
Osman Kubilay GÜL
 
Vol 5, No 3 (2013): [ZFWT] VOL. 5, NO. 3 (2013) 4-7 Yaş Arası Sağlıklı Çocukların Ebeveyn Görüşlerine Göre Yaşam Kalitelerinin Belirlenmesi Abstract   PDF
Hatice BEKİR, Hande ŞAHİN, Remzi AYDIN
 
Vol 11, No 2 (2019): [ZFWT] VOL. 11, NO. 2 (2019) 5-6 Yaş Çocuklarının Okula Uyum Becerilerinin Bazı Aile Özelliklerine Göre İncelenmesi The Investigation Of School Compliance Skills Of 5-6 Age Children According To Some Family Features Abstract   PDF
Merve ŞEPİTCİ SARIBAŞ, Gülümser GÜLTEKİN AKDUMAN
 
Vol 9, No 3 (2017): [ZFWT] VOL. 9, NO. 3 (2017) 5e Öğrenme Modeline Dayalı Etkinliklerin Coğrafya Dersi Çevre ve Toplum Konularının Öğrenme Sürecine Etkisi Abstract   PDF
Sibel IŞIK MERCAN
 
Vol 11, No 2 (2019): [ZFWT] VOL. 11, NO. 2 (2019) 7 ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Dinledikleri Şarkıların İçerik ve Dil Yönünden İncelenmesi Examining The Songs Of Seventh And Eighth Grade Students In Terms Of Content And Language Abstract   PDF
Dilek YILDIRIM BİLGEN, Şenay MERAL ZEYTİN,
 
Vol 2, No 1 (2010): [ZfWT] Vol. 2, No. 1 (2010) A Critical Review of Status and Functions of Art Education in Modern Education and Solutional Propopals Abstract   PDF
Yaşar SERİN, M. Ertuğ YAVUZ
 
Vol 11, No 1 (2019): [ZFWT] VOL. 11, NO. 1 (2019) A Field Study For The Correlation Analysis Among Education Level And Media Along With Football Fanaticism (Elazığ Province Case) /Eğitim Düzeyi ve Medya ile Futbol Fanatizmi Ararsındaki Kolerasyonun Analizine Yönelik Bir Alan Çalışması (Elazığ İli Örneği) Abstract   PDF
Mustafa YAĞBASAN, Emrah ARĞIN
 
Vol 3, No 2 (2011): [ZFWT] VOL. 3, NO. 2 (2011) A Literary Analysis on the Japanese Version of the Poems by Bayram Durbilmez Abstract   PDF
Okan Haluk AKBAY
 
Vol 3, No 2 (2011): [ZFWT] VOL. 3, NO. 2 (2011) A Part of Yürük Life Style: Tents Abstract   PDF
Mustafa GENÇ, Ayşegül KOYUNCU
 
Vol 8, No 2 (2016): [ZFWT] VOL. 8, NO. 2 (2016) A Psycholinguistics Case Study: A Tool for Measuring Self-Efficacy in Efl at Tertiary Level in Balkans Abstract   PDF
Hakan AYDOĞAN
 
Vol 7, No 2 (2015): [ZFWT] VOL. 7, NO. 2 (2015) A Psychological Approach to the Novel "The Hot Snow" by Russian Writer Yuri Bondarev Abstract   PDF
Badegül CAN EMİR,
 
Vol 12, No 1 (2020): [ZFWT] VOL. 12, NO. 1 (2020) A STUDY FOR DEVELOPING ATTITUDE SCALE TOWARDS HISTORY OF TURKISH REVOLUTION AND KEMALISM COURSE Abstract   PDF
Sezgin ELBAY, Erdoğan KAYA
 
Vol 7, No 2 (2015): [ZFWT] VOL. 7, NO. 2 (2015) Abdülhak Hamid Tarhan'ın Tiyatrolarında Endülüs Abstract   PDF
Mümtaz SARIÇİÇEK
 
Vol 11, No 3 (2019): [ZFWT] VOL. 11, NO. 3 (2019) ADAM ÖLDÜRME: TOPLUMSAL CİNSİYET BAĞLAMINDA SOSYOLOJİK BİR DEĞERLENDİRME / MURDER: A SOCIOLOGICAL ASSESSMENT IN THE CONTEXT OF GENDER Abstract   PDF
Dolunay ŞENOL, Aybeniz SARIÇİÇEK
 
Vol 9, No 2 (2017): [ZFWT] VOL. 9, NO. 2 (2017) Adolf Wahrmund ve P. J. Piqure Ait Transkripsiyon Metinleri ve İmla Özellikleri Abstract   PDF
Beytullah BEKAR
 
Vol 8, No 3 (2016): [ZFWT] VOL. 8, NO. 3 (2016) Ağın Kitabeleri Abstract   PDF
Remzi AYDIN
 
Vol 5, No 3 (2013): [ZFWT] VOL. 5, NO. 3 (2013) Ağız Çalışmalarının Önemi ve Trabzon Ağzı Özelliklerinin Değerlendirilmesi Abstract   PDF
Bülent Kahraman ÇOLAKOĞLU
 
Vol 9, No 1 (2017): [ZFWT] VOL. 9, NO. 1 (2017) Ahilik Ahlakının Yansıtıcısı Olarak Nasreddin Hoca Fıkraları Abstract   PDF
Başak UYSAL, Müzeyyen ALTUNBAY
 
Vol 4, No 3 (2012): [ZFWT] VOL. 4, NO. 3 (2012) Ahilik Kültürünün Günümüz İşletmelerinde Bilinirliği Üzerine Bir Araştırma: Gümüşhane Örneği Abstract   PDF
Kürşad ZORLU, Ethem MERDAN, Özlem EGE
 
Vol 3, No 3 (2011): [ZFWT] VOL. 3, NO. 3 (2011) Ahmet Hamdi Tanpınar, Enis Behiç Koryürek ve Peyami Safa’da İspirtizma Abstract   PDF
Abdullah ACEHAN
 
Vol 10, No 3 (2018): VOL 10, NO 3 (2018): [ZFWT] VOL. 10, NO. 3 (2018) AHMET KUTSİ TECER’İN “KOÇYİĞİT KÖROĞLU” OYUNU Abstract   PDF
Mustafa SEVER
 
Vol 6, No 2 (2014): [ZFWT] VOL. 6, NO. 2 (2014) Akçakoca Evlerinde Süsleme Abstract   PDF
Funda NALDAN
 
Vol 11, No 1 (2019): [ZFWT] VOL. 11, NO. 1 (2019) Akıcı Okuma Stratejilerinin 4.Sınıf Türkçe Derslerinde Okuduğunu Anlama Becerisine ve Okuma Motivasyonuna Etkisi / The Effect Of Reading Fluency Strategies Reading Comprehension Skills And Reading Motivation In The 4th Grade Turkish Lessons Abstract   PDF
Elif AKTAŞ, Ahmet Osman ÇANKAL
 
Vol 11, No 1 (2019): [ZFWT] VOL. 11, NO. 1 (2019) Âkif Paşa’nın Münâcât’ı Yahut Dilini/Evrenini Kaybetmiş Bir Aydının Yakarışı / Münâjât Of Âkif Pasha Or Else The Appeal Of An Intellectual Who Has Lost His Language/ Universe Abstract   PDF
Selçuk ATAY
 
Vol 1, No 1 (2009): [ZfWT] Vol. 1, No. 1 (2009) Akkoyunlu ve Karakoyunlularda Edebiyat ve Sanat Abstract   PDF
Ayşe ATICI ARAYANCAN
 
Vol 7, No 1 (2015): [ZFWT] VOL. 7, NO. 1 (2015) Akran Koçluğu Tekniğinin Üniversite Öğrencilerinin Yazılı Anlatım Becerilerine Etkisi Abstract   PDF
Tahir GÜR
 
