ZEITSCHRIFT FÜR DIE WELT DER TÜRKEN
Duyurular

ZfWT - ZEITSCHRIFT FÜR DIE WELT DER TÜRKEN Dergisi 14. Cilt 2. Sayı için Makale Kabulüne Başladı 

Değerli Yazarlarımız,

ZEITSCHRIFT FÜR DIE WELT DER TÜRKEN, Nisan 2022 Sayısı (Cilt 14, Sayı 2) için makale kabulüne başlamıştır. Makale gönderim işlemlerinizi sisteme üye olarak gerçekleştirebilirsiniz. Makaleleri hazırlarken ZfWT Makale Şablonu’na göre hazırlanması önem arz etmektedir.

Yazılarınızı 15 Haziran 2022 tarihine kadar göndermenizi rica ederiz.

Değerli katkılarınız için şimdiden teşekkür ederiz.

ZfWT Makale Şablonu

 

Dergi Editörü

Prof. Dr. Necati DEMİR
 

Zeitschrift für die Welt der Türken
Journal of World of TurksYayın İlkeleri (*.doc) Yazım Kuralları (*.doc) Örnek Makale Şablonu (*.doc)


Yayın İlkeleri / Yazım Kurallarına uymayan yazılar değerlendirmeye alınmayacaktır.
Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks [ZfWT] is a multidisciplinary, peer-reviewed journal, publishes research papers in the fields of social sciences (linguistics, literature, culture, sociology, education, philosophy, history, arts, etc.). ZfWT is published in both printed and online (http://www.dieweltdertuerken.org and http://www.zfwt.org) versions.
Son Sayı

Cilt: 14 - Sayı: 1
2022 NİSAN


 • HASAN ALİ TOPTAŞ’IN BENİ KÖR KUYULARDA ROMANINDA GÖRÜLEN BAĞDAŞIKLIK UNSURLARI - Araştırma Makalesi
 • GECE VE GÜNDÜZ SÖZCÜKLERİNDE ARDIŞIK DÜZEN - Araştırma Makalesi
 • ESKİ TÜRKÇE METİNLER BAĞLAMINDA HUKUKİ TERMİNOLOJİNİN SEMANTİK ZENGİNLEŞMESİ - Araştırma Makalesi
 • ÇAĞDAŞ TÜRK DİLLERİNDE TÜREMİŞ SÖZCÜKLERİN İNCELENMESİ - Araştırma Makalesi
 • SATZSTRUKTUREN IM TONYUKUK DENKMAL - Araştırma Makalesi
 • YUNUS EMRE DİVANI’NDA OKAZYONELLİĞİN OLGUSAL TEZAHÜRÜNÜN TARİHİ-KARŞILAŞTIRMALI SUNUMU («Karaman» nüshası bağlamında) - Araştırma Makalesi
 • OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN ÇOCUKLARDA MOTOR BECERİLERİ GELİŞTİRMEK İÇİN UYGULADIĞI ETKİNLİKLERİN İNCELENMESİ - Araştırma Makalesi
 • ROMANYA EĞİTİM SİSTEMİ BAĞLAMINDA BÖLGEDEKİ TÜRK AZINLIĞIN ANA DİLİ EĞİTİMİ DURUMU - Araştırma Makalesi
 • SOSYAL MEDYA ARAÇLARINDAN INSTAGRAMIN DEYİM KULLANIMI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA - Diğer
 • AZERBAIJANI ORONYMS IN ANCIENT GREEK SOURCES - Araştırma Makalesi
 • TÜRKİYE’DE SON DÖNEM KALKINMA PLANLARINDA KÜLTÜR - Olgu Sunumu
 • POSTMODERNİST UNSURLARIN EDEBİ ESERLERE YANSIMALARI: OĞUZ ATAY’IN KORKUYU BEKLERKEN ROMANIN ANALİZİ - Araştırma Makalesi
 • SAF DEĞİŞTİRMEYE GİDEN BİR SERÜVEN: SIEGFRIED LENZ (SAF DEĞİŞTİREN) - Araştırma Makalesi
 • DAS SCHICKSALSMOTIV IN SELIM ÖZDOGANS ROMAN „DIE TOCHTER DES SCHMIEDS“ - Araştırma Makalesi
 • PAZIRIK HALI DESENİNİ FÜTÜRİST SANAT AKIMI PROSESLERİNE UYGUN YORUMLAMA VE ESİNLENEREK OLUŞTURULAN TASARIM ÖRNEĞİ - Araştırma Makalesi
 • KAFKASLAR’DA ALMAN İZLERİ: AZERBAYCAN ALMANLARI - Araştırma Makalesi
 • A QUALITATIVE ANALYSIS OF MASTER\'S THESIS IN LIBRARY AND INFORMATION SCIENCE IN TURKEY - Araştırma Makalesi
 • KAHRAMANMARAŞ’TA EDEBİYAT TURİZMİ - Araştırma Makalesi
 • POSTMODERNİZMİN TÜRK RESİM SANATINA YANSIMALARI - Araştırma Makalesi
 • ÇEVİRİBİLİM VE POSTMODERNİZM İLİŞKİSİNE YÖNTEMSEL BOYUTLARIYLA GENEL BAKIŞ - Araştırma Makalesi
 • YAŞAM KAVGASI(1978) FİLMİNİN ELEŞTİREL SÖYLEM ANALİZİ: FAİRCLOUGH 3D MODELİ BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ - Araştırma Makalesi
ZEITSCHRIFT FÜR DIE WELT DER TÜRKEN
Yeni sayı yayımlandığında haberdar olmak ister misiniz?