ZEITSCHRIFT FÜR DIE WELT DER TÜRKEN
Duyurular

ZfWT - ZEITSCHRIFT FÜR DIE WELT DER TÜRKEN Dergisi 15. Cilt 1. Sayı için Makale Kabulüne Başladı 

Değerli Yazarlarımız,

ZEITSCHRIFT FÜR DIE WELT DER TÜRKEN, Nisan 2023 Sayısı (Cilt 15, Sayı 1) için makale kabulüne başlamıştır. Makale gönderim işlemlerinizi sisteme üye olarak gerçekleştirebilirsiniz. Makaleleri hazırlarken ZfWT Makale Şablonu’na göre hazırlanması önem arz etmektedir.

Yazılarınızı 15 Mart 2023 tarihine kadar göndermenizi rica ederiz.

Değerli katkılarınız için şimdiden teşekkür ederiz.

ZfWT Makale Şablonu

 

Dergi Editörü

Prof. Dr. Necati DEMİR
 

Zeitschrift für die Welt der Türken
Journal of World of TurksYayın İlkeleri (*.doc) Yazım Kuralları (*.doc) Örnek Makale Şablonu (*.doc)


Yayın İlkeleri / Yazım Kurallarına uymayan yazılar değerlendirmeye alınmayacaktır.
Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks [ZfWT] is a multidisciplinary, peer-reviewed journal, publishes research papers in the fields of social sciences (linguistics, literature, culture, sociology, education, philosophy, history, arts, etc.). ZfWT is published in both printed and online (http://www.dieweltdertuerken.org and http://www.zfwt.org) versions.
Son Sayı

Cilt: 14 - Sayı: 3
2022 ARALIK


 • ROMANCININ GÖZÜNDEN MİLLÎ MÜCADELE - Araştırma Makalesi
 • \"CODEX CUMANİCUS\" ANITINDA DURUM KATEGORİSİ - Araştırma Makalesi
 • THE ALTERING PROCESS OF ORTHOGRAPHIC RULES IN UYGHUR LANGUAGE - Araştırma Makalesi
 • SİNOP VE YÖRESİ AĞIZLARINDA ŞAHIS EKLERİ - Araştırma Makalesi
 • ANLATILARDA SÖZ VE DÜŞÜNCE AKTARIMLARININ KULLANIMINA DAİR BİR İNCELEME - Araştırma Makalesi
 • YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE ORTAK SÖZCÜKLERDEN YARARLANMA: LÜBNAN ARAPÇASINDA TÜRKÇE ALINTILAR ÖRNEĞİ - Araştırma Makalesi
 • TÜRKÇEDE “BAYAN-KADIN” İFADELERİNİN KULLANIM KARGAŞASI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME - Derleme
 • DİJİTAL OKURYAZARLIKLA İLGİLİ YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ - Araştırma Makalesi
 • ÖĞRETMEN VE YÖNETİCİ GÖRÜŞLERİNE GÖRE OKULLARDA YAŞANAN ÖRGÜTSEL ÇATIŞMA NEDENLERİNİN İNCELENMESİ (KAZAKİSTAN – ÖSKEMEN ÖRNEĞİ) - Araştırma Makalesi
 • LİSE ÖĞRENCİLERİNİN ÖZGÜVEN DÜZEYİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ - Araştırma Makalesi
 • SINIF ÖĞRETMENLERİNİN BENİMSEMİŞ OLDUKLARI EĞİTİM FELSEFELERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ - Araştırma Makalesi
 • ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK İLE İLGİLİ YAPILAN MATEMATİK EĞİTİMİ ARAŞTIRMALARININ EĞİLİMLERİ - Derleme
 • İZMİR İLİNDE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KIRSAL KALKINMADA UZMAN ELLER PROJESİNE BAKIŞ AÇILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ - Araştırma Makalesi
 • MARKA ŞEHİR OLMA SÜRECİNDE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ŞEHİR İMAJI VE ALGISI: MALATYA ŞEHRİ ÖRNEĞİ - Araştırma Makalesi
 • KIRKYAMANIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ: EV TEKSTİLİ ÖRNEĞİ - Araştırma Makalesi
 • 16. YÜZYILDAN GÜNÜMÜZE TEZHİP SANATINDA GÜL RESSAMLIĞI - Araştırma Makalesi
 • OKUL ŞARKI DAĞARINDA YER ALAN TÜRK HALK MÜZİĞİ OKUL ŞARKILARININ BAĞLAMAYA UYUM DURUMLARI - Araştırma Makalesi
 • KIRGIZ BASININDA ÇOCUĞA YÖNELİK ŞİDDET - Araştırma Makalesi
 • KIRIM’DA ALMAN İŞGALİ VE TÜRK BASINININ TUTUMU 1941-1942 - Araştırma Makalesi
 • YENİ MEDYA VE ÖZDENETİM - Araştırma Makalesi
 • ŞEHİT PİLOT YÜZBAŞI CENGİZ TOPEL’İN DİJİTAL ÇİZGİ ROMANI: KIBRIS’A BİR YILDIZ DÜŞTÜ - Araştırma Makalesi
 • AT BARINAKLARINDA KULLANICI GEREKSİNİMLERİNİN MEKANSAL OLUŞUMA ETKİSİ - Derleme
 • İNSANİ GELİŞMİŞLİK ENDEKSİ İLE ENFLASYON VE FAİZ ORANI ARASINDA NEDENSELLİK İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ - Araştırma Makalesi
 • İŞYERİ MANEVİYATININ (TİNSELLİĞİN), ÖRGÜT İKLİMİ ÜZERİNE ETKİSİ - Araştırma Makalesi
 • Nachrichten für die Toten: Das Ritual des Totenfestes bei türkischen Schiiten - Olgu Sunumu
ZEITSCHRIFT FÜR DIE WELT DER TÜRKEN
Yeni sayı yayımlandığında haberdar olmak ister misiniz?