Vol 10, No 2 (2018): [ZFWT] VOL. 10, NO. 2 (2018) Akşehir Müzeleri’nde Örnek Bir Halı Restorasyon (Yenileme)/Konservasyon Uygulamasına Dair Abstract   PDF
Ahmet AYTAÇ
 
Vol 4, No 3 (2012): [ZFWT] VOL. 4, NO. 3 (2012) Aktif Vatandaşlık Eğitiminin Sosyal Bilgiler Programındaki Yeri Abstract   PDF
Cihan KARA, Yavuz TOPKAYA, Ufuk ŞİMŞEK
 
Vol 3, No 1 (2011): [ZFWT] VOL. 3, NO. 1 (2011) Alanya-İncirkırı Geleneksel Kırsal Mimarisinde Doğa-Kültür İlişkisi Abstract   PDF
Kemal Reha KAVAS
 
Vol 7, No 1 (2015): [ZFWT] VOL. 7, NO. 1 (2015) Alaş Orda Partisinin Kazak Aydınlanmasına Etkisi Abstract   PDF
Enver KAPAĞAN
 
Vol 7, No 1 (2015): [ZFWT] VOL. 7, NO. 1 (2015) Albert Einstein’ın İsmet İnönü’ye Yazdığı Mektubun Tarih Okuryazarlığı Çerçevesinde Türkçe Eğitiminde Kullanılması Abstract   PDF
Kemalettin DENİZ, Elif KÜBELİ
 
Vol 9, No 2 (2017): [ZFWT] VOL. 9, NO. 2 (2017) Alevilik Tartışmaları Üzerine Abstract   PDF
Mustafa ÖNDER
 
Vol 5, No 2 (2013): [ZFWT] VOL. 5, NO. 2 (2013) Almanya’da İlkokulda (Grundschule) Öğrenim Gören Türk Çocuklarının Yazma Becerileri Üzerine Bir İnceleme: Stuttgart Örneği Abstract   PDF
Mustafa YILDIZ, Suna ÖZTÜRK
 
Vol 8, No 3 (2016): [ZFWT] VOL. 8, NO. 3 (2016) Almanya’da Türkçenin Ana Dili Olarak Öğretimiyle ve Türklerin Türkçe Kullanımlarıyla İlgili Kaynakça Denemesi Abstract   PDF
Beytullah BEKAR
 
Vol 10, No 1 (2018): [ZFWT] VOL. 10, NO. 1 (2018) Almanya’da Yaşayan Türk Ebeveynlerin Ana Dilin Okul Başarısına Etkisine İlişkin Görüşleri Abstract   PDF
Hatice BEKİR, Remzi AYDIN
 
Vol 4, No 1 (2012): [ZFWT] VOL. 4, NO. 1 (2012) Almanya’da Yaşayan Türklerin Türkçe Dil Becerileri Üzerine Bir İnceleme Abstract   PDF
Muhammet KOÇAK
 
Vol 1, No 2 (2009): [ZfWT] Vol. 1, No. 2 (2009) Altıntepe Urartu İskeletlerine Ait Dişlerin Odontometrik Analizi Abstract   PDF
Ahmet Cem ERKMAN, Pınar GÖZLÜK KIRMIZIOĞLU, Ayhan YİĞİT
 
Vol 9, No 3 (2017): [ZFWT] VOL. 9, NO. 3 (2017) Amerika Birleşik Devletleri Sivas Konsolosu Milo Augustus Jewett’in Türk Ermeni İlişkilerine Yönelik Yanlı Tutumu Abstract   PDF
Osman Kubilay GÜL, Ülkü YANCI
 
Vol 1, No 1 (2009): [ZfWT] Vol. 1, No. 1 (2009) Amerika’daki Türkler ve Kurmuş Oldukları Türk Dernekleri Abstract   PDF
Hasan YAVUZER
 
Vol 11, No 2 (2019): [ZFWT] VOL. 11, NO. 2 (2019) Amin Maalouf’un Semerkant’ında Kişi-Uzam İlişkisi Abstract   PDF
İnci ARAS
 
Vol 6, No 3 (2014): [ZFWT] VOL. 6, NO. 3 (2014) An Analysis of Turkish National and Military Culture in the Context of Korean War Abstract   PDF
Ünsal SIĞRI, Ufuk BAŞAR
 
Vol 10, No 3 (2018): VOL 10, NO 3 (2018): [ZFWT] VOL. 10, NO. 3 (2018) AN ANALYTICAL STUDY ON THE STRUCTURE OF “GIRTLAK” Abstract   PDF
Mehdi REZAEI
 
Vol 11, No 2 (2019): [ZFWT] VOL. 11, NO. 2 (2019) An Internationally Recognized National Liberation Movement – Tmt / Uluslararasi Tanınmış Bir Ulusal Kurtuluş Hareketi –Tmt Abstract   PDF
Mehmet Şükrü GÜZEL
 
Vol 3, No 2 (2011): [ZFWT] VOL. 3, NO. 2 (2011) Anadolu Selçuklu Dönemine Ait İki Halının Görsel Tasarım Öğeleri Bağlamında İncelenmesi Abstract   PDF
Ayşe Gamze ÖNGEN
 
Vol 5, No 1 (2013): [ZFWT] VOL. 5, NO. 1 (2013) Anadolu Selçuklu Sultanlarının Gayrimüslim Kadınlarla Evlilikleri Abstract   PDF
İsmail ÇİFTCİOĞLU
 
Vol 3, No 1 (2011): [ZFWT] VOL. 3, NO. 1 (2011) Anna Seghers’in “St. Barbaralı Balıkçıların İsyanı” Adlı Romanında Betimlemelerin İşlevleri Abstract   PDF
Gürsel UYANIK
 
Vol 3, No 1 (2011): [ZFWT] VOL. 3, NO. 1 (2011) Ansprechpartner-Unterstützte Lehrmethode für Fremdsprachen Abstract   PDF
Yusuf ŞAHİN
 
Vol 8, No 3 (2016): [ZFWT] VOL. 8, NO. 3 (2016) Anşa Bacılılarda Adak Abstract   PDF
Ali SELÇUK
 
Vol 9, No 1 (2017): [ZFWT] VOL. 9, NO. 1 (2017) Antoine de Saint-Exupéry’nin Küçük Prens Öyküsünde Yolculuk/Aşama Arketipi Abstract   PDF
Hasan İlkay AL
 
Vol 11, No 3 (2019): [ZFWT] VOL. 11, NO. 3 (2019) ARAB MUHAMMED HAN’IN HİVA’DA İMAR FAALİYETLERİ / ARAB MUHAMMED KHAN’S PUBLIC DEVELOPMENT ACTIVITIES IN KHIVA Abstract   PDF
Eyüp POLAT
 
Vol 7, No 2 (2015): [ZFWT] VOL. 7, NO. 2 (2015) Arcs Motivasyon Modeli'nin İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersine Yönelik Motivasyonlarına ve Başarı Düzeylerine Etkisi Abstract   PDF
Mustafa TAHİROĞLU
 
Vol 4, No 2 (2012): [ZFWT] VOL. 4, NO. 2 (2012) Arifi Süleymannâmesi’nde Kaftan Tasvirleri: Kanuni Dönemi Dokumaları Hakkında Bir Değerlendirme Abstract   PDF
Başak Burcu TEKİN
 
Vol 9, No 2 (2017): [ZFWT] VOL. 9, NO. 2 (2017) Arno Geiger’in “Der alte König in seinem Exil" Romanında Yazınsal Alıntıların Yorumlanması Abstract   PDF
Şenay KAYĞIN
 
