Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 10, No 3 (2018): VOL 10, NO 3 (2018): [ZFWT] VOL. 10, NO. 3 (2018) HOW THE EQUVAILENT OF THE EXPRESSION ıda taşda OF THE ANCIENT TURKISH INSCRIPTIONS IS USED IN THE TURKEY TURKISH AND ITS VERNACULARS Abstract   PDF
Emrah BOZOK
 
Vol 6, No 1 (2014): [ZFWT] VOL. 6, NO. 1 (2014) Hüdaî’nin Bir Şiiri ve Bir Terim Teklifi Abstract   PDF
Faruk ÇOLAK
 
Vol 6, No 1 (2014): [ZFWT] VOL. 6, NO. 1 (2014) I. Uluslararası Avrupa’da İki Dilli Türklerin Ana Dili Eğitimi Çalıştayı Abstract   PDF
Gülşat BİCAN
 
Vol 8, No 3 (2016): [ZFWT] VOL. 8, NO. 3 (2016) Illegal Mining as Threat to Sustainable Development in Ghana: A Political Ecology Approach Abstract   PDF
İsmail KERVANKIRAN, Michael Gameli DZIWORNU, Kadir TEMURÇİN
 
Vol 6, No 1 (2014): [ZFWT] VOL. 6, NO. 1 (2014) Implementing International Environmental Law in the Black Sea Basin: An Analysis of Bucharest Convention Abstract   PDF
Arda ÖZKAN
 
Vol 10, No 1 (2018): [ZFWT] VOL. 10, NO. 1 (2018) Infragestellung der Identıtät durch die Gesellschaft in Zafer Şenocaks “Gefährliche Verwandschaft” Abstract   PDF
Hasan Kâzım KALKAN
 
Vol 4, No 1 (2012): [ZFWT] VOL. 4, NO. 1 (2012) Irak Türkmen Türkçesinde ki’si Düşmüş Birleşik Cümleler Abstract   PDF
Suzan TOKATLI
 
Vol 11, No 1 (2019): [ZFWT] VOL. 11, NO. 1 (2019) Izafet in Language of Ancient Turkic Runic Inscriptions and Modern Azerbaijan Language / Eski Türk Runik Yazıtları ve Modern Azerbaycan Dilinde İzafet Abstract   PDF
Shahnaz KAMALOVA
 
Vol 9, No 3 (2017): [ZFWT] VOL. 9, NO. 3 (2017) İbn Fadlan’ın (Rıhletu’bni Fadlan) Seyahatnamesinde Türklüğe Bakış Açısı Abstract   PDF
Sedat BAHADIR
 
Vol 7, No 1 (2015): [ZFWT] VOL. 7, NO. 1 (2015) İbrahim Efendi Konağı’nda Eski İstanbul’un Gündelik Hayatı Abstract   PDF
Sevgül TÜRKMENOĞLU
 
Vol 6, No 3 (2014): [ZFWT] VOL. 6, NO. 3 (2014) İlimle Geçen Bir Ömrün Hazinesi: "Dil, Tarih, Kültür ve Edebiyat Araştırmaları" Abstract   PDF
Ozan İPEK
 
Vol 11, No 2 (2019): [ZFWT] VOL. 11, NO. 2 (2019) İlkokul Müzik Dersi Öğrenci Çalışma Kitaplarının Sınıf Öğretmenlerinin Görüşlerine Dayalı Olarak İncelenmesi ve Değerlendirilmesi.. / Examination And Evaluation Of Primary School Music Course Student Workbooks Based On The Opinions Of Classroom Teachers.. Abstract   PDF
Mehmet AKPINAR, Merve KARADAŞ
 
Vol 8, No 2 (2016): [ZFWT] VOL. 8, NO. 2 (2016) İlkokullarda Uygulanan Serbest Etkinlikler Dersine İlişkin Öğretmen Görüşleri Abstract   PDF
Ebru BOZPOLAT
 
Vol 4, No 2 (2012): [ZFWT] VOL. 4, NO. 2 (2012) İlköğretim Çağı Çocuklarının Mimari Obje Olarak Anıtkabir’i Algılayışı ve Biçimsel İfadesi Abstract   PDF
Mehmet UYSAL, Fadimana SELVİ
 
Vol 5, No 2 (2013): [ZFWT] VOL. 5, NO. 2 (2013) İlköğretim Kurumları 1992 Resim-İş Eğitimi Dersi Öğretim Programı İle 2006 Görsel Sanatlar Dersi Öğretim Programlarının İncelenmesi Abstract   PDF
Tarık YAZAR, Murat GÖKALP, Murat AĞÇİÇEK
 
Vol 2, No 3 (2010): [ZFWT] VOL. 2, NO. 3 (2010) İlköğretim Okullarında Sınıf Geçme (Türkiye ve Diğer Ülkeler: Karşılaştırmalı Bir Çalışma) Abstract   PDF
İsmail AYDOĞAN
 
Vol 2, No 1 (2010): [ZfWT] Vol. 2, No. 1 (2010) İlköğretim Okulu Yöneticilerinin Etik Liderlik Davranışı Gösterme Düzeyleri Abstract   PDF
Mehmet Akif HELVACI
 
Vol 4, No 2 (2012): [ZFWT] VOL. 4, NO. 2 (2012) İlköğretim Öğrencilerine Çevre Bilincinin Kazandırılmasında Çevre Eğitiminin Rolü: Ekoloji Temelli Yaz Kampı Projesi Örneği Abstract   PDF
Abdullah KARATAŞ, Gökçe ASLAN
 
Vol 4, No 3 (2012): [ZFWT] VOL. 4, NO. 3 (2012) İlköğretim Öğrencilerinin Bilgisayar Oyunu Bağımlılık Düzeylerinin İncelenmesi Abstract   PDF
Cengiz ŞAHİN, Veysel Murat TUĞRUL
 
Vol 5, No 2 (2013): [ZFWT] VOL. 5, NO. 2 (2013) İlköğretim Öğrencilerinin Halk Kültürü Dersi Uygulamalarına İlişkin Görüşleri Abstract   PDF
Turhan ÇETİN, Fitnat GÜRGİL
 
Vol 4, No 3 (2012): [ZFWT] VOL. 4, NO. 3 (2012) İlköğretimde Yabancı Dil Öğreniminde Öğrenen Özerkliği Abstract   PDF
Mehmet Nuri GÖMLEKSİZ, Ebru BOZPOLAT
 
Vol 10, No 3 (2018): VOL 10, NO 3 (2018): [ZFWT] VOL. 10, NO. 3 (2018) İNGİLİZLERE TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE TARİHÎ BİR ESER: “OSMANLI KONUŞMA DİLİ CEP KILAVUZU” Abstract   PDF
Kemalettin DENİZ, Efecan KARAGÖL
 
Vol 11, No 3 (2019): [ZFWT] VOL. 11, NO. 3 (2019) İRAN EHL-İ HAKLARI ÖRNEĞİNDE; İNANÇ MERKEZLİ TOPLULUKLARIN SOSYAL YAPILARI OLUŞUMUNDA DİNİ İNANIŞLARIN ETKİSİ IN EXAMPLE OF IRANİAN AHL-E HAQQ’S; THE EFFECT OF RELİGİOUS BELİEFS ON THE FORMATİON OF SOCİAL STRUCTURES OF FAİTH-CENTERED COMMUNİTİES Abstract   PDF
İbrahim KARACA
 
Vol 5, No 1 (2013): [ZFWT] VOL. 5, NO. 1 (2013) İran Meşrutiyet Hareketinin Türk Liderleri: Settar ve Bâger Hanlar Abstract   PDF
Gökhan BOLAT
 
Vol 9, No 1 (2017): [ZFWT] VOL. 9, NO. 1 (2017) İran Türklerinden Derlenen Bir Masalda Türk Yaratılış Destanının Silik İzleri Abstract   PDF
Behruz BEKBABAYİ
 
Vol 9, No 2 (2017): [ZFWT] VOL. 9, NO. 2 (2017) İran’ın Güney Vilayetlerinde Yaşayan Yerleşik Türklerin Nüfus ve Yerleşim Yerleri Abstract   PDF
Behruz BEKBABAYİ
 
Vol 12, No 1 (2020): [ZFWT] VOL. 12, NO. 1 (2020) İSLAM KADIN (VE AİLE) İLMİHALLERİNDE EVLİLİK VE AİLE HAYATINDA KADIN Abstract   PDF
Erkan PERŞEMBE, Senem GÜRKAN
 
Vol 8, No 3 (2016): [ZFWT] VOL. 8, NO. 3 (2016) İtaat Kültürü ve Din Abstract   PDF
Recep ÖZKAN, Bayram POLAT
 
