MİLLİ ŞUURUN OLUŞMASINDA MİLLİ BAYRAMLAR: 1934-1948 YILLARI ARASINDA SİVAS’TA CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMALARI

ZEITSCHRIFT FÜR DIE WELT DER TÜRKEN

 • Makale Bilgileri


  Makale Başlık MİLLİ ŞUURUN OLUŞMASINDA MİLLİ BAYRAMLAR: 1934-1948 YILLARI ARASINDA SİVAS’TA CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMALARI
  Cilt / Sayı Cilt: 13 / Sayı: 2
  Makale Başlık İngilizce MİLLİ ŞUURUN OLUŞMASINDA MİLLİ BAYRAMLAR: 1934-1948 YILLARI ARASINDA SİVAS’TA CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMALARI
  Yazar Osman Kubilay GÜL
  Aslıhan GEZ ÇİNPOLAT
  Makale Dili Türkçe
  DOI
 • Özet


  Bayramlar toplumların ortak değerler etrafında bir araya gelmelerine vesile olan özel törenlerdir. Cumhuriyet, Türk milletinin yeni ve bağımsız bir devlet kurma yolunda gerçekleştirdiği anlamlı mücadelenin sonucu olarak ilan edilmiştir. Kuruluşundan iki yıl sonra ise 19 Nisan 1925 tarihinde millî bayram olarak kutlanmaya başlanmıştır. Başlangıçta belirli merkezlerde kutlanan Cumhuriyet Bayramları zamanla farklı şehirlerde de kutlanmıştır. Bayramın ilk yıllarında kutlamalar yeni rejimin meşruiyetini sağlamak ve halka benimsetmek amacıyla yoğun katılım ile gerçekleştirilmiştir. Cumhuriyet’in onuncu yıl dönümü, kutlama kanunu çerçevesinde komisyonca hazırlanmış, tüm şehirlerde komiteler ve heyetler tarafından aynı plan çerçevesinde yürütülmeye gayret edilmiştir. Bu araştırmada Sivas ilindeki 1934-1948 yılları arasındaki Cumhuriyet Bayramı kutlamaları arşivler ve bazı yerel gazete haberleri ışığında incelenmeye çalışılmıştır. Elde edilen bilgilere göre kutlamaların CHP Genel Sekreterliği’nin direktiflerine göre planlanıp yürütüldüğü, kutlama sonrası ise il sekreterliğinden raporlandığı görülmüştür. Buna göre Sivas ilinde kutlamalara katılımın yüksek olduğu bildirilmiştir. Kutlama faaliyetleri; şehir süslemeleri, şenlik fişeklerinin yakılması, tiyatro eserlerinin sahnelenmesi, spor faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, fener alaylarının düzenlenmesi, halkevi sergileri, halk kürsülerinin kurulması ve Cumhuriyet balolarının düzenlenmesi şeklinde gerçekleştirilmiştir. Bazı yıllarda kutlamaların üç gün için hazırlanıp sürdürülmesi ise dikkat çekicidir.
 • Atıf Bilgileri


  Makale Dosyası