Vol 12, No 1 (2020): [ZFWT] VOL. 12, NO. 1 (2020) ARTISTIC REFLECTION OF AZERBAIJAN-TURKISH NATIONAL CUISINE AND FOOD CULTURE IN NIZAMI’S “KHAMSAH” Abstract   PDF
Azizaga NACAFOV
 
Vol 10, No 1 (2018): [ZFWT] VOL. 10, NO. 1 (2018) Artvin Baraj Rezervuarları Altında Kalan Maddi Kültürel Miras ve Bu Konudaki Uygulamaların Sürdürülebilir Koruma İlkeleri Bakımından Değerlendirilmesi Abstract   PDF
Seyfi BAŞKAN
 
Vol 9, No 1 (2017): [ZFWT] VOL. 9, NO. 1 (2017) Aşâir ve Muhâcirîn Müdüriyet-i Umûmiyesi (1913-1922) Abstract   PDF
Ufuk ERDEM
 
Vol 2, No 3 (2010): [ZFWT] VOL. 2, NO. 3 (2010) Âşık Tarzı Kültür Geleneğinde Günümüz Kadın Âşıkları Abstract   PDF
Mustafa SEVER
 
Vol 8, No 1 (2016): [ZFWT] VOL. 8, NO. 1 (2016) Âşıklık Geleneğinde Sümmânî Tesiri Abstract   PDF
Halil İbrahim ŞAHİN
 
Vol 6, No 2 (2014): [ZFWT] VOL. 6, NO. 2 (2014) Atasözlerinin Sosyal Bilgiler Programındaki Değerler Açısından İncelenmesi Abstract   PDF
Ömer Faruk SÖNMEZ
 
Vol 8, No 1 (2016): [ZFWT] VOL. 8, NO. 1 (2016) Authentische Materialien aus der Perspektive von Fremdsprachendidaktik: Überlegungen zur Anwendbarkeit Abstract   PDF
Nihan DEMİRYAY
 
Vol 7, No 2 (2015): [ZFWT] VOL. 7, NO. 2 (2015) Avrupa Birliği'ne Tam Üyelik Müzakere Başlangıcı Sonrası Türkiye Ekonomisi'nde Thirlwall Yasası'nın Geçerliliği Abstract   PDF
Salih BARIŞIK, Türker ŞİMŞEK
 
Vol 3, No 3 (2011): [ZFWT] VOL. 3, NO. 3 (2011) Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Metni Doğrultusunda Türkçe Öğrenen Yabancılara A1-A2 Seviyesinde Türkçe Öğretim Programı Örneği Abstract   PDF
Mehmet KARA
 
Vol 3, No 3 (2011): [ZFWT] VOL. 3, NO. 3 (2011) Ayn Rand ve “Yaşamak İstiyorum” Romanında Sovyet Dünyasının Yansımaları Abstract   PDF
Reyhan ÇELİK
 
Vol 1, No 1 (2009): [ZfWT] Vol. 1, No. 1 (2009) Azerbaycan ve Kırım Bestecisi Asan Rıfatov’un Kültürümüzdeki Yeri Abstract   PDF
Ali Şamil HÜSEYİNOĞLU
 
Vol 12, No 1 (2020): [ZFWT] VOL. 12, NO. 1 (2020) BABAESKİ İN THE CONTEXT OF SALTIKNAME AND SALTIK GHAZI Abstract   PDF
Levent DOĞAN, Ceyda ERDİN
 
Vol 2, No 2 (2010): [ZfWT] Vol. 2, No. 2 (2010) Bach ve Buffardin’in İstanbul Buluşmasına Türk Müzik Tarihi Bağlamında Bakış Abstract   PDF
Evren KUTLAY BAYDAR
 
Vol 11, No 3 (2019): [ZFWT] VOL. 11, NO. 3 (2019) BAĞA KELİMESİNİN ART ZAMANLI İNCELENMESİ / POST-TIME INVESTIGATION OF “BAGA’’ WORD Abstract   PDF
Ünal KALAYCI
 
Vol 10, No 2 (2018): [ZFWT] VOL. 10, NO. 2 (2018) Baroque Influences and Metaphysical Components in Joseph Brodsky’s Great Elegy to John Donne Abstract   PDF
Duygu ÖZAKIN
 
Vol 2, No 3 (2010): [ZFWT] VOL. 2, NO. 3 (2010) Başbakanlık Osmanlı Arşivlerine Göre 1877-1912 Yılları Arasında Kosova’da Eğitim ve Öğretim Abstract   PDF
Necati DEMİR
 
Vol 3, No 1 (2011): [ZFWT] VOL. 3, NO. 1 (2011) Batı Trakya Türk Halk Kültüründe Mitolojik Sayılar Abstract   PDF
Bayram DURBİLMEZ
 
Vol 4, No 2 (2012): [ZFWT] VOL. 4, NO. 2 (2012) Belçika’da Yaşayan Türk Çocuklarının Demografik Özelliklerine Göre Türkçeye Yönelik Tutumları Abstract   PDF
İsmet CEMİLOĞLU, Ülker ŞEN
 
Vol 11, No 3 (2019): [ZFWT] VOL. 11, NO. 3 (2019) BEYAZ YAKALILAR DÜNYASININ DİLİ: PLAZA TÜRKÇESİ / LANGUAGE OF THE WHITE COLLAR WORLD: PLAZA TURKISH Abstract   PDF
Kürşat EFE
 
Vol 6, No 3 (2014): [ZFWT] VOL. 6, NO. 3 (2014) Beyond Cultural Imperialism: Cultural Globalization as Hybridization Abstract   PDF
Muhammed Kürşad ÖZEKİN, Zeynep ARIÖZ
 
Vol 2, No 1 (2010): [ZfWT] Vol. 2, No. 1 (2010) Bilgi Merkezinde Karar Verme Süreci Abstract   PDF
Malik YILMAZ, Mustafa TALAS
 
Vol 3, No 3 (2011): [ZFWT] VOL. 3, NO. 3 (2011) Bir İktisadi Devletçilik Teşebbüsü Olarak Süngercilik Türk Anonim Şirketi ve Ahmet Hamdi Başar Abstract   PDF
Osman Kubilay GÜL
 
Vol 8, No 3 (2016): [ZFWT] VOL. 8, NO. 3 (2016) Bir İletişim Stratejisi Olarak Çift Dilliliğin Reklamlarda Kullanımı Abstract   PDF
İsmail DEMİRBAĞ
 
Vol 2, No 3 (2010): [ZFWT] VOL. 2, NO. 3 (2010) Bir Kurgu ve Eylem Biçimi Olarak Bilgi Kültürü Abstract   PDF
Halis Adnan ARSLANTAŞ
 
Vol 2, No 3 (2010): [ZFWT] VOL. 2, NO. 3 (2010) Bir Mevlana Mesnevisinin Buhara’da Yapılan Eski Türkmence Çevirisi, Çeviricisi ve Araştırmacısı Abstract   PDF
Muratgeldi SÖYEGOV
 
Vol 8, No 1 (2016): [ZFWT] VOL. 8, NO. 1 (2016) Bir Sivil Toplum Örgütü Olarak “Alman Türkleri Birliği” Abstract   PDF
Necati DEMİR
 
Vol 3, No 2 (2011): [ZFWT] VOL. 3, NO. 2 (2011) Bir Siyasetnamede Dil ile İktidar İlişkisi: Gencine-i Adalet’te Özne Üzerine İktidar Felsefesi Bakımından Söylem Çözümlemesi Abstract   PDF
Özgür Kasım AYDEMİR
 
Vol 6, No 1 (2014): [ZFWT] VOL. 6, NO. 1 (2014) Bir Sosyal Değişim Ajanı Olarak Girişimcilik Eğitimi Abstract   PDF
Ali Sırrı YILMAZ
 