Vol 7, No 2 (2015): [ZFWT] VOL. 7, NO. 2 (2015) İzmit Körfezi Kıyılarında, Kıyı Jeomorfolojisi-Kıyı Kullanımı İlişkisinin Coğrafi Analizi Abstract   PDF
Murat UZUN
 
Vol 9, No 1 (2017): [ZFWT] VOL. 9, NO. 1 (2017) Jeomirasa İlişkin Öz-Yeterlik Algısı Ölçeği Geliştirme Çalışması Abstract   PDF
Öznur YAZICI
 
Vol 6, No 2 (2014): [ZFWT] VOL. 6, NO. 2 (2014) Johann Samuel Heinrich Kiepert’in Osmanlı Haritalarının Bir Değerlendirmesi Abstract   PDF
Murat TANRIKULU
 
Vol 3, No 3 (2011): [ZFWT] VOL. 3, NO. 3 (2011) K.K.T.C.’de Örtüaltı (Sera) Yetiştiriciliğin Gelişim Süreci ve Sorunları Abstract   PDF
Süheyla ÜÇIŞIK ERBİLEN, Güven ŞAHİN
 
Vol 11, No 1 (2019): [ZFWT] VOL. 11, NO. 1 (2019) Kabak Kemane’nin Tarihsel Süreci ve Bugünü / Kabak Kemane’s Historical Process And Precent Abstract   PDF
Gültekin ŞENER
 
Vol 5, No 2 (2013): [ZFWT] VOL. 5, NO. 2 (2013) Kader ve Masumiyet Filmleri Bağlamında Melodram Türünün Yeniden Üretimi Abstract   PDF
Tuğba ELMACI
 
Vol 3, No 3 (2011): [ZFWT] VOL. 3, NO. 3 (2011) Kadına Yönelik Ekonomik Şiddet: Sivas İli (Cumhuriyet Üniversitesi) Örneği Abstract   PDF
Veda BİLİCAN GÖKKAYA
 
Vol 5, No 1 (2013): [ZFWT] VOL. 5, NO. 1 (2013) Kadına Yönelik Şiddetin Toplumsal Cinsiyet Temelleri: Niğde Örneği Abstract   PDF
Yücel CAN
 
Vol 3, No 1 (2011): [ZFWT] VOL. 3, NO. 1 (2011) Kadınlar mı Yoksa Erkekler mi Daha Dindar? Abstract   PDF
Fatma Gül CİRHİNLİOĞLU, Üzeyir OK
 
Vol 2, No 1 (2010): [ZfWT] Vol. 2, No. 1 (2010) Kafkasya'dan Anadolu'ya Göçler (Sivas İli Örneği) Abstract   PDF
Faruk KOCACIK, Mehmet ESER
 
Vol 8, No 2 (2016): [ZFWT] VOL. 8, NO. 2 (2016) Kamu ve Özel Sektörde Yönetim Zihniyeti Abstract   PDF
Kâmil KAYA, Meyrem TUNA UYSAL
 
Vol 11, No 1 (2019): [ZFWT] VOL. 11, NO. 1 (2019) Kanlı Koca Oğlu Kan Turalı Hikâyesi ve Fonetik İncelemesi / Kanli Koca Oglu Kan Turali Tale And Phonetic Analysis Abstract   PDF
Maksut YILDIRAN
 
Vol 7, No 2 (2015): [ZFWT] VOL. 7, NO. 2 (2015) Karaca Oğlan'ın Şiirlerinde Hayvan İsimleri Abstract   PDF
Ferhat SAĞLAM
 
Vol 9, No 2 (2017): [ZFWT] VOL. 9, NO. 2 (2017) Karahasan Lav Tüneli (Muş-Malazgirt)’nde Buz Oluşumları Abstract   PDF
Kemal KIRANŞAN, M. Taner ŞENGÜN
 
Vol 4, No 2 (2012): [ZFWT] VOL. 4, NO. 2 (2012) Karaman Eyaleti Vakıf Defterinde Niğde Vakıfları (H. 881/M. 1476) Abstract   PDF
Nevzat TOPAL
 
Vol 4, No 3 (2012): [ZFWT] VOL. 4, NO. 3 (2012) Kars – Kağızman (Türkiye), Gemikaya (Azerbaycan), Ulsan (Güney Kore) ve Alta (Norveç) Kaya Petrogliflerinin Benzer Özellikleri ve Motiflerine Dair Abstract   PDF
Fatih İMAT, Nazim BABABEYLİ, Mustafa ÖZDEMİR, Myungga YAUNG
 
Vol 8, No 2 (2016): [ZFWT] VOL. 8, NO. 2 (2016) Kars’ta Doğum Âdetleri Abstract   PDF
Adem BALKAYA
 
Vol 5, No 1 (2013): [ZFWT] VOL. 5, NO. 1 (2013) Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Sözlüğü Hakkında Değerlendirme Abstract   PDF
Hikmet KORAŞ
 
Vol 10, No 1 (2018): [ZFWT] VOL. 10, NO. 1 (2018) Katı Atık Depolama Alanlarının Yer Seçiminde CBS’nin Kullanımı: Malatya Örneği Abstract   PDF
M. Taner ŞENGÜN, Muzaffer SİLER, Fahrettin ENGİN
 
Vol 4, No 1 (2012): [ZFWT] VOL. 4, NO. 1 (2012) Kavak ve Ortahisar (Nevşehir) Kasabalarındaki Doğal Soğutmalı Yer Altı Depolarına Coğrafi Bir Bakış Abstract   PDF
Zeki BOYRAZ, Cabir ZEREN
 
Vol 2, No 2 (2010): [ZfWT] Vol. 2, No. 2 (2010) Kaya Üstü Resmi (Rock Art) Olarak Dağ Keçisi / Elik ve Tarihî Altyapısı Abstract   PDF
Necati DEMİR
 
Vol 8, No 3 (2016): [ZFWT] VOL. 8, NO. 3 (2016) Kayseri Göçmen Uygur Topluluğunda Doğum, Evlenme, Ölümle İlgili İnanç ve Ritüeller Abstract   PDF
Kasım KARAMAN
 
Vol 4, No 1 (2012): [ZFWT] VOL. 4, NO. 1 (2012) Kayseri Konak Hamamları Abstract   PDF
Celil ARSLAN
 
Vol 2, No 3 (2010): [ZFWT] VOL. 2, NO. 3 (2010) Kayseri-Yuvalı Köyü Türk Dönemi Mimarlık Eserleri Abstract   PDF
Sultan Murat TOPÇU
 
Vol 3, No 3 (2011): [ZFWT] VOL. 3, NO. 3 (2011) Kayseri’de II. Abdülhamid Han Dönemi’nde İnşa Edilmiş İki Yapı: Zeynel Abidin ve Seyyid Burhaneddin Türbesi Abstract   PDF
Remzi AYDIN
 
Vol 8, No 1 (2016): [ZFWT] VOL. 8, NO. 1 (2016) Kazak Yazılı Edebiyatının Teşekkülü Sürecinde Osmanlı Matbuatının Tesiri Abstract   PDF
Muhammet Nurullah CİCİOĞLU
 
Vol 9, No 3 (2017): [ZFWT] VOL. 9, NO. 3 (2017) Kazan Oğuznamesi’nde Oğuz Türkçesi Unsurları Abstract   PDF
Özkan AYDOĞDU
 
Vol 1, No 1 (2009): [ZfWT] Vol. 1, No. 1 (2009) Keçenin Hikâyesi ve Sanatsal Üretimler Abstract   PDF
Didem ATİŞ ÖZHEKİM
 
Vol 7, No 1 (2015): [ZFWT] VOL. 7, NO. 1 (2015) Kelebekler ve İnsanlar’da Mitolojik Yolculuk ve Kendini Gerçekleştirme Teması Abstract   PDF
Mümtaz SARIÇİÇEK
 
Vol 2, No 1 (2010): [ZfWT] Vol. 2, No. 1 (2010) Kelenderis / Tiyatro Alanında Yapılan Kazılarda Bulunan İskeletlerin Paleodemografik Analizi Abstract   PDF
Asuman ÇIRAK, Mustafa Tolga ÇIRAK
 
Vol 6, No 2 (2014): [ZFWT] VOL. 6, NO. 2 (2014) Kemaliye ve Yöresi Ağızlarında Birincil Uzun Ünlüler Abstract   PDF
Fatih ÖZEK
 
Vol 6, No 3 (2014): [ZFWT] VOL. 6, NO. 3 (2014) Kemanda Martele Yay Tekniğinin Öğretilmesinde Türk Halk Ezgilerinin Kullanılması Abstract   PDF
Mehmet AKPINAR
 
