ZEITSCHRIFT FÜR DIE WELT DER TÜRKEN
Duyurular

ZfWT - ZEITSCHRIFT FÜR DIE WELT DER TÜRKEN Dergisi 16. Cilt 2 Sayı için Makale Kabulüne Başladı 

Değerli Yazarlarımız,

ZEITSCHRIFT FÜR DIE WELT DER TÜRKEN, Ağustos 2024 Sayısı (Cilt 16, Sayı 2) için makale kabulüne başlamıştır. Makale gönderim işlemlerinizi sisteme üye olarak gerçekleştirebilirsiniz. Makaleleri hazırlarken ZfWT Makale Şablonu’na göre hazırlanması önem arz etmektedir.

Yazılarınızı 15 Temmuz 2024 tarihine kadar göndermenizi rica ederiz.

Değerli katkılarınız için şimdiden teşekkür ederiz.

ZfWT Makale Şablonu

 

Dergi Editörü

Prof. Dr. Necati DEMİR
 

Son Sayı

Cilt: 16 - Sayı: 1


 • SON DÖNEM ÇAĞATAY TÜRKÇESİNDE “AMM” EDATININ FARKLI İŞLEVLERİ (MİSBÂHU’L-ENVÂR ÖRNEĞİ) - Araştırma Makalesi
 • LEXICAL UNITS REPRESENTING THE NAMES OF OBJECTS FOR COOKING IN DEVONU LUGOTIT TURK - Araştırma Makalesi
 • BİBLİOTECA APOSTOLİCA VATİCANA TURC 4 NUMARALI DUA MECMUASI ÜZERİNE - Araştırma Makalesi
 • BALKAN TÜRK AĞIZLARINDA KULLANILAN “ÇİNGENE” KAVRAMLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME - Araştırma Makalesi
 • YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNE LOTMAN’IN “GÖSTERGEKÜRE” KAVRAMIYLA BAKMAK - Araştırma Makalesi
 • KURNAZ PETIR VE NASREDDİN HOCA FIKRALARININ KONULARI ÜZERİNE BİR İNCELEME - Araştırma Makalesi
 • ORYANTALİZM VE OKSİDENTALİZMİN COĞRAFİ SINIRLARI, FARKLI COĞRAFYALARA YANSIMALARI - Araştırma Makalesi
 • CORINE SİSTEMİNE GÖRE YEŞİLYURT (MALATYA) İLÇE’SİNDEKİ ARAZİ KULLANIMI VE ARAZİ ÖRTÜSÜNDEKİ DEĞİŞİM (2000-2020) - Araştırma Makalesi
 • HOKAND’DA GÜNÜMÜZE ULAŞABİLEN İKİ TÜRBE ÖRNEĞİ: DAHMA-İ ŞAHAN VE MADARİ HAN - Araştırma Makalesi
 • GELENEKSEL KUTNU KUMAŞ DOKUMACILIĞININ TEKSTİL TASARIMINDA ESİN KAYNAĞI OLARAK KULLANILMASI - Araştırma Makalesi
 • “CRUELLA” FİLMİ KOSTÜMLERİNİN GÖSTERGEBİLİMSEL ANALİZİ - Araştırma Makalesi
 • ALTI ŞUBAT (6 ŞUBAT) DEPREMİNDE YIKILAN EVLERİ SİMGELEYEN DENEY TASARIMININ ÜRÜN VE SÜREÇ GELİŞİMİ - Araştırma Makalesi
 • ARAPGİR KALKINMA MODELİNİN GİRİŞİMCİLİK KÜLTÜRÜ EKSENİNDE ANALİZİ - Olgu Sunumu
 • SARI RENK VEREN BAZI BİTKİSEL DOĞAL BOYARMADDELERLE YÜN İPLİĞİ BOYAMA UYGULAMALARI - Araştırma Makalesi
 • KEMANE EĞİTİMİNDE YATAY ÖĞRENME MODELİ - Sanat ve Edebiyat
 • TRT THM REPERTUVARINDA YER ALAN “AYDIN İÇİNDE KAPALI ÇARŞI” ADLI TÜRKÜNÜN HALE GÜR TARAFINDAN İCRASININ ANALİZİ - Araştırma Makalesi
 • ORHAN GENCEBAY ESERLERİNİN MÜZİKSEL VE EDEBİ ANALİZİ: BATSIN BU DÜNYA ALBÜMÜ ÖRNEĞİ - Araştırma Makalesi
 • SES EĞİTİMİ ALANINDA YAPILMIŞ YÜKSEK LİSANS, DOKTORA VE SANATTA YETERLİK TEZLERİNİN İNCELENMESİ - Araştırma Makalesi
 • GAZİANTEP’Lİ ŞERİF AKBAĞ VE KIRŞEHİR’Lİ MUHARREM ERTAŞ’IN ÜSLÛP ÖZELLİKLERİ BAĞLAMINDA BARAK VE BOZLAK HAVALARI - Araştırma Makalesi
 • +lI / +lU VE +sIz / +sUz EKLERİNİN ZARF YAPMA İŞLEVİ VE TÜRK ATASÖZLERİNDE BU İŞLEVDE KULLANIMI - Araştırma Makalesi
ZEITSCHRIFT FÜR DIE WELT DER TÜRKEN
Yeni sayı yayımlandığında haberdar olmak ister misiniz?