Vol 4, No 1 (2012): [ZFWT] VOL. 4, NO. 1 (2012) Bir Şiddet Türü Olarak Saplantılı Takip Etme Hâli Abstract   PDF
Beyhan BAĞ
 
Vol 9, No 2 (2017): [ZFWT] VOL. 9, NO. 2 (2017) Bir Toplumsal Dönüşüm Unsuru Olarak Ulaşım Araçlarının Türk Sinemasındaki Yansımaları Abstract   PDF
Ozan ÖZPAY
 
Vol 7, No 3 (2015): [ZFWT] VOL. 7, NO. 3 (2015) Birecik Barajı Sonrası Yer Değiştiren Eski Halfeti'nin (Şanlıurfa) Turizm Potansiyali Abstract   PDF
Zeki BOYRAZ, M. Salih BOSTANCI
 
Vol 9, No 3 (2017): [ZFWT] VOL. 9, NO. 3 (2017) Birrî Mehmed Dede’ye Göre Mevlevîler Abstract   PDF
Eda TOK
 
Vol 7, No 1 (2015): [ZFWT] VOL. 7, NO. 1 (2015) Book and Early Period Forms – Plate and Design Relation Abstract   PDF
Mesude Hülya (ŞANES) DOĞRU
 
Vol 11, No 1 (2019): [ZFWT] VOL. 11, NO. 1 (2019) Bosna Sarı Saltuk (Alperenler) Tekkesi Kilimlerinde Desen / Pattern In Bosnia Yellow Saltuk (Alperenler) Dargah Kilms Abstract   PDF
Hatice Feriha AKPINARLI, Ahmet AYTAÇ
 
Vol 10, No 1 (2018): [ZFWT] VOL. 10, NO. 1 (2018) Bucak İlçesinde (Burdur) Fonksiyonunu Kaybetmekte Olan Bağ Evleri Abstract   PDF
Sıdıka ÇETİN, Gamze KIRAN, Emine GÜNEL
 
Vol 5, No 2 (2013): [ZFWT] VOL. 5, NO. 2 (2013) Bulgaristan'da Faaliyet Gösteren Şumnu Nazım Hikmet Kültür Evi İle Mozaik Dergisinin Türkçe ve Türk Kültürüne Katkıları Bakımından Değerlendirilmesi Abstract   PDF
Ülker ŞEN
 
Vol 7, No 3 (2015): [ZFWT] VOL. 7, NO. 3 (2015) Bulgaristan'da Türkçenin Sesleri: "Deliorman'da Suyun Gözü" ve "Deliorman'da Bülbülün Sesi" Abstract   PDF
Ozan İPEK
 
Vol 2, No 1 (2010): [ZfWT] Vol. 2, No. 1 (2010) Bulgaristan'dan İnsanlığa: Şiirle Gülümsesin Dünya Abstract   PDF
Mustafa EMEK
 
Vol 2, No 1 (2010): [ZfWT] Vol. 2, No. 1 (2010) Bulgaristan’daki Türk Kültürü Işığı: Nurten Remzi Abstract   PDF
İpek YILDIZ
 
Vol 10, No 2 (2018): [ZFWT] VOL. 10, NO. 2 (2018) Bursa Kentinde Mekânın Kullanımını Etkileyen Doğal Faktörlerin İrdelenmesi Abstract   PDF
Zehranur ŞERBETÇİ
 
Vol 5, No 1 (2013): [ZFWT] VOL. 5, NO. 1 (2013) Busbecq Mektupları ile Arifi Süleymannamesi Tasvirlerinin Karşılaştırması: Kanuni Dönemi Osmanlı Kültür ve Sanatı Abstract   PDF
Başak Burcu TEKİN
 
Vol 3, No 1 (2011): [ZFWT] VOL. 3, NO. 1 (2011) Büyük İpek Yolu ve Türk Dünyası Abstract   PDF
Elbrus İSAYEV, Mustafa ÖZDEMİR
 
Vol 8, No 2 (2016): [ZFWT] VOL. 8, NO. 2 (2016) Büyük Selçuklu Seramiklerinde Kadın Müzisyenler Abstract   PDF
Feyzan GÖHER VURAL
 
Vol 9, No 2 (2017): [ZFWT] VOL. 9, NO. 2 (2017) Cengiz Aytmatov’un Dişi Kurdun Rüyaları’nda İnsan ve Mekân Algısı Abstract   PDF
Adem POLAT
 
Vol 8, No 1 (2016): [ZFWT] VOL. 8, NO. 1 (2016) Cinsel İstismarcıların Çocuklara Yaklaşım Metot ve Teknikleri Abstract   PDF
Miraç Burak GÖNÜLTAŞ
 
Vol 7, No 3 (2015): [ZFWT] VOL. 7, NO. 3 (2015) CO2 Emisyonu, Yenilenebilir Enerji Tüketimi ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkinin MS-VAR Yaklaşımı ile Modellenmesi: Türkiye Örneği Abstract   PDF
Ayça BÜYÜKYILMAZ, Mehmet MERT
 
Vol 10, No 1 (2018): [ZFWT] VOL. 10, NO. 1 (2018) Codex Cumanicusʼta Alıntı Kelimeler Abstract   PDF
İmanyar QULIYEV
 
Vol 10, No 2 (2018): [ZFWT] VOL. 10, NO. 2 (2018) Coğrafî Terimlerin Belirleyiciliği Hakkında: İtibarî Adlar Abstract   PDF
Levent KURGUN
 
Vol 7, No 3 (2015): [ZFWT] VOL. 7, NO. 3 (2015) Coğrafya Bölümü Uzaktan Eğitim Öğrencilerinin Fiziki Coğrafya İçerikli Derslere İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi Abstract   PDF
Öznur YAZICI
 
Vol 5, No 2 (2013): [ZFWT] VOL. 5, NO. 2 (2013) Coğrafya Lisans Öğrencilerinin Bakış Açısıyla Atmosfer Basıncı Kavramı: Fenomenografik Çalışma Abstract   PDF
Yusuf KILINÇ, Fikret TUNA
 
Vol 7, No 2 (2015): [ZFWT] VOL. 7, NO. 2 (2015) Coğrafya Öğretiminin Aktif Vatandaşlık Eğitimindeki Rolü: Öğretim Üyesi Görüşleri Abstract   PDF
Turgay ATASOY, Hakan KOÇ
 
Vol 6, No 2 (2014): [ZFWT] VOL. 6, NO. 2 (2014) Coğrafya Öğretmenlerinin Değer Eğitiminin Mevcut Durumu ile İlgili Görüş ve Düşünceleri Abstract   PDF
Taner ÇİFÇİ, Ülkü ESER ÜNALDI
 
Vol 8, No 2 (2016): [ZFWT] VOL. 8, NO. 2 (2016) Comparison of Hedges in M.A. Theses and Ph.D. Dissertations in Elt Abstract   PDF
Çağla ATMACA
 
Vol 8, No 3 (2016): [ZFWT] VOL. 8, NO. 3 (2016) Compound and Pseudo-Compound Words in Orkhon Inscriptions Abstract   PDF
Aysel AHMADOVA
 
Vol 12, No 1 (2020): [ZFWT] VOL. 12, NO. 1 (2020) COMPUTER AIDED MODEL IN MAQAMIC ANALYSIS Abstract   PDF
Barış KARAELMA
 
Vol 11, No 2 (2019): [ZFWT] VOL. 11, NO. 2 (2019) Condition Assessment of Historic Buildings: Case of İsa Bey Bath in Novi Pazar, Serbia / Tarihi Yapıların Mevcut Durum Değerlendirmesi: Sırbistan, Yeni Pazar İsa Bey Hamamı Örneği Abstract   PDF
Gülşen DİŞLİ
 