Vol 4, No 1 (2012): [ZFWT] VOL. 4, NO. 1 (2012) Kentler Açısından Mekânın Toplumsallığı ve Yer İsimlerinin Siyasal Yapıya Göre Değişimi: Niğde Örneği Abstract   PDF
Bülent KARA
 
Vol 7, No 1 (2015): [ZFWT] VOL. 7, NO. 1 (2015) Kesim Hattında Süreç İyileştirme ve Etkin Tasarruf: Ağaç İşleri Atölyesine Yönelik Bir Uygulama Abstract   PDF
Hakan Murat ARSLAN, Mehmet Selami YILDIZ, H. Tezcan UYSAL
 
Vol 4, No 3 (2012): [ZFWT] VOL. 4, NO. 3 (2012) Kıbrıs Ağızlarında İyelik Eki Kökenli Şahıs Eklerinin Kullanım Alanları Abstract   PDF
Gürkan GÜMÜŞATAM
 
Vol 2, No 2 (2010): [ZfWT] Vol. 2, No. 2 (2010) Kıbrıs Meselesinde Metodolojik Sorunlar ve Çözüm Önerileri Abstract   PDF
Soyalp TAMÇELİK
 
Vol 2, No 1 (2010): [ZfWT] Vol. 2, No. 1 (2010) Kıbrıs Rumcasında Türkçe Söz Varlığını İçeren Deyimler Abstract   PDF
Mahmut İSLÂMOĞLU, Şevket ÖZNUR
 
Vol 3, No 1 (2011): [ZFWT] VOL. 3, NO. 1 (2011) Kıbrıs Yöresine Ait Bir Ağıt: “Arap Ali” ve Varyantları Abstract   PDF
Şevket ÖZNUR
 
Vol 7, No 3 (2015): [ZFWT] VOL. 7, NO. 3 (2015) Kıbrıs'taki Konak Hamamları Abstract   PDF
Enes KAVALÇALAN
 
Vol 2, No 2 (2010): [ZfWT] Vol. 2, No. 2 (2010) Kırgız Türkçesindeki Rusça Alıntı Sözcükler ve Bu Sözcüklerdeki Ünsüz Olayları Abstract   PDF
Mehmet ÖZEREN
 
Vol 6, No 1 (2014): [ZFWT] VOL. 6, NO. 1 (2014) Kırım Savaşı Osmanlı Hatıra ve Asker Madalyaları Abstract   PDF
Kemal Hakan TEKİN
 
Vol 11, No 3 (2019): [ZFWT] VOL. 11, NO. 3 (2019) KIRKLARELİ YÖRESİNDE KULLANILAN KAPI TOKMAKLARI / DOOR KNOBS USED IN KIRKLARELI REGION Abstract   PDF
Aynur SARICA
 
Vol 3, No 3 (2011): [ZFWT] VOL. 3, NO. 3 (2011) Klasik Oryantalizm, Yeni Oryantalizm ve Oksidentalizm Söylemi Ekseninde Sinemada Değişen "Ben" ve "Öteki" Algısı Abstract   PDF
Hülya ÖNAL, Kemal Cem BAYKAL
 
Vol 11, No 3 (2019): [ZFWT] VOL. 11, NO. 3 (2019) KOLLOKATION ALS EVIDENTES ÜBERSETZUNGSPROBLEM KOLLOKATIONEN IN ZWEISPRACHIGEN WÖRTERBÜCHERN DEUTSCH –TÜRKISCH/TÜRKISCH-DEUTSCH EŞDİZİMLERİN ÇEVİRİSİNDE YAŞANAN SORUNLAR-İKİ DİLLİ SÖZLÜKLERDE ALMANCA-TÜRKÇE/TÜRKÇE-ALMANCA EŞDİZİMLER Abstract   PDF
Aylin SEYMEN, Hasan Kazım KALKAN
 
Vol 9, No 2 (2017): [ZFWT] VOL. 9, NO. 2 (2017) Kolonialistishe Konzepte in der Novelle “Das Inselmӓdchen” von Robert Müller Abstract   PDF
Zennube ŞAHİN YILMAZ
 
Vol 9, No 1 (2017): [ZFWT] VOL. 9, NO. 1 (2017) Kolonyal Bağlamda Din-Devlet Çatışması: Alfred Döblin’in “Der blaue Tiger” Romanı Abstract   PDF
Bekir ZENGİN
 
Vol 4, No 2 (2012): [ZFWT] VOL. 4, NO. 2 (2012) Konaklama Tesislerinde Kalan Ailelerin Yaşam Kalitesi Abstract   PDF
Hatice ŞİMŞEK BEKİR, Hande ŞAHİN, Agah TEKİNDAL
 
Vol 10, No 1 (2018): [ZFWT] VOL. 10, NO. 1 (2018) Konrad Bayer’in “Altıncı His” Romanında Montaj Tekniği Abstract   PDF
Halil KUMAŞ
 
Vol 8, No 2 (2016): [ZFWT] VOL. 8, NO. 2 (2016) Kontrastiver Vergleich zwischen einem DaF-Unterrichtsverlauf in der Türkei und in Slowenien Abstract   PDF
Handan KÖKSAL, Elma ALİBEGOVİC
 
Vol 9, No 3 (2017): [ZFWT] VOL. 9, NO. 3 (2017) Köl Tigin Yazıtının Güneydoğu Yüzündeki ‘Taygun’ Kelimesi Hakkında Abstract   PDF
Ferdi GÜZEL
 
Vol 8, No 3 (2016): [ZFWT] VOL. 8, NO. 3 (2016) Köprülüzade El-Hac Hafız Ahmet Paşa’nın H. 1150 / M. 1737 Tarihli Vakfiyesi Abstract   PDF
Murat SAYIN
 
Vol 4, No 1 (2012): [ZFWT] VOL. 4, NO. 1 (2012) Köse Mustafa Paşa’nın Divriği’deki Hayratı Abstract   PDF
Sultan Murat TOPÇU
 
Vol 9, No 2 (2017): [ZFWT] VOL. 9, NO. 2 (2017) Kuruçay Havzası Aşağı Çığırının (Malatya) Nüfus Özellikleri Abstract   PDF
Zeki BOYRAZ, Emre BUDAK
 
Vol 8, No 1 (2016): [ZFWT] VOL. 8, NO. 1 (2016) Kuruluş Yeri, Gelişimi ve Fonksiyon Özellikleri Bakımından Yeni Halfeti (Şanlıurfa) Abstract   PDF
Zeki BOYRAZ, M. Salih BOSTANCI
 
Vol 7, No 3 (2015): [ZFWT] VOL. 7, NO. 3 (2015) Kurum İmajının Müşteri Sadakatine Etkilerinin Ticari Bankalar Üzerinde Değerlendirilmesi: Nevşehir İli Örneği Abstract   PDF
M. Şükrü AKDOĞAN, Turan ŞENER
 
Vol 7, No 3 (2015): [ZFWT] VOL. 7, NO. 3 (2015) Kuseyin Esenkocoyev ve Kırgız Çocuk Edebiyatı Abstract   PDF
Gül Banu DUMAN
 
Vol 6, No 1 (2014): [ZFWT] VOL. 6, NO. 1 (2014) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Balıkçılığın Mevcut Durumu Sorunları ve Çözüm Önerileri Abstract   PDF
Suheyla ÜÇIŞIK ERBİLEN, Güven ŞAHİN
 
Vol 7, No 3 (2015): [ZFWT] VOL. 7, NO. 3 (2015) Kültürel Mirasın Korunmasına Yönelik Bir Tespit Çalışması: Isparta Halı İpliği Fabrikaları ve Boyahaneleri Abstract   PDF
Şefika Gülin BEYHAN, Ülkü ÇELEBİ GÜRKAN
 
Vol 8, No 3 (2016): [ZFWT] VOL. 8, NO. 3 (2016) Kültürlerin Karşılaşma ve Etkileşim Aracı Olan Tercüme Eserlerin Türk Kültürü Üzerindeki Etkisi Abstract   PDF
Aliye USLU ÜSTTEN
 
Vol 3, No 2 (2011): [ZFWT] VOL. 3, NO. 2 (2011) Kültürleşmenin Bir Parçası Olarak Osmanlı’da Operanın Görünümü Abstract   PDF
Seyit YÖRE
 
Vol 2, No 3 (2010): [ZFWT] VOL. 2, NO. 3 (2010) Küreselleşme ve Eğitim Abstract   PDF
Kasım KARAMAN
 
