Vol 5, No 2 (2013)

[ZFWT] VOL. 5, NO. 2 (2013)

[ZFWT] VOL. 5, NO. 2 (2013)

Table of Contents

Cover and Table of Contents

Cover and Table of Contents Abstract PDF
I-VI

Author Guidelines

Yayın İlkeleri Abstract PDF
VII-XIII

Editorial

Sunuş Abstract PDF
Necati DEMİR 1-5

Articles

Ergenlik (İlkgençlik) Romanı ve Alman Gençlik Yazınındaki Tarihsel Gelişimi Abstract PDF
Hikmet ASUTAY 7-18
Yatılı Bölge İlköğretim Okullarında Örgütsel Adalet: Sinop Örneği Abstract PDF
Elife (DOĞAN) KILIÇ 19-32
Osmanlı’da İslami Hükümlerin Belirleyiciliğinde Varolabilen “Gösteri” Türleri: “Meddah, Karagöz ve Orta Oyunu” Abstract PDF
Banu Ayten AKIN 33-42
Coğrafya Lisans Öğrencilerinin Bakış Açısıyla Atmosfer Basıncı Kavramı: Fenomenografik Çalışma Abstract PDF
Yusuf KILINÇ, Fikret TUNA 43-52
İlköğretim Kurumları 1992 Resim-İş Eğitimi Dersi Öğretim Programı İle 2006 Görsel Sanatlar Dersi Öğretim Programlarının İncelenmesi Abstract PDF
Tarık YAZAR, Murat GÖKALP, Murat AĞÇİÇEK 53-71
İlköğretim Öğrencilerinin Halk Kültürü Dersi Uygulamalarına İlişkin Görüşleri Abstract PDF
Turhan ÇETİN, Fitnat GÜRGİL 73-86
Tlos Antik Kenti Türbe Kalıntıları ve Anıt Ağaçların Kültürel Peyzaj Açısından Değerlendirilmesi Abstract PDF
Zuhal KAYNAKÇI ELİNÇ, Taner KORKUT, Neşat ERKAN, Ali Cem AYDIN, Latif Gürkan KAYA, Bayram AKDAĞ 87-106
The State of Azadistan (The State, Established in Iran in 1920) Abstract PDF
Abbas KARAAĞAÇLI 107-119
Türk Basınının Doğal Afetlere İlişkin Bakış Açısını Belirlemeye Yönelik Bir İnceleme Abstract PDF
Hakan KOÇ 121-137
Almanya’da İlkokulda (Grundschule) Öğrenim Gören Türk Çocuklarının Yazma Becerileri Üzerine Bir İnceleme: Stuttgart Örneği Abstract PDF
Mustafa YILDIZ, Suna ÖZTÜRK 139-155
Genç Yetişkinlerde Benlik Kurgusu Üzerine Bir Çalışma Abstract PDF
Hülya ERCAN 157-178
Eski ve Orta Türkçe Kelimelerin Yeniden Yapılandırılması Üzerine Düşünceler Abstract PDF
Ertan BESLİ 179-191
Sivas Folklorunda Türk Çoban Köpeği Kangal Abstract PDF
Çağrı Çağlar SİNMEZ, Aşkın YAŞAR 193-214
Bulgaristan'da Faaliyet Gösteren Şumnu Nazım Hikmet Kültür Evi İle Mozaik Dergisinin Türkçe ve Türk Kültürüne Katkıları Bakımından Değerlendirilmesi Abstract PDF
Ülker ŞEN 215-239
Halep’te Gelenekten Yeniliğe Geçiş Sürecinde İmar Faaliyetlerine İmza Atan Yapı Patronları ve Eserleri Üzerine Abstract PDF
Kemal Hakan TEKİN 241-259
Kader ve Masumiyet Filmleri Bağlamında Melodram Türünün Yeniden Üretimi Abstract PDF
Tuğba ELMACI 261-277
Niğdeli Bir Devlet Adamının Romanı: “Küçük Paşa” Abstract PDF
Adem ÖZBEK 279-288

Book Reviews

Türk Kültüründen Bir Demet: “Türk Mânileri” Abstract PDF
Esra Nur TİRYAKİ 289-291