ZEITSCHRIFT FÜR DIE WELT DER TÜRKEN
Duyurular

ZfWT - ZEITSCHRIFT FÜR DIE WELT DER TÜRKEN Dergisi 15. Cilt 3 Sayı için Makale Kabulüne Başladı 

Değerli Yazarlarımız,

ZEITSCHRIFT FÜR DIE WELT DER TÜRKEN, Aralık 2023 Sayısı (Cilt 15, Sayı 3) için makale kabulüne başlamıştır. Makale gönderim işlemlerinizi sisteme üye olarak gerçekleştirebilirsiniz. Makaleleri hazırlarken ZfWT Makale Şablonu’na göre hazırlanması önem arz etmektedir.

Yazılarınızı 15 Kasım 2023 tarihine kadar göndermenizi rica ederiz.

Değerli katkılarınız için şimdiden teşekkür ederiz.

ZfWT Makale Şablonu

 

Dergi Editörü

Prof. Dr. Necati DEMİR
 

Son Sayı

Cilt: 15 - Sayı: 2


 • DİL ETKİLEŞİMİ VE MAKEDONYA TÜRKÇESİNDE FARKLI YAPIDAKİ BAZI CÜMLELER ÜZERİNE - Araştırma Makalesi
 • SÖZCELEME KURAMINA GÖRE SÖZ AKTARIMLARINDA ÖZNENİN ÜÇ HÂLİ - Araştırma Makalesi
 • ÇİNCE AYRILABİLEN KELİMELERİN KULLANIM ŞEKİLLERİ YÖNÜNDEN İNCELENMESİ - Araştırma Makalesi
 • ISLAMIC VALUES, LOVE AND RESPECT IN MODERN DAY AZERBAIJANI FAMILY - Araştırma Makalesi
 • SELİM İLERİ’NİN ROMANLARINDA ANİMA/ANİMUS ARKETİPLERİNİN SAĞLIKSIZ GELİŞİMİ: EŞCİNSEL KARAKTERLER - Araştırma Makalesi
 • ÜMİT YAŞAR OĞUZCAN’IN ŞİİRLERİNDE TANIMLI BİR AŞK: AYTEN - Araştırma Makalesi
 • “NECİP İLE TELLİ” HİKÂYESİNİN ARKETİPSEL SEMBOLİZM BAKIMINDAN İNCELEMESİ - Araştırma Makalesi
 • HOLLANDA’DA UYGULANAN VWO MERKEZÎ TÜRKÇE SINAVININ BARRETT TAKSONOMİSİNİN BASAMAKLARI DOĞRULTUSUNDA İNCELENMESİ - Araştırma Makalesi
 • TÜRKÇE RAP ŞARKILARININ SIFAT KULLANIMI AÇISINDAN İNCELENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ - Araştırma Makalesi
 • MÜZİĞİN FARKLI DİSİPLİNLERLE İLİŞKİSİ VE MÜZİK ALANINDA YAZILAN TEZLERİN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ - Araştırma Makalesi
 • THE EFFECTS OF SINGING FOR ON BREATHING HEALTH - Araştırma Makalesi
 • SOSYAL PROBLEMLERİN TAHLİLİNDE GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULMASI GEREKEN HUSUSLAR - Derleme
 • STUDY ON THE ALTERNATIVE WEAVING PATTERNS ON FOUR SHAFT LOOMS - Araştırma Makalesi
 • OSMANLI ARŞİVLERİ CEVDET TASNİFİ ASKERİYE EVRAKINDA MUĞLA BÖLGESİ DOKUMACILIĞI İLE ALAKALI BAZI BELGELER - Araştırma Makalesi
 • KAMAN KALEHÖYÜK ARKEOLOJİ MÜZESİ’NDE BULUNAN SERAMİK YÜZEYLERDEKİ GEYİK MOTİFLERİ - Araştırma Makalesi
 • DEVELOPING OF CROP PATTERN BY USING DECISION SUPPORT SYSTEM IN A SAMPLE FARM - Araştırma Makalesi
 • ALLAHSIZ GENÇLİK: METAFİZİKSEL DEĞİŞİM VE TANRI ARAYIŞI - Araştırma Makalesi
 • “YÜZ HƏDİS VƏ YÜZ HEKAYƏ” ƏSƏRİNDƏ LEKSİK CƏHƏTDƏN ARXAİK FEİLLƏR - Araştırma Makalesi
 • DIGITAL SKILLS IN TEACHER COMPETENCIES - Araştırma Makalesi
 • AZERBAYCAN’DA SIKLIKLA KULLANILAN BAŞLANGIÇ PİYANO METOTLARININ İNCELENMESİ - Sanat ve Edebiyat
 • OĞUZNAME (7 CİLT) 1.Cilt: ATASÖZLERİ, 2. Cilt: UYGUR YAZILI PARİS NÜSHASI, 3 Cilt: REŞİDEDDİN OĞUZNAMESİ, 4. Cilt: KAZAN NÜSHASI, 5. Cilt: İNGİLTERE NÜSHALARI, 6. Cilt: BAYATÎ - CÂM-I CEM-ÂYİN) 7. Cilt: KISA METİNLİ OĞUZNAMELER - Araştırma Makalesi
ZEITSCHRIFT FÜR DIE WELT DER TÜRKEN
Yeni sayı yayımlandığında haberdar olmak ister misiniz?