Vol 1, No 1 (2009): [ZfWT] Vol. 1, No. 1 (2009) Küreselleşme ve Uygulamalı Halk Bilimi Örneğinde Giresun Kültür Araştırmaları Merkezi Abstract   PDF
Erdoğan ALTINKAYNAK
 
Vol 6, No 2 (2014): [ZFWT] VOL. 6, NO. 2 (2014) Küreselleşmenin Ekonomik Sonuçları Abstract   PDF
Mustafa TALAS, Yaşar KAYA
 
Vol 9, No 3 (2017): [ZFWT] VOL. 9, NO. 3 (2017) Lale Müldür’ün Kenan İllerinde Bir Adam Şiiri Üzerine Metin Dilbilim Açısından Bir Okuma Denemesi Abstract   PDF
Adem POLAT
 
Vol 9, No 1 (2017): [ZFWT] VOL. 9, NO. 1 (2017) Legal and Power Foundations of Political Authority in Turkish States from Past to Present Abstract   PDF
Ali Sinan BİLGİLİ, Mehmet TAKKAÇ
 
Vol 7, No 2 (2015): [ZFWT] VOL. 7, NO. 2 (2015) Lider - Üye Etkileşiminin Örgütsel Sinizme Etkisi: Algılanan İçsellik Statüsünün Aracılık Rolü Abstract   PDF
Aysun KANBUR, Engin KANBUR
 
Vol 2, No 2 (2010): [ZfWT] Vol. 2, No. 2 (2010) Lisansüstü Eğitim Yapmak Amacıyla Başka Bir Üniversitede Görevlendirilen Araştırma Görevlilerinin Yaşam Tarzı Profilleri ve Problemleri (Hacettepe Üniversitesi Örneği) Abstract   PDF
Ahmet Burak KAHRAMAN
 
Vol 10, No 2 (2018): [ZFWT] VOL. 10, NO. 2 (2018) Local Media Consumption And Perception: A Field Study For Elaziğ Provincial Special Abstract   PDF
Mustafa YAĞBASAN, Harun Furkan YAĞBASAN
 
Vol 8, No 3 (2016): [ZFWT] VOL. 8, NO. 3 (2016) Londra Büyükelçiler Konferansında Arnavutluk’un Sınırları Meselesi 1912-1913 Abstract   PDF
İhsan Burak BİRECİKLİ
 
Vol 12, No 1 (2020): [ZFWT] VOL. 12, NO. 1 (2020) MAKEDONYA TÜRKLERİNİN YAZI DİLİNDE SÖZCÜK DÜZEYİNDE YAPILAN DİL YANLIŞLARI - LEXICAL ERRORS IN THE WRITTEN LANGUAGE OF THE MACEDONIAN TURKS Abstract   PDF
Hülya SKUKA, Taner GÜÇLÜTÜRK
 
Vol 1, No 2 (2009): [ZfWT] Vol. 1, No. 2 (2009) Makedonya’dan Gelen Türk Sesi: Hikmet Dergisi Abstract   PDF
İpek YILDIZ
 
Vol 4, No 3 (2012): [ZFWT] VOL. 4, NO. 3 (2012) Makedonya’dan Uzanan Türkçe Bir Köprü: ‘Köprü Dergisi’ Abstract   PDF
Necati DEMİR, Nuray KAYADİBİ
 
Vol 4, No 3 (2012): [ZFWT] VOL. 4, NO. 3 (2012) Maqam in Music as a Concept, Scale and Phenomenon Abstract   PDF
Seyit YÖRE
 
Vol 3, No 2 (2011): [ZFWT] VOL. 3, NO. 2 (2011) Matematik Eğitiminde Kullanılan Simetrinin Uygulandığı Bir Şeklin Türkçe ve İlköğretim Matematik Öğretmenliği 1. Sınıf Öğrencilerinin Yazma Becerilerine Etkisi Abstract   PDF
Özlem BAYRAK CÖMERT, Mine AKTAŞ
 
Vol 4, No 2 (2012): [ZFWT] VOL. 4, NO. 2 (2012) Mehmed Ali Paşa’nın Anadolu’ya Saldırısının Niğde ve Nevşehir Yöresindeki Tesirleri Abstract   PDF
Efkan UZUN
 
Vol 1, No 2 (2009): [ZfWT] Vol. 1, No. 2 (2009) Mehmet Eröz’de Ölüm Adetleri Üzerine Bir Araştırma Abstract   PDF
Mustafa TALAS
 
Vol 2, No 2 (2010): [ZfWT] Vol. 2, No. 2 (2010) Mekân, Kültür ve Kimlik: Isparta Tahtacılarında Mekânın Sosyal Anlamı Abstract   PDF
Suat KOLUKIRIK
 
Vol 3, No 1 (2011): [ZFWT] VOL. 3, NO. 1 (2011) Mevsimlik Tarım İşçileri ve Enformel İlişkiler Ağı: Giresun’da Çalışan Mevsimlik Tarım İşçileri Üzerine Bir Araştırma Abstract   PDF
Kasım KARAMAN, Ali Sırrı YILMAZ
 
Vol 7, No 1 (2015): [ZFWT] VOL. 7, NO. 1 (2015) Minyatür Sanatında Zaman Anlayışı Abstract   PDF
Ruhi KONAK
 
Vol 5, No 1 (2013): [ZFWT] VOL. 5, NO. 1 (2013) Mitolojide Çocuk Katili Kadınlar: Lilith, Lamia, Medea Abstract   PDF
Cemile AKYILDIZ ERCAN
 
Vol 2, No 1 (2010): [ZfWT] Vol. 2, No. 1 (2010) Mizahta Uyumsuzluk Kuramı Bağlamında Tekerlemeler Abstract   PDF
Funda ÖRGE YAŞAR
 
Vol 6, No 1 (2014): [ZFWT] VOL. 6, NO. 1 (2014) Moda ve Mimari Abstract   PDF
Hatice HARMANKAYA, Asuman YILMAZ FİLİZ, Aslı ÇETİN, Duygu ERCAN
 
Vol 3, No 2 (2011): [ZFWT] VOL. 3, NO. 2 (2011) Modern Çocukluk Paradigması Abstract   PDF
Recep ERCAN
 
Vol 12, No 1 (2020): [ZFWT] VOL. 12, NO. 1 (2020) MOTIVE AND COMPOSITION FEATURES OF KAYA CARPETS, ONE OF OUR INTANGIBLE CULTURAL HERITAGES Abstract   PDF
Hatice Feriha AKPINARLI, Pınar ARSLAN
 
Vol 3, No 1 (2011): [ZFWT] VOL. 3, NO. 1 (2011) Movement Analysis of Turkish Folk Dance Type: “Bar” Abstract   PDF
Nihal OTKEN
 
Vol 6, No 1 (2014): [ZFWT] VOL. 6, NO. 1 (2014) Muhalefet Lideri General Ioannis Metaksas ve Yunanistan'da Muhacir Meselesi Abstract   PDF
H. Veli AYDIN
 
Vol 8, No 2 (2016): [ZFWT] VOL. 8, NO. 2 (2016) Musical Life Styles of Mimarsinan Gypsies in Turkey Abstract   PDF
Nihal CÖMERT
 
Vol 11, No 3 (2019): [ZFWT] VOL. 11, NO. 3 (2019) MUSTAFA KUTLU’NUN “BU BÖYLEDİR” ADLI HİKÂYE KİTABINDA ESTETİK UNSURLAR AESTHETIC FACTORS IN MUSTAFA KUTLU’S STORY BOOK “BU BÖYLEDİR” Abstract   PDF
Nuray KARAKAYA, Alparslan DEMİRBİLEK
 
Vol 11, No 3 (2019): [ZFWT] VOL. 11, NO. 3 (2019) MÜRİD-MÜRŞİD İLİŞKİSİ ÇERÇEVESİNDE SIDKİ BABA’NIN GÖZÜNDEN MÜRŞİDİ ŞEYH CEMÂLEDDİN / IN MURSHİD-MURİD RELATİONSHİP SIDKİ BABA’S POEMS TO HİS MURSHİD SEYH CEMÂLEDDİN Abstract   PDF
Mustafa SEVER
 
Vol 6, No 3 (2014): [ZFWT] VOL. 6, NO. 3 (2014) Mütekabiliyet İlkesinin Sosyal Sermayenin Verimliliğine Etkisi Üzerine Bir Tartışma Abstract   PDF
Mustafa Latif EMEK
 
Vol 10, No 2 (2018): [ZFWT] VOL. 10, NO. 2 (2018) Naturalist Flower Usage On Levni’s Album No. Tsm H.2164 / Levni’nin Tsm H.2164 No.Lu Albümünde Kullanılan Natüralist Çiçeklere Dair Abstract   PDF
Mesude Hülya (ŞANES) DOĞRU
 