Vol 10, No 3 (2018): VOL 10, NO 3 (2018): [ZFWT] VOL. 10, NO. 3 (2018) CONSUMPTİON CULTURE AND HOMOGENİZATİON İN THE GLOBALİZATİON PROCESS Abstract   PDF
Mustafa SEVER,
 
Vol 1, No 2 (2009): [ZfWT] Vol. 1, No. 2 (2009) Corruption of the Ottoman Inheritance System and Reform Studies Carried Out in the 17th Century Abstract   PDF
Zabit ACER
 
Vol 12, No 1 (2020): [ZFWT] VOL. 12, NO. 1 (2020) COUNTING-OUT RHYMES, TEASES AND SINGING GAMES IN AZERBAIJANI AND ENGLISH CHILDREN’S FOLKLORE Abstract   PDF
Nigar Fikrat AGHAYEVA
 
Vol 5, No 1 (2013): [ZFWT] VOL. 5, NO. 1 (2013) Cover and Table of Contents Abstract   PDF
 
Vol 5, No 2 (2013): [ZFWT] VOL. 5, NO. 2 (2013) Cover and Table of Contents Abstract   PDF
 
Vol 5, No 3 (2013): [ZFWT] VOL. 5, NO. 3 (2013) Cover and Table of Contents Abstract   PDF
 
Vol 6, No 1 (2014): [ZFWT] VOL. 6, NO. 1 (2014) Cover and Table of Contents Abstract   PDF
 
Vol 6, No 2 (2014): [ZFWT] VOL. 6, NO. 2 (2014) Cover and Table of Contents Abstract   PDF
 
Vol 6, No 3 (2014): [ZFWT] VOL. 6, NO. 3 (2014) Cover and Table of Contents Abstract   PDF
 
Vol 7, No 1 (2015): [ZFWT] VOL. 7, NO. 1 (2015) Cover and Table of Contents Abstract   PDF
 
Vol 7, No 2 (2015): [ZFWT] VOL. 7, NO. 2 (2015) Cover and Table of Contents Abstract   PDF
 
Vol 7, No 3 (2015): [ZFWT] VOL. 7, NO. 3 (2015) Cover and Table of Contents Abstract   PDF
 
Vol 8, No 1 (2016): [ZFWT] VOL. 8, NO. 1 (2016) Cover and Table of Contents Abstract   PDF
 
Vol 8, No 2 (2016): [ZFWT] VOL. 8, NO. 2 (2016) Cover and Table of Contents Abstract   PDF
 
Vol 8, No 3 (2016): [ZFWT] VOL. 8, NO. 3 (2016) Cover and Table of Contents Abstract   PDF
 
Vol 9, No 1 (2017): [ZFWT] VOL. 9, NO. 1 (2017) Cover and Table of Contents Abstract   PDF
 
Vol 9, No 2 (2017): [ZFWT] VOL. 9, NO. 2 (2017) Cover and Table of Contents Abstract   PDF
 
Vol 9, No 3 (2017): [ZFWT] VOL. 9, NO. 3 (2017) Cover and Table of Contents Abstract   PDF
 
Vol 10, No 1 (2018): [ZFWT] VOL. 10, NO. 1 (2018) Cover and Table of Contents Abstract   PDF
 
Vol 10, No 2 (2018): [ZFWT] VOL. 10, NO. 2 (2018) Cover and Table of Contents Details   PDF
 
Vol 10, No 3 (2018): VOL 10, NO 3 (2018): [ZFWT] VOL. 10, NO. 3 (2018) Cover and Table of Contents Abstract   PDF
Necati DEMİR
 
Vol 11, No 1 (2019): [ZFWT] VOL. 11, NO. 1 (2019) Cover and Table of Contents Abstract   PDF
Necati DEMİR
 
Vol 12, No 1 (2020): [ZFWT] VOL. 12, NO. 1 (2020) CULTURAL SPACE DESIGN IN THE MEDIA, THREE EXAMPLES: “KURTLAR VADİSİ”, “SÜPER BABA”, “EKMEK TEKNESİ” Abstract   PDF
Cevdet AVCI
 
Vol 10, No 1 (2018): [ZFWT] VOL. 10, NO. 1 (2018) Çağatay Türkçesiyle Yazılmış Bir Kısâs-I Enbiyâ Nüshası (Dil İncelemesi – Çevriyazı – Türkiye Türkçesine Aktarma) Abstract   PDF
Ümit EKER
 
Vol 10, No 3 (2018): VOL 10, NO 3 (2018): [ZFWT] VOL. 10, NO. 3 (2018) ÇAĞATAY TÜRKÇESİYLE YAZILMIŞ DÖRT İMAM HİKÂYESİNİN SÖZ DİZİMİ ÖZELLİKLERİ (CÜMLE BİLGİSİ İNCELEMESİ ) Abstract   PDF
Ümit EKER
 
Vol 6, No 2 (2014): [ZFWT] VOL. 6, NO. 2 (2014) Çağdaş Türk Sanatının Değerlerinden Mustafa Ayaz ve Müzesi Abstract   PDF
Kemal Hakan TEKİN
 
Vol 5, No 3 (2013): [ZFWT] VOL. 5, NO. 3 (2013) Çanakkale Eceabat Kilinin Düşük Dereceli Borakslı Sırlarda Kullanımı Abstract   PDF
Mehmet Fatih KARAGÜL
 
Vol 4, No 1 (2012): [ZFWT] VOL. 4, NO. 1 (2012) Çanakkale Şehir İçi Trafiğindeki Araç Kaynaklı Gürültü Kirliliğine Yönelik Ön Çalışma Abstract   PDF
Rüştü ILGAR
 
Vol 2, No 3 (2010): [ZFWT] VOL. 2, NO. 3 (2010) Çevre Bilinci Konusunda Sivil Toplum Örgütlerinin Önemi Abstract   PDF
Mustafa TALAS
 
Vol 4, No 1 (2012): [ZFWT] VOL. 4, NO. 1 (2012) Çevre Bilincinin Geliştirilmesinde Topluma Hizmet Uygulamaları Dersinin Önemi: Niğde Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Programı Örneği Abstract   PDF
Mustafa TALAS, Abdullah KARATAŞ
 
Vol 5, No 3 (2013): [ZFWT] VOL. 5, NO. 3 (2013) Çin'deki Çağatay Türkçesi Araştırmaları Üzerine Genel Bir Değerlendirme Abstract   PDF
Mehmet Ali ABLİZ
 
Vol 10, No 3 (2018): VOL 10, NO 3 (2018): [ZFWT] VOL. 10, NO. 3 (2018) ÇİZGİ FİLMLERDEKİ ŞİDDET İÇERİĞİNİN ÇOCUKLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Abstract   PDF
Elif ŞEŞEN, K. Özkan ERTÜRK
 
Vol 7, No 3 (2015): [ZFWT] VOL. 7, NO. 3 (2015) Çocuk Eğitimi Açısından “Çocuklara Talim” Dergisi Abstract   PDF
Demet KARDAŞ
 
Vol 11, No 1 (2019): [ZFWT] VOL. 11, NO. 1 (2019) Çocuk Kitaplarında Yaşlı Karakterler / Elderly Characters In Children’s Books Abstract   PDF
Yasin Mahmut YAKAR, Hatice Derya YILMAZ
 
Vol 12, No 1 (2020): [ZFWT] VOL. 12, NO. 1 (2020) ÇUKUROVA HALK HİKÂYECİLİĞİ Abstract   PDF
Gökşen ERDOĞAN, İsmet DOĞAN
 
Vol 11, No 2 (2019): [ZFWT] VOL. 11, NO. 2 (2019) Dede Korkut Kitabı’nın Günbet Yazması`ndaki Yaşname Metni Üzerine / About the Text "Age Poetry"in Günbet copy of the Book of Dede Korkut Abstract   PDF
Elmira MEMMEDOVA KEKEÇ
 
