ZEITSCHRIFT FÜR DIE WELT DER TÜRKEN
Duyurular

ZfWT - ZEITSCHRIFT FÜR DIE WELT DER TÜRKEN Dergisi 15. Cilt 2 Sayı için Makale Kabulüne Başladı 

Değerli Yazarlarımız,

ZEITSCHRIFT FÜR DIE WELT DER TÜRKEN, Nisan 2023 Sayısı (Cilt 15, Sayı 2) için makale kabulüne başlamıştır. Makale gönderim işlemlerinizi sisteme üye olarak gerçekleştirebilirsiniz. Makaleleri hazırlarken ZfWT Makale Şablonu’na göre hazırlanması önem arz etmektedir.

Yazılarınızı 15 Temmuz 2023 tarihine kadar göndermenizi rica ederiz.

Değerli katkılarınız için şimdiden teşekkür ederiz.

ZfWT Makale Şablonu

 

Dergi Editörü

Prof. Dr. Necati DEMİR
 

Zeitschrift für die Welt der Türken
Journal of World of TurksYayın İlkeleri (*.doc) Yazım Kuralları (*.doc) Örnek Makale Şablonu (*.doc)


Yayın İlkeleri / Yazım Kurallarına uymayan yazılar değerlendirmeye alınmayacaktır.
Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks [ZfWT] is a multidisciplinary, peer-reviewed journal, publishes research papers in the fields of social sciences (linguistics, literature, culture, sociology, education, philosophy, history, arts, etc.). ZfWT is published in both printed and online (http://www.dieweltdertuerken.org and http://www.zfwt.org) versions.
Son Sayı

Cilt: 15 - Sayı: 1
2023 NİSAN


 • AHMET MUHİP DIRANAS’IN HATIRADAN DOĞAN ŞİİRLERİ - Araştırma Makalesi
 • KAHRAMANMARAŞ MERKEZLİ DEPREMLERİN SÖYLEM ANALİZİ: DURBİLMEZ’İN ‘TİTREDİ YERYÜZÜ ÇIĞLIKLAR İLE’ ŞİİRİ ÖRNEĞİ - Araştırma Makalesi
 • CAFER CABBARLI’NIN OYUNLARINDA GEÇEN TÜRKÇE KÖKENLİ KADIN İSİMLERİ - Araştırma Makalesi
 • ESKİ UYGUR TÜRKÇESİNDE GEÇEN YAKTUR- “KİTAP, KOPYA VB. BASTIRMAK” FİİLİNİN KÖKENİ ÜZERİNE - Araştırma Makalesi
 • “RAFADAN TAYFA, DİJİTAL TAYFA, TRAFİK TAYFA” ÇİZGİ DİZİLERİNDE SÖZ VARLIĞI UNSURLARI - Araştırma Makalesi
 • TÜRKİYE’DE EĞİTİM VE ÖĞRETİM BAĞLAMINDA SULAK ALANLAR İLE İLGİLİ TEZLERİN İNCELENMESİ - Derleme
 • DİL BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİNDE OKUMA TİYATROSUNDAN YARARLANMA ESASLARI - Araştırma Makalesi
 • KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARINDAN ÇİZGİ FİLMLERİN MECAZ KULLANIMI AÇISINDAN İNCELENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ - Araştırma Makalesi
 • TEDX TÜRKİYE YOUTUBE KANALI VİDEOLARININ DEYİM KULLANIMI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA - Araştırma Makalesi
 • COĞRAFİ KONUMU VE SOSYOLOJİK YAPILANMASI BAKIMINDAN GEÇ TUNÇ DÖNEMİNDE AMURRU - Derleme
 • AZERBAYCAN MÜZİĞİNDE TAR - Araştırma Makalesi
 • KEMAN ÇALGISININ GELİŞİM SÜRECİ VE MÜZİK EĞİTİMİNDE KULLANILMA DURUMUNUN İNCELENMESİ - Araştırma Makalesi
 • RUMİ MOTİFİNİN KÜBİZM SANAT AKIMI ETKİSİ İLE STİLİZASYONU SONUCU OLUŞTURULAN KUTRİ MOTİFİ VE KUTRİ KUTUR TASARIMI - Araştırma Makalesi
 • ANTİK YUNANDA MİSTİK BİR KARAKTER SİNOPLU DİYOJEN VE MİT TASARIMI LATERNA - Araştırma Makalesi
 • MÜZELERDEKİ TAŞ ESERLERİN SERGİLENMESİNDE KULLANILAN SİSTEMLERİN SINIFLANDIRMASI: İSTANBUL ARKEOLOJİ MÜZESİ ÖRNEĞİ - Araştırma Makalesi
 • UNİVERSİTY YOUTH\'S THOUGHTS ON THE UNDERSTANDİNG OF SOCİAL PROBLEMS: THE CASE OF ADIYAMAN UNİVERSİTY - Araştırma Makalesi
 • INCLUSİON AND EXCLUSİVİTY THE PERCEPTİON OF TURKİSH CİTİZENSHİP OF SYRİAN ORİGİNS İN THE CONTEXT OF CİTİZENSHİP - Araştırma Makalesi
 • BİR OYUN TEORİSİ ANALİZİ: OSMANLI EKONOMİSİNDE FİYAT İSTİKRARI - Araştırma Makalesi
 • 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİLİM MERKEZİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ - Araştırma Makalesi
 • APOKRİF BİR KİTAP: DÂSTÂN-I ARVAD VE DİLİ - Araştırma Makalesi
 • GECENİN KARANLIĞINDA ÜŞÜMEK – ÖYKÜLER (KİTAP TANITIMI) - Diğer
ZEITSCHRIFT FÜR DIE WELT DER TÜRKEN
Yeni sayı yayımlandığında haberdar olmak ister misiniz?