Vol 8, No 1 (2016): [ZFWT] VOL. 8, NO. 1 (2016) Nev’î-Zâde Atâyî’nin Bilinmeyen Şiirleri Abstract   PDF
Mesut Bayram DÜZENLİ
 
Vol 7, No 3 (2015): [ZFWT] VOL. 7, NO. 3 (2015) Nevşehir - Derinkuyu İlçesinde Türk-İslam Dönemine Ait İslami Anıt Örnekleri (1839-1923) Abstract   PDF
Serap ERÇİN KOÇER
 
Vol 7, No 2 (2015): [ZFWT] VOL. 7, NO. 2 (2015) Nevşehir-Hacıbektaş İlçesi'nden İki Cami Örneği: Başköy Cami ve İlicek Köyü Cami Abstract   PDF
Serap ERÇİN KOÇER
 
Vol 5, No 3 (2013): [ZFWT] VOL. 5, NO. 3 (2013) Niğde Şehri ve Yakın Çevresinin Zamansal Değişiminin Uzaktan Algılama ve CBS Kullanılarak İncelenmesi Abstract   PDF
Yakup KIZILELMA, Murat KARABULUT, Mehmet GÜRBÜZ, Muhammet TOPUZ, Emrah CEYLAN
 
Vol 5, No 3 (2013): [ZFWT] VOL. 5, NO. 3 (2013) Niğde Türkülerinin Müzik ve Söz Unsurları Açısından İncelenmesi Abstract   PDF
Hazan KURTASLAN, İzzet YÜCETOKER
 
Vol 5, No 2 (2013): [ZFWT] VOL. 5, NO. 2 (2013) Niğdeli Bir Devlet Adamının Romanı: “Küçük Paşa” Abstract   PDF
Adem ÖZBEK
 
Vol 4, No 3 (2012): [ZFWT] VOL. 4, NO. 3 (2012) Niğdeli Visâlî ve Hamdullah Hamdî’nin Kıyâfetnâmeleri Üzerine Bir İnceleme Abstract   PDF
Bekir ÇINAR
 
Vol 2, No 3 (2010): [ZFWT] VOL. 2, NO. 3 (2010) Ninnilerin Çocukların Dil ve Zihinsel Gelişimine Etkisi Abstract   PDF
Firdevs GÜNEŞ
 
Vol 6, No 1 (2014): [ZFWT] VOL. 6, NO. 1 (2014) Nizami Gazellerinde Ritim ve Ahenk Oluşturan Şiirsel Faktörler Abstract   PDF
Vafa HACIYEVA
 
Vol 11, No 3 (2019): [ZFWT] VOL. 11, NO. 3 (2019) O‘ZBEK VA TURK TILLARIDAGI TASDIQ VA INKOR GAPLARDA SEMANTIK-FORMAL NOMUVOFIQLIK ÖZBEK TÜRKÇESİ VE TÜRKİYE TÜRKÇESİNDEKİ OLUMLU VE OLUMSUZ CÜMLELERDE ANLAMSAL-ŞEKLİ UYUMSUZLUK SEMANTİC-FORMAL DISCREPANCY IN POSITIVE AND NEGATIVE SENTENCES IN THE UZBEK.. Abstract   PDF
Zilola KHUDAYBERGENOVA
 
Vol 7, No 2 (2015): [ZFWT] VOL. 7, NO. 2 (2015) Oğuzname Üzerine Abstract   PDF
Erdem UÇAR
 
Vol 9, No 1 (2017): [ZFWT] VOL. 9, NO. 1 (2017) Oğuzname’nin İngiltere Nüshaları Üzerine Talihsiz Bir Tenkit Abstract   PDF
Necati DEMİR
 
Vol 11, No 1 (2019): [ZFWT] VOL. 11, NO. 1 (2019) Okul Öncesi Çocuk Gelişiminde Yaratıcı Dramanın Katkıları / Contributions Of Creative Drama In Preschool Child Development Abstract   PDF
Emre Burak GÜNGÖR, Azman ATEŞ,
 
Vol 4, No 1 (2012): [ZFWT] VOL. 4, NO. 1 (2012) Okul Öncesi Çocukların Görsel Algı Eğitimlerine Yönelik Geliştirilmiş Eğitici Oyuncakların Çocukların Görsel Algılarına Etkisi Abstract   PDF
Emine Gülriz AKAROĞLU, Esra DERELİ
 
Vol 10, No 2 (2018): [ZFWT] VOL. 10, NO. 2 (2018) Okul Öncesi Dönem Çocuklarında Alt ve Üst Ekstremite Uzunluklarının Değerlendirilmesi Abstract   PDF
Ayşegül ÖZDEMİR, Başak KOCA ÖZER
 
Vol 2, No 1 (2010): [ZfWT] Vol. 2, No. 1 (2010) Okul Öncesi Dönemde Ninniler ile Matematik Öğretimi Abstract   PDF
Necati DEMİR, Gülçin OFLAZ
 
Vol 11, No 2 (2019): [ZFWT] VOL. 11, NO. 2 (2019) Okul Yöneticilerinin ve Öğretmenlerin Kendilerini Teknoloji Okuryazarı Olarak Değerlendirmelerine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi School Adminisrators And Teachers Opinions On Their Evaluatıon Of Self As A Technology Literacy Abstract   PDF
Ahmet ÖZÇELİK, Kaya YILDIZ
 
Vol 2, No 2 (2010): [ZfWT] Vol. 2, No. 2 (2010) Oltu Taşı, Altın ve Gümüş Kullanılarak Üretilen Kol Düğmesi ve Kravat İğnesi Örneklerinin İncelenmesi Abstract   PDF
Ebru ALPARSLAN
 
Vol 4, No 2 (2012): [ZFWT] VOL. 4, NO. 2 (2012) Oluşum Romanı Geleneği ile Günümüzdeki İzleri Üzerine Abstract   PDF
Hikmet ASUTAY
 
Vol 10, No 3 (2018): VOL 10, NO 3 (2018): [ZFWT] VOL. 10, NO. 3 (2018) ON SPELLING OF COMPOUND WORDS WRITTEN ADJACENT IN SPELLING DICTIONARY Abstract   PDF
Hasan ÖZER, Arzu ODA
 
Vol 4, No 1 (2012): [ZFWT] VOL. 4, NO. 1 (2012) On the Concepts of Feast, Banquet, Entertainment in the Book of Dede Korkut Abstract   PDF
Metin ÖZARSLAN
 
Vol 2, No 1 (2010): [ZfWT] Vol. 2, No. 1 (2010) Onları Unutamayız Abstract   PDF
Tahira HASANZADE
 
Vol 2, No 3 (2010): [ZFWT] VOL. 2, NO. 3 (2010) Orta Çağ Taş İşçiliğinde Palmet Motifi: Kayseri Örneği Abstract   PDF
Lokman TAY
 
Vol 6, No 2 (2014): [ZFWT] VOL. 6, NO. 2 (2014) Orta Çağ’da Bir Uygarlık Kenti Berde (Berza’a) Abstract   PDF
Mehmet ÖZMENLİ
 
Vol 7, No 2 (2015): [ZFWT] VOL. 7, NO. 2 (2015) Orta Kardeniz Bölgesi'nin 13. Yüzyıldaki Fatihi: Kuştoğan Bey Abstract   PDF
Necati DEMİR
 
Vol 9, No 1 (2017): [ZFWT] VOL. 9, NO. 1 (2017) Ortaokul 6. Sınıf Öğrencilerinin “Sosyal Bilimci Bilim İnsanı” İmaj Algıları Abstract   PDF
Özgür ARSLAN, Behsat SAVAŞ
 
Vol 10, No 3 (2018): VOL 10, NO 3 (2018): [ZFWT] VOL. 10, NO. 3 (2018) ORTAOKUL 7. SINIF TÜRKÇE DERSLERİNDE PROBLEME DAYALI ÖĞRENMENİN ÖĞRENCİ AKADEMİK BAŞARISINA ETKİSİ Abstract   PDF
SERDAR SAVAŞ
 
Vol 7, No 2 (2015): [ZFWT] VOL. 7, NO. 2 (2015) Ortaokul Öğrencilerinin Metin Üretimlerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi Abstract   PDF
Kemal Zeki ZORBAZ, Burhan ÖZÇELİK
 
Vol 7, No 2 (2015): [ZFWT] VOL. 7, NO. 2 (2015) Ortaokul Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersine Yönelik Kaygı ve Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi Abstract   PDF
Osman ÇEPNİ
 