Vol 1, No 2 (2009): [ZfWT] Vol. 1, No. 2 (2009) Demokrat Parti Dönemi (1950-1960) Kadındergilerinde Kadın İmajı Abstract   PDF
Dilara KOÇER
 
Vol 5, No 1 (2013): [ZFWT] VOL. 5, NO. 1 (2013) Depremi Yaşamış Olan 9. Sınıf Öğrencilerinin "Deprem" Kavramına Yönelik Algılarının Nitel Açıdan İncelenmesi Abstract   PDF
Bülent AKSOY
 
Vol 4, No 2 (2012): [ZFWT] VOL. 4, NO. 2 (2012) Die Fluchwörter und Verwünschungen im Deutschen und im Türkischen Abstract   PDF
Fatma ÖZTÜRK DAĞABAKAN
 
Vol 8, No 1 (2016): [ZFWT] VOL. 8, NO. 1 (2016) Die Lyrik Zafer Şenocaks im Kontext der deutschen Literatur Abstract   PDF
Özlem TEKİN
 
Vol 9, No 2 (2017): [ZFWT] VOL. 9, NO. 2 (2017) Die Übersetzung von literarischen Texten und Ihre Subtilitӓten Abstract   PDF
Aylin SEYMEN
 
Vol 2, No 1 (2010): [ZfWT] Vol. 2, No. 1 (2010) Die Verantwortung des Wissenschaftlers gegenüber der Gesellschaft in Heiner Kipphardts "In der Sache J. Robert Oppenheimar" Abstract   PDF
Yüksel ERSAN
 
Vol 3, No 3 (2011): [ZFWT] VOL. 3, NO. 3 (2011) Dinî Grupların Anlamı, Sınıflandırılması ve Alevi-Bektaşi Gruplar Abstract   PDF
Hüseyin BAL
 
Vol 1, No 1 (2009): [ZfWT] Vol. 1, No. 1 (2009) Divanü Lûgati’t-Türk’te Geçen Türk Boyları ve Boylara Ait Dil Özellikleri Abstract   PDF
Özkan AYDOĞDU
 
Vol 9, No 3 (2017): [ZFWT] VOL. 9, NO. 3 (2017) Doğal Afetlerin Ayvalı (Darende/ Malatya) Yerleşmesi Üzerindeki Etkileri Abstract   PDF
Zeki BOYRAZ, Emre BUDAK
 
Vol 1, No 1 (2009): [ZfWT] Vol. 1, No. 1 (2009) Doğu Grubu Ağızlarında Ünlü Uyumlarının Bozulması Abstract   PDF
Fatih ÖZEK
 
Vol 3, No 1 (2011): [ZFWT] VOL. 3, NO. 1 (2011) Doğum Sonu Dönem ile İlgili Geleneksel İnanç ve Uygulamalara Dünyadan ve Türkiye’den Örnekler Abstract   PDF
Gamze BOZKUŞ EĞRİ, Akın KONAK
 
Vol 8, No 1 (2016): [ZFWT] VOL. 8, NO. 1 (2016) Dönüşen İletişim Paradigmasının Halkla İlişkilerdeki İletişim Politikasına Etkileri (Tarihsel Bir Analiz) Abstract   PDF
Kazım Özkan ERTÜRK
 
Vol 8, No 1 (2016): [ZFWT] VOL. 8, NO. 1 (2016) Dreaming America: Middle Eastern Diaspora and Cultural Conflicts Abstract   PDF
Ahmet BEŞE, Nazila HEİDARZADEGAN
 
Vol 7, No 1 (2015): [ZFWT] VOL. 7, NO. 1 (2015) Duygusal Zekâ ile Örgütsel Bağlılık ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı İlişkisi Üzerine Ampirik Bir Araştırma Abstract   PDF
Kubilay ÖZYER, İsmail ALİCİ
 
Vol 7, No 2 (2015): [ZFWT] VOL. 7, NO. 2 (2015) Dünyanın En Eski Medyası: Dedikodunun Örgüt Düzeyindeki İşlevleri ve Algılanışı: Sağlık Örgütlerinde Bir Alan Araştırması Abstract   PDF
Yücel EROL, Müslüme AKYÜZ
 
Vol 12, No 1 (2020): [ZFWT] VOL. 12, NO. 1 (2020) EBEVEYNLERİN HARÇLIK YÖNETİMİNDEKİ TUTUMLARININ İNCELENMESİ / ANALYSIS OF PARENTS’ APPROACHES IN ALLOWANCE MANAGEMENT Abstract   PDF
Rahman ÇAKIR
 
Vol 5, No 1 (2013): [ZFWT] VOL. 5, NO. 1 (2013) Ebubekir Hâzim Tepeyran'ın Hatıralarında Niğde'de Mahalle Mektepleri Abstract   PDF
Mustafa OĞUZ
 
Vol 3, No 3 (2011): [ZFWT] VOL. 3, NO. 3 (2011) Ecological Problems of Restorated Traditional Settlements: A Case Study in Kaleiçi (Antalya) Abstract   PDF
R. Eser GÜLTEKİN, Hacer MUTLU DANACI
 
Vol 4, No 3 (2012): [ZFWT] VOL. 4, NO. 3 (2012) Economic Ethic in Turkish Proverbs Abstract   PDF
Abdullah ÖZBOLAT
 
Vol 5, No 1 (2013): [ZFWT] VOL. 5, NO. 1 (2013) Ecotourism and Vernacular Architecture in Koprulu Canyon Abstract   PDF
Hacer MUTLU DANACI, R. Eser GÜLTEKİN
 
Vol 2, No 3 (2010): [ZFWT] VOL. 2, NO. 3 (2010) Effect of Human Capital Elements on Organizational Commitment in Businesses and a Study in the Banking Sector in Kırşehir Province Abstract   PDF
Kürşad ZORLU
 
Vol 10, No 3 (2018): VOL 10, NO 3 (2018): [ZFWT] VOL. 10, NO. 3 (2018) EFFECTIVENESS OF INTERACTIVE INFOGRAPHIC USE IN SOCIAL STUDIES TEACHING Abstract   PDF
Erkan YEŞİLTAŞ, Saliha CEVHER
 
Vol 12, No 1 (2020): [ZFWT] VOL. 12, NO. 1 (2020) EFFECTS ON KARACHAY-BALKAR TURKISH OF TURKEY TURKISH Abstract   PDF
Adilhan ADİLOĞLU
 
Vol 6, No 1 (2014): [ZFWT] VOL. 6, NO. 1 (2014) Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Hacı Bektaş Veli’yi Tanıma Düzeyi ve Bektaşilik Hakkındaki Tutumlarının Belirlenmesi Abstract   PDF
Recep ÖZKAN
 
Vol 10, No 1 (2018): [ZFWT] VOL. 10, NO. 1 (2018) Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Yazılı Anlatım Dersi Uygulamalarında Alanlarına Özgü Etkinlik Oluşturma Çalışmaları Abstract   PDF
Bilge BAĞCI AYRANCI
 
Vol 6, No 1 (2014): [ZFWT] VOL. 6, NO. 1 (2014) Eğitimde Açık Liderlik ve Sosyal Ağlar Abstract   PDF
Murat POLAT, İmam Bakır ARABACI
 
Vol 3, No 3 (2011): [ZFWT] VOL. 3, NO. 3 (2011) Ein Deutungsversuch: Die Zweischichtige Ironie im kurzen Prosatext “Die Baumschneider” von Hertha Kräftner Abstract   PDF
Funda KIZILER EMER
 
