ZEITSCHRIFT FÜR DIE WELT DER TÜRKEN
Duyurular

ZfWT - ZEITSCHRIFT FÜR DIE WELT DER TÜRKEN Dergisi 16. Cilt 1 Sayı için Makale Kabulüne Başladı 

Değerli Yazarlarımız,

ZEITSCHRIFT FÜR DIE WELT DER TÜRKEN, Nisan 2024 Sayısı (Cilt 16, Sayı 1) için makale kabulüne başlamıştır. Makale gönderim işlemlerinizi sisteme üye olarak gerçekleştirebilirsiniz. Makaleleri hazırlarken ZfWT Makale Şablonu’na göre hazırlanması önem arz etmektedir.

Yazılarınızı 15 Mart 2023 tarihine kadar göndermenizi rica ederiz.

Değerli katkılarınız için şimdiden teşekkür ederiz.

ZfWT Makale Şablonu

 

Dergi Editörü

Prof. Dr. Necati DEMİR
 

Son Sayı

Cilt: 15 - Sayı: 3


 • ESKİ TÜRKÇEDEKİ -k- EKİNİN İŞLEV VE ANLAMLARI ÜZERİNE - Araştırma Makalesi
 • TRABZON VE YÖRESİ AĞIZLARINA DİVANU LÜGAT’İT TÜRK VE KUTADGU BİLİG’TEN TANIKLAMALAR - Araştırma Makalesi
 • DÜNYA DİLLƏRİNİN KORPUSLARI FONUNDA AZƏRBAYCAN DİLİNİN MİLLİ KORPUSU (ARAŞDIRMALAR VƏ TƏKLİFLƏR) - Araştırma Makalesi
 • VIII. YÜZYILDAN XVIII. YÜZYILA TARİHÎ TÜRK LEHÇELERİNE AİT DİL ESERLERİNDE “ÇADIR”A DAİR - Araştırma Makalesi
 • ZİYA GÖKALP VE CAMBIL CABAYEV’DE MİTOLOJİ - Araştırma Makalesi
 • YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE KULLANILAN OKUMA METİNLERİNDE DİL BİLGİSİ FONKSİYONLARININ KULLANIMI - Tez Özeti
 • EDEBİYATTA GÜLMENİN ÖNEMİ VE FELYETONLAR - Araştırma Makalesi
 • KAZAKİSTAN’DA ADAK KÜLTÜRÜ VE KUTSAL MEKÂNLARDA YAPILAN RİTÜELLER - Araştırma Makalesi
 • TÜKETİM KÜLTÜRÜNDE MÜZİĞİN ETKİSİ - Derleme
 • İNTERNET ORTAMINDA MÜZİK TRANSKRİPSİYONUNUN KULLANIMI - Araştırma Makalesi
 • KIRIM TATAR DİASPORASININ HALK TÜRKÜLERİ VE TÜRK MÜZİK EĞİTİMİNE DAYALI PİYANO EKSENİNDE KULLANIMI (ESKİŞEHİR ÖRNEĞİ) - Araştırma Makalesi
 • MÜZİK YETENEĞİNİ KONU ALAN ARAŞTIRMALARIN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ - Araştırma Makalesi
 • HAZAR GÖLÜ TABİAT PARK’ININ (ELAZIĞ) GÜLEZ YÖNTEMİNE GÖRE REKREASYON POTANSİYELİNİN BELİRLENMESİ - Araştırma Makalesi
 • OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE KAYNAŞTIRMA: FARKLI ÜLKELERDEKİ YAKLAŞIMLAR - Araştırma Makalesi
 • INHALTSANALYSE ALS SOZİALWİSSENSCHAFTLİCHE METHODE ZUR BESCHREİBUNG VON KOMMUNİKATİONSİNHALTEN - Araştırma Makalesi
 • ENGELLİ BİREYLERİN SOSYAL KATILIMINDA BELEDİYE HİZMETLERİNİN ROLÜ ve ÖNEMİ - Araştırma Makalesi
 • ULUSAL VARLIK FONU NEDİR? GENEL BİR DEĞERLENDİRME - Araştırma Makalesi
 • PROTECTION OF THE TURKISH MINORITIES BY THE LEGAL AFGHANISTAN GOVERNMENT IN EXILE AGAINST THE TALIBAN`S ETHNIC CLEANSING CAMPAIGN - Araştırma Makalesi
 • SOVYET DÖNEMİ KIRGIZ BASININDA TÜRKİYE VE ORTA ASYA ÜLKELERİNİN YANSITILMASI (ERKİN TOO GAZETESİ 1924-1927 YY.) - Araştırma Makalesi
 • TÜRGİŞ DEVLETİ - Kitap İncelemesi
ZEITSCHRIFT FÜR DIE WELT DER TÜRKEN
Yeni sayı yayımlandığında haberdar olmak ister misiniz?