Vol 8, No 2 (2016): [ZFWT] VOL. 8, NO. 2 (2016) Ortaokul Öğrencilerinin Yazılı Anlatımlarında Konuşma Dili Unsurlarının İncelenmesi Abstract   PDF
Özgür İLANBEY, Remzi CAN
 
Vol 6, No 2 (2014): [ZFWT] VOL. 6, NO. 2 (2014) Ortaokulda Öğrenim Gören İşitme Engelli Öğrencilerin Okuduğunu Anlama Becerilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi Abstract   PDF
Necati DEMİR, Esra Nur TİRYAKİ
 
Vol 6, No 3 (2014): [ZFWT] VOL. 6, NO. 3 (2014) Ortaöğretim Kurumları Yöneticilerinin Etik Liderlik Özellikleri ile Öğretmenlerin Örgütsel Bağlılıkları Arasındaki İlişki Abstract   PDF
Rüyam KÜÇÜKSÜLEYMANOĞLU, Nedim ÇELİK
 
Vol 2, No 1 (2010): [ZfWT] Vol. 2, No. 1 (2010) Osman Türkay’ın Etkilendiği Kaynaklar Abstract   PDF
Elmira MEMMEDOVA
 
Vol 5, No 1 (2013): [ZFWT] VOL. 5, NO. 1 (2013) Osmanlı Devleti'nde Muhtarlık Teşkilatının Kurulması: Niğde Merkez Sancağı ve Bor Kazası Örneği Abstract   PDF
Şenay ATAM
 
Vol 4, No 1 (2012): [ZFWT] VOL. 4, NO. 1 (2012) Osmanlı Dönemi Mehter Teşkilatı Abstract   PDF
Timur VURAL
 
Vol 11, No 2 (2019): [ZFWT] VOL. 11, NO. 2 (2019) Osmanlı Okullarına Bir Örnek: Niğde Dumlupınar İlkokulu A Sample For Ottoman Educational Complex: Niğde Dumlupınar Primary School Abstract   PDF
Mustafa ERYAMAN
 
Vol 5, No 2 (2013): [ZFWT] VOL. 5, NO. 2 (2013) Osmanlı’da İslami Hükümlerin Belirleyiciliğinde Varolabilen “Gösteri” Türleri: “Meddah, Karagöz ve Orta Oyunu” Abstract   PDF
Banu Ayten AKIN
 
Vol 2, No 1 (2010): [ZfWT] Vol. 2, No. 1 (2010) Osmanlıda Görevli İki İtalyan Müzisyen: Giuseppe Donizetti ve Callisto Guatelli Abstract   PDF
Evren KUTLAY BAYDAR
 
Vol 10, No 3 (2018): VOL 10, NO 3 (2018): [ZFWT] VOL. 10, NO. 3 (2018) OSMANLIDAN KALAN BİR GELENEK: BOSNA ile KONYA BÖLGESİ KİLİMLERİNİN MOTİF ve KOMPOZİSYON ÖZELLİKLERİ Abstract   PDF
Ahmet AYTAÇ, Hatice Feriha AKPINARLI
 
Vol 5, No 3 (2013): [ZFWT] VOL. 5, NO. 3 (2013) Oylum Höyük Toplumunun (Orta Tunç Çağı, Kilis) Paleodemografik Yapısı Abstract   PDF
Ayşen AÇIKKOL YILDIRIM
 
Vol 6, No 3 (2014): [ZFWT] VOL. 6, NO. 3 (2014) Öğretmen Adaylarının Okul Yöneticisi Kavramına İlişkin Metaforik Algıları Abstract   PDF
Meltem AKIN KÖSTERELİOĞLU
 
Vol 2, No 1 (2010): [ZfWT] Vol. 2, No. 1 (2010) Öğretmen Adaylarının Okuma Alışkanlığına İlişkin Tutumlarının Değerlendirilmesi (Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Örneği) Abstract   PDF
Ebru BOZPOLAT
 
Vol 6, No 1 (2014): [ZFWT] VOL. 6, NO. 1 (2014) Öğretmen Adaylarının Okuma ve Boş Zaman Değerlendirme Alışkanlıkları Abstract   PDF
Tahir GÜR
 
Vol 8, No 3 (2016): [ZFWT] VOL. 8, NO. 3 (2016) Ötümlüleşme Kavramı ve Çağdaş Türk Yazı Dillerinde Ötümlüleşme Abstract   PDF
Veysel İbrahim KARACA
 
Vol 2, No 1 (2010): [ZfWT] Vol. 2, No. 1 (2010) Özel Olarak Korunması Gereken, Harp ve Vazife Şehitlerinin, Dul ve Yetimleriyle, Malul ve Gazilerin Sosyal Hakları ve Uygulamadaki Yeri Abstract   PDF
Bülent KARA
 
Vol 6, No 3 (2014): [ZFWT] VOL. 6, NO. 3 (2014) Park-Bahçe Seramikleri Açısından Ayrıcalıklı Bir Kent Olarak Eskişehir ve Bu Bağlamda Prof. Bilgehan Uzuner ile Yapılan Söyleşi Abstract   PDF
Burak YILDIRIM
 
Vol 10, No 1 (2018): [ZFWT] VOL. 10, NO. 1 (2018) Phallic and Vulvic Mothers of Jeanette Winterson: Oranges are Not the Only Fruit and Sexing the Cherry Abstract   PDF
Seda ARIKAN
 
Vol 9, No 2 (2017): [ZFWT] VOL. 9, NO. 2 (2017) Pınarbaşı İlçesinde (Kayseri) Nüfusun Gelişimi Abstract   PDF
Fethi Ahmet CANPOLAT, Selçuk HAYLİ
 
Vol 2, No 1 (2010): [ZfWT] Vol. 2, No. 1 (2010) Place of Reforms in Western Structuring Process of Ottoman State and Their Effect on Modernization (1718-1789) Abstract   PDF
Zabit ACER
 
Vol 5, No 1 (2013): [ZFWT] VOL. 5, NO. 1 (2013) Post-Modern Bir Araştırma Yöntemi Olarak Söylem Çözümlemesi Abstract   PDF
Tahir GÜR
 
Vol 10, No 1 (2018): [ZFWT] VOL. 10, NO. 1 (2018) Postmodern Roman ve Orhan Pamuk’un Kırmızı Saçlı Kadın Adlı Romanında Anlatıcı Abstract   PDF
Şahbender ÇORAKLI
 
Vol 7, No 1 (2015): [ZFWT] VOL. 7, NO. 1 (2015) Propagation of “Sabunlu (Soapy) Rugs” Pattern of Gagauz Turks Abstract   PDF
Didem ATİŞ ÖZHEKİM
 
Vol 9, No 2 (2017): [ZFWT] VOL. 9, NO. 2 (2017) Reflections of Soma Mine Accident on Zonguldak Mine Employees in the Context of Work Accidents Occurred in the Media Abstract   PDF
Mustafa YAĞBASAN, Oğuzhan BAYGELDİ
 
Vol 11, No 1 (2019): [ZFWT] VOL. 11, NO. 1 (2019) Relation Of The Waqwaq Style To The Waqwaq Tree And Use In Illumination Art / Vakvak Üslubunun Vakvak Ağacı ile İlişkisi ve Tezhip Sanatında Kullanımı Abstract   PDF
Oya ATİLA
 
Vol 10, No 2 (2018): [ZFWT] VOL. 10, NO. 2 (2018) Relationship Between Migration and Space In Turkish Cinema- Lutfi Akad’s Film Gelin, Düğün ve Diyet Abstract   PDF
Zehra EMİNAĞAOĞLU, Mihriye Meral YURDERİ
 
Vol 3, No 1 (2011): [ZFWT] VOL. 3, NO. 1 (2011) Religion and Folk Beliefs Abstract   PDF
Mustafa SEVER
 
Vol 6, No 3 (2014): [ZFWT] VOL. 6, NO. 3 (2014) Sabahattin Ali'nin "Kürk Mantolu Madonna"sı ile Max Frisch'in "Çarpık Sevda" Adlı Eserinin Yabancılaşma Ekseninde Karşılaştırılması Abstract   PDF
İnci ARAS
 
Vol 3, No 2 (2011): [ZFWT] VOL. 3, NO. 2 (2011) Saltık-Nâme ve Selçuk-Nâme Işığında Gagauz Türkleri Abstract   PDF
Necati DEMİR
 
Vol 11, No 3 (2019): [ZFWT] VOL. 11, NO. 3 (2019) SANAT AKIMLARININ ÖĞRETİLMESİNDE YARATICI DRAMA YÖNTEMİNİN BAŞARI VE TUTUMA ETKİSİ / THE EFFECT OF CREATIVE DRAMA METHOD ON SUCCESS AND ATTITUDE IN TEACHING ART MOVEMENTS Abstract   PDF
Türker EROĞLU, Sinem ŞENTÜRK TOSUN
 