Vol 7, No 3 (2015): [ZFWT] VOL. 7, NO. 3 (2015) Eine Analyse der Faktoren, die Erfolge der Grundschüler mit türkischer Migrationshintergrund in Deutschland beeinflussen: Meinungen der Erziehungsberechtigten Abstract   PDF
Gülsün ŞAHAN
 
Vol 8, No 2 (2016): [ZFWT] VOL. 8, NO. 2 (2016) Einige Überlegungen zu den Liebessymbolen in den Konyaner Volksliedern Abstract   PDF
Ali Osman ÖZTÜRK
 
Vol 7, No 1 (2015): [ZFWT] VOL. 7, NO. 1 (2015) Ekonomik İstikrar Açısından Üretim Ekonomisi ve Parasal Ekonominin Karşılaştırılması Abstract   PDF
Rıdvan KARACAN, Filiz SANAL ÇEVİK
 
Vol 2, No 2 (2010): [ZfWT] Vol. 2, No. 2 (2010) Elâzığ / Hüseynik (Ulukent) Havuzbaşı ve Harput Panoraması Abstract   PDF
Celil Hüseyin ARSLAN
 
Vol 7, No 1 (2015): [ZFWT] VOL. 7, NO. 1 (2015) Elazığ’da Tatlısu Balıkçılığının Gelişimi Abstract   PDF
Zeki BOYRAZ
 
Vol 10, No 2 (2018): [ZFWT] VOL. 10, NO. 2 (2018) Emergence, Development and Supervısıon Actıvıtıes of Foreıgn Schools in Turkey Abstract   PDF
Baykal BİÇER
 
Vol 6, No 1 (2014): [ZFWT] VOL. 6, NO. 1 (2014) Endüstri Bölgesinde Yaşayan Ortaokul Öğrencilerinin Çevreye Yönelik Duyuşsal Eğilimleri (Dilovası Örneği) Abstract   PDF
Bülent AKSOY
 
Vol 3, No 2 (2011): [ZFWT] VOL. 3, NO. 2 (2011) Endüstri Ürünleri Tasarımında Gestalt Teorisi Uygulaması Abstract   PDF
Erkut ERYAYAR
 
Vol 1, No 2 (2009): [ZfWT] Vol. 1, No. 2 (2009) Enver Baki’nin Öykü ve Şiir Kitapları Üzerine Abstract   PDF
Ülker ŞEN
 
Vol 3, No 3 (2011): [ZFWT] VOL. 3, NO. 3 (2011) Erdemli-Güzeloluk Köyü’ndeki Türk Eserleri Abstract   PDF
Lokman TAY
 
Vol 5, No 2 (2013): [ZFWT] VOL. 5, NO. 2 (2013) Ergenlik (İlkgençlik) Romanı ve Alman Gençlik Yazınındaki Tarihsel Gelişimi Abstract   PDF
Hikmet ASUTAY
 
Vol 8, No 2 (2016): [ZFWT] VOL. 8, NO. 2 (2016) Erich Maria Remarque’nin “Dönüş Yolu” Eserinde Eski-Yeni Çatışması: Değişim, Yenilik ve Uyum Sorunsalı Abstract   PDF
Cihan TUNCER
 
Vol 6, No 2 (2014): [ZFWT] VOL. 6, NO. 2 (2014) Erken Dönem Osmanlı Sanatında Latin Etkileri Abstract   PDF
Aslı SAĞIROĞLU ARSLAN
 
Vol 2, No 1 (2010): [ZfWT] Vol. 2, No. 1 (2010) Erken Ortaçağ Mısır’ının İlk Türk Valisi Abstract   PDF
Rafik ISMAYILOV
 
Vol 1, No 2 (2009): [ZfWT] Vol. 1, No. 2 (2009) Esatlı Köyü (Ordu-Mesudiye) Kaya Üstü Resim ve Yazıtları ile Bunların Tarihî Alt Yapısı Abstract   PDF
Necati DEMİR
 
Vol 2, No 2 (2010): [ZfWT] Vol. 2, No. 2 (2010) Eski Anadolu Toplumunda Eser Element Analiziyle Beslenmenin Belirlenmesi Abstract   PDF
Mustafa Tolga ÇIRAK
 
Vol 4, No 2 (2012): [ZFWT] VOL. 4, NO. 2 (2012) Eski Türkçede İlk Hecedeki Yuvarlak Ünlüler Meselesi ve Dīvānu Lugāt–it Türk Abstract   PDF
Erdem UÇAR, Mustafa Levent YENER
 
Vol 5, No 2 (2013): [ZFWT] VOL. 5, NO. 2 (2013) Eski ve Orta Türkçe Kelimelerin Yeniden Yapılandırılması Üzerine Düşünceler Abstract   PDF
Ertan BESLİ
 
Vol 11, No 1 (2019): [ZFWT] VOL. 11, NO. 1 (2019) Etkin Bir Okuma Becerisi Öğretim Modelini Temel Alan İzlence: Etkileşimsel Okuma Modeli / The Curriculum Based on an Efficient Reading Education Skill Model: Interactive Reading Model Abstract   PDF
Tuncay TÜRKBEN
 
Vol 2, No 1 (2010): [ZfWT] Vol. 2, No. 1 (2010) Farklı Dini Gruplarda Kirvelik Geleneği: Sanal Akrabalığın Dönüşümü Üzerine Bir Araştırma Abstract   PDF
Suat KOLUKIRIK, İbrahim Halil SARAÇ
 
Vol 4, No 2 (2012): [ZFWT] VOL. 4, NO. 2 (2012) Fatih Akın’ın “Kurz und Schmerzlos” Filminde Türk-Alman Gençlik Alt Kültürlerinin Yansımaları Abstract   PDF
Hikmet ASUTAY, Oktay ATİK
 
Vol 10, No 2 (2018): [ZFWT] VOL. 10, NO. 2 (2018) Faust ve Şeyh San’an Hikâyelerinde Varoluşsal Yolculuk Abstract   PDF
Melike GÖKCAN
 
Vol 9, No 3 (2017): [ZFWT] VOL. 9, NO. 3 (2017) Feminist Reading of Gothic Subculture: Empowerment, Liberation, Reappropriation Abstract   PDF
Mikhail PUSHKIN
 
Vol 8, No 1 (2016): [ZFWT] VOL. 8, NO. 1 (2016) Ferîdüddin Attâr’ın Pendnâme’sinde Din ve Toplum Abstract   PDF
Vehbi ÜNAL
 
Vol 9, No 3 (2017): [ZFWT] VOL. 9, NO. 3 (2017) Filistin’den İstanbul’a, İstanbul’dan Filistin’e İki Gurbet Hikâyesi: Metinlerarası İlişki Bakımından Halid Ziya Uşaklıgil’in “Çöl Kızı” Hikâyesiyle Refik Halid Karay’ın “Eskici” Hikâyesi Abstract   PDF
Orhan OĞUZ
 
Vol 3, No 3 (2011): [ZFWT] VOL. 3, NO. 3 (2011) Finansal Rant, Borç ve Kriz Abstract   PDF
Ünal ÇAĞLAR, Atilla Ahmet UĞUR
 
Vol 9, No 1 (2017): [ZFWT] VOL. 9, NO. 1 (2017) Friedrich Dürrenmatt’ta Kriminal Anlatıcı (Adalet Romanı) Abstract   PDF
Zennube ŞAHİN YILMAZ
 
Vol 4, No 2 (2012): [ZFWT] VOL. 4, NO. 2 (2012) From Tradition to Religion: Organisational Transformation of the London Turkish Migrant Community Abstract   PDF
İlkay ŞAHİN
 
Vol 5, No 3 (2013): [ZFWT] VOL. 5, NO. 3 (2013) Fuzuli’nin Türkçe Divan’ının Tenkitli Neşirlerinin Araştırılması Tarihinden Abstract   PDF
Hatira YUSUFOVA
 
Vol 3, No 1 (2011): [ZFWT] VOL. 3, NO. 1 (2011) Geçit Mecmuası ve Kemal Tahir Abstract   PDF
Abdullah ACEHAN
 
Vol 11, No 1 (2019): [ZFWT] VOL. 11, NO. 1 (2019) Geleneksel Bir Sohbet Toplantısı: Kürsübaşı Sohbetleri / A Traditional Conversation Meeting: Kürsübaşı Abstract   PDF
Müge Aktan YILMAZ
 
Vol 12, No 1 (2020): [ZFWT] VOL. 12, NO. 1 (2020) GELENEKSEL KEÇEÇİLİKTEN SANATSAL BAKIŞLAR Abstract   PDF
Nazan KALEBEK, Tuğçe ÇOKAN
 
Vol 1, No 1 (2009): [ZfWT] Vol. 1, No. 1 (2009) Geleneksel Türk Çocuk Oyunlarında Doğal Oyuncaklar ve Oyuncak Olmuş Hayvanlar Abstract   PDF
İbrahim ÖZBAKIR
 
Vol 5, No 2 (2013): [ZFWT] VOL. 5, NO. 2 (2013) Genç Yetişkinlerde Benlik Kurgusu Üzerine Bir Çalışma Abstract   PDF
Hülya ERCAN
 
Vol 7, No 3 (2015): [ZFWT] VOL. 7, NO. 3 (2015) Georg Britting’in “Altwasser’da Kardeş Katli” Adlı Öyküsünde Kabil ve Habil Motifi Abstract   PDF
Kadir ALBAYRAK, Hatice GENÇ
 
Vol 2, No 1 (2010): [ZfWT] Vol. 2, No. 1 (2010) Giresun’un Bulancak İlçesi Kırsal Kesiminde Nüfus Hareketlerinin Nedenleri, Yönü ve Başlıca Özellikleri Abstract   PDF
Cevdet YILMAZ
 
Vol 8, No 3 (2016): [ZFWT] VOL. 8, NO. 3 (2016) Göç, Kentleşme ve Kentlilik Bilinci: Kırıkkale Örneği Abstract   PDF
Kamil ŞAHİN, Mehmet ANIK
 
Vol 2, No 3 (2010): [ZFWT] VOL. 2, NO. 3 (2010) Göç, Kimlik ve Edebiyat Abstract   PDF
Semran CENGİZ
 
Vol 4, No 1 (2012): [ZFWT] VOL. 4, NO. 1 (2012) Göçler ve Kentler: Dilovası Örneğinde Sanayileşme ve Kentleşmenin Sosyolojik Görünümü Abstract   PDF
Suat KOLUKIRIK
 
Vol 6, No 3 (2014): [ZFWT] VOL. 6, NO. 3 (2014) Göçmen Türklerin Müzik Deneyimi: Müzik Türleri, Müzik Uğraşı ve Geleneksel Eğlence Ortamları Abstract   PDF
Onur ŞENEL
 
Vol 1, No 1 (2009): [ZfWT] Vol. 1, No. 1 (2009) Grand Vizier Hüseyin Hilmi Pasha and His Journey to Russia Abstract   PDF
Elfine SIBGATULLINA
 
Vol 11, No 2 (2019): [ZFWT] VOL. 11, NO. 2 (2019) Güneykent Gül Hasatı Turizminin Mekânsal Analizleri / Spatial Analysis Of Güneykent Rose Harvest Tourism Abstract   PDF
Ayten Begüm AKÖZ, Şefika Gülin BEYHAN
 
Vol 9, No 2 (2017): [ZFWT] VOL. 9, NO. 2 (2017) Günther Weisenborn’un ‘İki Erkek’ Adlı Hikâyesinin Metin Tipleri Açısından İncelenmesi Abstract   PDF
Hatice GENÇ
 
Vol 12, No 1 (2020): [ZFWT] VOL. 12, NO. 1 (2020) GÜNÜMÜZDE MOĞOL – TUNGUZ ORTAKYAŞARLIĞI Abstract   PDF
Gökçe Yükselen PELER
 
Vol 4, No 2 (2012): [ZFWT] VOL. 4, NO. 2 (2012) H. 1269 (1852-1853) Tarihli Kıbrıs Cizye Muhasebe Defteri Abstract   PDF
Recep DÜNDAR
 
Vol 11, No 1 (2019): [ZFWT] VOL. 11, NO. 1 (2019) Habib Bektaş’ın “Gölge Kokusu” Adlı Romanında İki Farklı Ülke Yansımaları / Two Different Countries’ Reflections Of Habib Bektaş’s Novel In “Gölge Kokusu” Abstract   PDF
Burcu ÖZTÜRK, Şahbender ÇORAKLI
 
Vol 5, No 3 (2013): [ZFWT] VOL. 5, NO. 3 (2013) Hakas Türkçesinde Arapça ve Farsça Alıntı Kelimeler - II Abstract   PDF
Mehmet KARA
 
Vol 5, No 1 (2013): [ZFWT] VOL. 5, NO. 1 (2013) Hakikatin Kubbesine Girince... (Pîr Sultân Abdâl'ın İdeal İnsanı İnşâ Etme Yönündeki Nasihatleri) Abstract   PDF
Mustafa SEVER
 
Vol 5, No 2 (2013): [ZFWT] VOL. 5, NO. 2 (2013) Halep’te Gelenekten Yeniliğe Geçiş Sürecinde İmar Faaliyetlerine İmza Atan Yapı Patronları ve Eserleri Üzerine Abstract   PDF
Kemal Hakan TEKİN
 
Vol 9, No 2 (2017): [ZFWT] VOL. 9, NO. 2 (2017) Halk Oyunları Temsilinde Kültürel Mekan İşlevi Abstract   PDF
Emir Cenk AYDIN
 
Vol 5, No 1 (2013): [ZFWT] VOL. 5, NO. 1 (2013) Hasta Vasiyetnamesi: Ötenazi mi? Yoksa Kendi Kaderini Kendi Belirleme Hakkı mı? Abstract   PDF
Beyhan BAĞ
 
Vol 4, No 3 (2012): [ZFWT] VOL. 4, NO. 3 (2012) Hattat Mehmet Vasfî Efendi’nin “Ḥüsn-ü Hat” Risâlesi ve Dil İncelemesi Abstract   PDF
Mehtap ALPER
 
Vol 11, No 2 (2019): [ZFWT] VOL. 11, NO. 2 (2019) Hazâ Kitâb-ı Hulâsa-ı Tıbb’daki Bitki Adları Üzerine Bir İnceleme / A Research About Plants Names in Hazâ Kitâb-ı Hulâsa-ı Tıbb Abstract   PDF
Paki KÜÇÜKER, Yasemin YILDIZ
 
Vol 3, No 1 (2011): [ZFWT] VOL. 3, NO. 1 (2011) Hekimhan, Kuluncak (Malatya) ve Çevresindeki Maden Üretimine Coğrafi Bir Bakış Abstract   PDF
Zeki BOYRAZ
 
Vol 1, No 2 (2009): [ZfWT] Vol. 1, No. 2 (2009) Hermeneutiğin Tarihsel Dönüşümü Abstract   PDF
Emre ÖZTÜRK
 
Vol 3, No 1 (2011): [ZFWT] VOL. 3, NO. 1 (2011) Heterodoksi Bir İnanç Olarak Alevilik Abstract   PDF
Mehmet Zeki DUMAN
 
Vol 6, No 2 (2014): [ZFWT] VOL. 6, NO. 2 (2014) How Can We Get the Information About Democracy? The Example of Social Studies Prospective Teachers Abstract   PDF
Deniz TONGA
 
1 - 250 of 690 Items 1 2 3 > >>