Vol 3, No 1 (2011): [ZFWT] VOL. 3, NO. 1 (2011) Saros Körfezi Kıyılarında Su Altı Dalış Turizmi Abstract   PDF
Okan YAŞAR
 
Vol 10, No 1 (2018): [ZFWT] VOL. 10, NO. 1 (2018) Saša Stanišić’in “Asker Gramofonu Nasıl Tamir Eder” Adlı Romanında Bir Çocuğun Hafızasının Çerçevesi Abstract   PDF
İbrahim ÖZBAKIR
 
Vol 1, No 2 (2009): [ZfWT] Vol. 1, No. 2 (2009) Schopenhauer’da “Sanat”ın Anlamı Üzerine Abstract   PDF
Metin COŞAR
 
Vol 7, No 1 (2015): [ZFWT] VOL. 7, NO. 1 (2015) Seçici Dinleme ile Not Alarak Dinleme Yöntemlerinin Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Dinlediğini Anlama Becerisine Etkisi Abstract   PDF
Dilek CERAN
 
Vol 6, No 1 (2014): [ZFWT] VOL. 6, NO. 1 (2014) Semantik Prozodi Kavramı ve Türkçe Semantik Prozodi Örnekleri: “aksettirmek, ...dan ibaret, ...nin teki, karşı karşıya, varsa yoksa” Abstract   PDF
Nihal ÇALIŞKAN
 
Vol 4, No 3 (2012): [ZFWT] VOL. 4, NO. 3 (2012) Sınıf Öğretmeni Adaylarının Mekânsal Biliş Yeterliliklerine İlişkin Düşünceleri Abstract   PDF
Nilüfer KÖŞKER
 
Vol 8, No 2 (2016): [ZFWT] VOL. 8, NO. 2 (2016) Sınıf Öğretmeni Adaylarının Şiddet Gören Öğrencilere Yönelik Alınacak Önlemlere ve Eğitim Uygulamalarına İlişkin Görüş ve Düşünceleri Abstract   PDF
İbrahim Halil YURDAKAL, Mehmet SOYUÇOK
 
Vol 6, No 3 (2014): [ZFWT] VOL. 6, NO. 3 (2014) Sınıf Öğretmenlerinin Kültürel Farklılık Algıları ve Kültürlerarası Duyarlılıkları Abstract   PDF
Öznur RENGİ, Soner POLAT
 
Vol 5, No 3 (2013): [ZFWT] VOL. 5, NO. 3 (2013) Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Bilim Dalında Yapılmış Lisansüstü Tezlerin Çeşitli Kriterlere Göre İncelenmesi Abstract   PDF
Demet ŞAHİN, Şükran CALP, Pınar BULUT, Yasemin KUŞDEMİR
 
Vol 11, No 1 (2019): [ZFWT] VOL. 11, NO. 1 (2019) Sınıf ve Müzik Öğretmenlerinin 2018-2019 Öğretim Yılında Kullanılan İlkokul 1.Kademe Müzik Ders Kitaplarından Faydalanma Durumları ve Öneriler /Utilization Condition Of The First Grade Music Coursebooks By Classroom And Music Teachers During 2018-2019 ... Abstract   PDF
Murat KARABULUT, Elif EBEPERİ
 
Vol 10, No 1 (2018): [ZFWT] VOL. 10, NO. 1 (2018) Sıradışı Bir Anlatı Dünyası: Robert Walser Abstract   PDF
Zennube ŞAHİN YILMAZ
 
Vol 6, No 2 (2014): [ZFWT] VOL. 6, NO. 2 (2014) Simultaneous Lives: Daily Life Practices of Turks in Belgium as Migrant Abstract   PDF
Filiz GÖKTUNA YAYLACI
 
Vol 8, No 1 (2016): [ZFWT] VOL. 8, NO. 1 (2016) Sineklerin Tanrısı: İnsan Özünün ve Diktatörlük Çağının Anlatısı Abstract   PDF
Vedi AŞKAROĞLU
 
Vol 12, No 1 (2020): [ZFWT] VOL. 12, NO. 1 (2020) SİNEMA DİLİ VE SÖZLÜ EDEBİ DİL Abstract   PDF
Fizuli MUSTAFAYEV
 
Vol 5, No 2 (2013): [ZFWT] VOL. 5, NO. 2 (2013) Sivas Folklorunda Türk Çoban Köpeği Kangal Abstract   PDF
Çağrı Çağlar SİNMEZ, Aşkın YAŞAR
 
Vol 8, No 3 (2016): [ZFWT] VOL. 8, NO. 3 (2016) Sivas İlinde Yükselti Basamaklarına Göre 1990-2015 Yılları Arasında Nüfus ve Yerleşmelerin Dağılışı ve Değişimi Abstract   PDF
Abdulkadir ERGÜN, Adnan Doğan BULDUR
 
Vol 8, No 2 (2016): [ZFWT] VOL. 8, NO. 2 (2016) Sivas Kangal-Alacahan Kervansarayı (Bir Tarihlendirme Denemesi) Abstract   PDF
Sultan Murat TOPÇU
 
Vol 4, No 3 (2012): [ZFWT] VOL. 4, NO. 3 (2012) Sivas Kongresi’nde İki Niğdeli Abstract   PDF
Osman Kubilay GÜL
 
Vol 10, No 1 (2018): [ZFWT] VOL. 10, NO. 1 (2018) Sivil Toplum ve Sivil Toplum Kuruluşları: Türkiye’de Bilgi Hizmetlerine Yönelik Oluşturulmuş STK’lar ve Bu Kuruluşlara Yönelik Bir Araştırma Abstract   PDF
Malik YILMAZ
 
Vol 11, No 2 (2019): [ZFWT] VOL. 11, NO. 2 (2019) Siyasal Pazarlama İçin Etnografi ve Netnografi Temelli Araştırmaların Kullanımına Yönelik Bir Araştırma... / A Study On Use Of Ethnography And Netnography-Based Studies For Political Marketing.... Abstract   PDF
Kürşad ÖZKAYNAR, Remzi ALTUNIŞIK, Tarık YOLCU
 
Vol 4, No 1 (2012): [ZFWT] VOL. 4, NO. 1 (2012) Son Tunç-Erken Demir Çağı'nda Nahçıvan'da Sanatkârlık Abstract   PDF
Toğrul HALİLOV
 
Vol 8, No 3 (2016): [ZFWT] VOL. 8, NO. 3 (2016) Sosyal Bilgiler Dersi Kapsamında Okul Dışı Çevrelerin Kullanımı: Yatılı Çorum Arkeoloji Müzesinde Bir Gün Abstract   PDF
Osman Kubilay GÜL, Eda YORULMAZ
 
Vol 8, No 2 (2016): [ZFWT] VOL. 8, NO. 2 (2016) Sosyal Bilgiler Dersinde 7. Sınıf Öğrencilerinin Evliya Çelebi ve Seyahatnamesi’ne İlişkin Algılarının İncelenmesi Abstract   PDF
Turhan ÇETİN, Ayşegül HOCAOĞLU
 
Vol 3, No 1 (2011): [ZFWT] VOL. 3, NO. 1 (2011) Sosyal Bilgiler Dersindeki Coğrafya Konularının Öğretiminde Akıllı Tahta Uygulamalarına İlişkin Öğrenci Görüşleri Abstract   PDF
Hüseyin KAYA, Fatih AYDIN
 
Vol 5, No 3 (2013): [ZFWT] VOL. 5, NO. 3 (2013) Sosyal Bilgiler Öğretim Programında Yer Alan Kültürel Mirasa Duyarlılık Değerine İlişkin Öğrenci Algılarının İncelenmesi Abstract   PDF
Bahadır KILCAN, Bülent AKBABA
 
Vol 8, No 1 (2016): [ZFWT] VOL. 8, NO. 1 (2016) Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Çocuk Meclislerine İlişkin Görüşleri: Nitel Bir Çalışma Abstract   PDF
Elvan YALÇINKAYA, Yakup AZRAK
 
Vol 8, No 1 (2016): [ZFWT] VOL. 8, NO. 1 (2016) Sosyal Etki Süreçlerinin ‘Tehlikeli Oyun: Dalga’ Filmi Bağlamında Değerlendirilmesi Abstract   PDF
Murat YILDIZ
 
Vol 7, No 1 (2015): [ZFWT] VOL. 7, NO. 1 (2015) Sosyal Medya ve Eğitim Etkileşimi Abstract   PDF
Mehmet Fatih ÖZTÜRK, Mustafa TALAS
 
Vol 2, No 1 (2010): [ZfWT] Vol. 2, No. 1 (2010) Sosyo-Kültürel/Sanatsal ve İkonografik Bağlamda Gagavuz Türk Kimliğinin Göstergeleri Abstract   PDF
Sibel KILIÇ
 
Vol 3, No 3 (2011): [ZFWT] VOL. 3, NO. 3 (2011) Sözün Oluşma ve Algılanmasının Şematik Modeli Abstract   PDF
Mayil B. ASKEROV
 
Vol 4, No 3 (2012): [ZFWT] VOL. 4, NO. 3 (2012) Stratejik Yönetim Açısından Türkiye Krom Madenciliğinin Rekabetçilik Analizi: Sektörel Üstünlükler, Sorunlar ve Çözüm Önerileri Abstract   PDF
Yücel EROL, Ali Rıza İNCE
 
Vol 6, No 1 (2014): [ZFWT] VOL. 6, NO. 1 (2014) Suç Analizlerine Coğrafi Bir Yaklaşım Örneği Beydağı (Malatya) Karakolu Etki Alanı Abstract   PDF
Zeki BOYRAZ, Utku GÜLKIRAN
 
Vol 4, No 3 (2012): [ZFWT] VOL. 4, NO. 3 (2012) Suggestions on Rural Development for Tuzla River Basin (NW Turkey) Abstract   PDF
Selver ÖZÖZEN KAHRAMAN, Vedat ÇALIŞKAN
 
Vol 4, No 1 (2012): [ZFWT] VOL. 4, NO. 1 (2012) Sultan Abdülaziz’in İngiltere (Londra) Ziyareti Hatıra Madalyası: 19. Yüzyılda Batı- Doğu Kimlik Algılayışının Görsel Bir Özeti Abstract   PDF
Başak Burcu TEKİN
 
Vol 1, No 2 (2009): [ZfWT] Vol. 1, No. 2 (2009) Sunuş Details   PDF
Necati DEMİR
 
Vol 2, No 1 (2010): [ZfWT] Vol. 2, No. 1 (2010) Sunuş Details   PDF
Necati DEMİR
 
Vol 2, No 2 (2010): [ZfWT] Vol. 2, No. 2 (2010) Sunuş Details   PDF
Necati DEMİR
 
Vol 2, No 3 (2010): [ZFWT] VOL. 2, NO. 3 (2010) Sunuş Details   PDF
Necati DEMİR
 
Vol 3, No 1 (2011): [ZFWT] VOL. 3, NO. 1 (2011) Sunuş Details   PDF
Necati DEMİR
 
Vol 3, No 2 (2011): [ZFWT] VOL. 3, NO. 2 (2011) Sunuş Details   PDF
Necati DEMİR
 
Vol 3, No 3 (2011): [ZFWT] VOL. 3, NO. 3 (2011) Sunuş Details   PDF
Necati DEMİR
 
Vol 4, No 1 (2012): [ZFWT] VOL. 4, NO. 1 (2012) SUNUŞ Abstract   PDF
Necati DEMİR
 
Vol 4, No 2 (2012): [ZFWT] VOL. 4, NO. 2 (2012) Sunuş Abstract   PDF
Necati DEMİR
 
Vol 4, No 3 (2012): [ZFWT] VOL. 4, NO. 3 (2012) Sunuş Abstract   PDF
Necati DEMİR
 
Vol 5, No 1 (2013): [ZFWT] VOL. 5, NO. 1 (2013) Sunuş Abstract   PDF
Necati DEMİR
 
Vol 5, No 2 (2013): [ZFWT] VOL. 5, NO. 2 (2013) Sunuş Abstract   PDF
Necati DEMİR
 
Vol 5, No 3 (2013): [ZFWT] VOL. 5, NO. 3 (2013) Sunuş Abstract   PDF
Necati DEMİR
 
Vol 6, No 1 (2014): [ZFWT] VOL. 6, NO. 1 (2014) Sunuş Abstract   PDF
Necati DEMİR
 
Vol 6, No 2 (2014): [ZFWT] VOL. 6, NO. 2 (2014) Sunuş Abstract   PDF
Necati DEMİR
 
Vol 6, No 3 (2014): [ZFWT] VOL. 6, NO. 3 (2014) Sunuş Abstract   PDF
Necati DEMİR
 
Vol 7, No 1 (2015): [ZFWT] VOL. 7, NO. 1 (2015) Sunuş Abstract   PDF
Necati DEMİR
 
Vol 7, No 2 (2015): [ZFWT] VOL. 7, NO. 2 (2015) Sunuş Abstract   PDF
Necati DEMİR
 
Vol 7, No 3 (2015): [ZFWT] VOL. 7, NO. 3 (2015) Sunuş Abstract   PDF
 
Vol 8, No 1 (2016): [ZFWT] VOL. 8, NO. 1 (2016) Sunuş Abstract   PDF
 
Vol 8, No 2 (2016): [ZFWT] VOL. 8, NO. 2 (2016) Sunuş Abstract   PDF
 
Vol 8, No 3 (2016): [ZFWT] VOL. 8, NO. 3 (2016) Sunuş Abstract   PDF
 
Vol 9, No 1 (2017): [ZFWT] VOL. 9, NO. 1 (2017) Sunuş Abstract   PDF
Necati DEMİR
 
Vol 9, No 2 (2017): [ZFWT] VOL. 9, NO. 2 (2017) Sunuş Abstract   PDF
 
Vol 9, No 3 (2017): [ZFWT] VOL. 9, NO. 3 (2017) Sunuş Details   PDF
Necati DEMİR
 
Vol 10, No 1 (2018): [ZFWT] VOL. 10, NO. 1 (2018) Sunuş Abstract   PDF
Necati DEMİR
 
Vol 10, No 2 (2018): [ZFWT] VOL. 10, NO. 2 (2018) Sunuş Details   PDF
Necati DEMİR
 
Vol 10, No 3 (2018): VOL 10, NO 3 (2018): [ZFWT] VOL. 10, NO. 3 (2018) SUNUŞ Abstract   PDF
Necati DEMİR
 
Vol 11, No 1 (2019): [ZFWT] VOL. 11, NO. 1 (2019) Sunuş Abstract   PDF
Necati DEMİR
 
Vol 4, No 3 (2012): [ZFWT] VOL. 4, NO. 3 (2012) Sustainability of Traditional Housing and Way of Life in Anatolia: A Case of Korkuteli-Bozova Abstract   PDF
Aslı ER AKAN, Neşe DİKMEN, Hilal Tuğba ÖRMECİOĞLU, Pervin ŞENOL
 
Vol 1, No 1 (2009): [ZfWT] Vol. 1, No. 1 (2009) Sürgün Edebiyatı Abstract   PDF
Abdullah ACEHAN
 
Vol 5, No 1 (2013): [ZFWT] VOL. 5, NO. 1 (2013) Şehir Coğrafyası Öğretiminde Fotoğraf Kullanımı Abstract   PDF
Ufuk KARAKUŞ
 
Vol 2, No 2 (2010): [ZfWT] Vol. 2, No. 2 (2010) Şeyh Ahmed ve Manzum Sözlüğü Nazmü’l-Leâl Abstract   PDF
Abdülkerim GÜLHAN
 
Vol 7, No 3 (2015): [ZFWT] VOL. 7, NO. 3 (2015) T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersine Yönelik Tutum Ölçeği; Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması Abstract   PDF
Erkan YEŞİLTAŞ, Ayşegül YILMAZER
 
Vol 11, No 2 (2019): [ZFWT] VOL. 11, NO. 2 (2019) TABLE OF CONTENTS Abstract   PDF
Necati DEMİR
 
Vol 11, No 3 (2019): [ZFWT] VOL. 11, NO. 3 (2019) TABLE OF CONTENTS Abstract   PDF
Necati DEMİR
 
Vol 12, No 1 (2020): [ZFWT] VOL. 12, NO. 1 (2020) TABLE OF CONTENTS Abstract   PDF
Necati DEMİR
 
Vol 11, No 3 (2019): [ZFWT] VOL. 11, NO. 3 (2019) TAHİR NEJAT GENCAN’IN “TÜRKÇE ÖĞRENİYORUM” ADLI KİTABININ YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ / EXAMINATION OF TAHİR NEJAT GENCAN’S BOOK “TÜRKÇE ÖĞRENİYORUM” IN TERMS OF TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE Abstract   PDF
Hande AYTEN, Erhan YEŞİLYURT
 
251 - 500 of 690 Items << < 1 2 3 > >>