ZEITSCHRIFT FÜR DIE WELT DER TÜRKEN
Duyurular

ZfWT - ZEITSCHRIFT FÜR DIE WELT DER TÜRKEN Dergisi 14. Cilt 3. Sayı için Makale Kabulüne Başladı 

Değerli Yazarlarımız,

ZEITSCHRIFT FÜR DIE WELT DER TÜRKEN, Nisan 2022 Sayısı (Cilt 14, Sayı 3) için makale kabulüne başlamıştır. Makale gönderim işlemlerinizi sisteme üye olarak gerçekleştirebilirsiniz. Makaleleri hazırlarken ZfWT Makale Şablonu’na göre hazırlanması önem arz etmektedir.

Yazılarınızı 15 Kasım 2022 tarihine kadar göndermenizi rica ederiz.

Değerli katkılarınız için şimdiden teşekkür ederiz.

ZfWT Makale Şablonu

 

Dergi Editörü

Prof. Dr. Necati DEMİR
 

Zeitschrift für die Welt der Türken
Journal of World of TurksYayın İlkeleri (*.doc) Yazım Kuralları (*.doc) Örnek Makale Şablonu (*.doc)


Yayın İlkeleri / Yazım Kurallarına uymayan yazılar değerlendirmeye alınmayacaktır.
Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks [ZfWT] is a multidisciplinary, peer-reviewed journal, publishes research papers in the fields of social sciences (linguistics, literature, culture, sociology, education, philosophy, history, arts, etc.). ZfWT is published in both printed and online (http://www.dieweltdertuerken.org and http://www.zfwt.org) versions.
Son Sayı

Cilt: 14 - Sayı: 2
2022 AĞUSTOS


 • COMPARISON OF TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE IN EUROPE AND TURKEY - Araştırma Makalesi
 • İSVİÇRE\'DE YAŞAYAN TÜRK ÇOCUKLARININ KONUŞMA BECERİLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ - Araştırma Makalesi
 • SINIF ÖĞRETMENLERİNİN SESLİ OKUMAYA YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ - Araştırma Makalesi
 • ORTAOKUL YEDİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNE “HÜCRE VE BÖLÜNMELER” ÜNİTESİ KAPSAMINDA OYUNLARIN TASARLANMASI - Araştırma Makalesi
 • SANAL AĞLAR VE YABANCILAŞMA: DİJİTAL YERLİ ÖĞRENCİLERİN SANAL AĞLARDA KÜLTÜREL YABANCILAŞMASI - Araştırma Makalesi
 • BELA BARTOK’UN ANADOLU’DA YAPTIĞI DERLEME ÇALIŞMALARI - Tez Özeti
 • TÜRKİYE’DE YAŞAYAN AHISKA TÜRKLERİNİN HALK MÜZİĞİ KÜLTÜRLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME - Tez Özeti
 • NAMES OF TAXES AND DUTIES IN THE OLD TURKIC WRITTEN MONUMENTS OF THE XI-XIV CENTURIES - Araştırma Makalesi
 • KAZAKÇADA AKRABALIK ADLARI - Araştırma Makalesi
 • KEÇECİZÂDE İZZET MOLLA’NIN MİHNET-KEŞÂN’INDA KADIN - Araştırma Makalesi
 • HALKBİLİMSEL METAETİK KURAM İLE “CİNSELLİĞİN ANLATIMINDA ESTETİK SÖYLEME ÖNEM VERMEK ETİK DEĞERİ”NİN DEDE KORKUT ÖRNEKLEMİ - Araştırma Makalesi
 • İZMİR KUMAŞ DOKUMACILIĞI İLE İLGİLİ CUMHURBAŞKANLIĞI OSMANLI ARŞİVLERİ’NDE BULUNAN BAZI BELGELER - Araştırma Makalesi
 • ORD. PROF. DR. A. SÜHEYL ÜNVER’E AİT DİPLOMA DESENLERİ - Araştırma Makalesi
 • NİĞDE MÜZESİ’NDE BULUNAN GERDANLIK VE KOLYELERİN İNCELENMESİ - Araştırma Makalesi
 • ÇOKLU ORTAM TEKNOLOJİSİ İLE NFT TASARIMININ GÖRSEL TASARIM UNSURLARI AÇISINDAN İNCELENMESİ - Araştırma Makalesi
 • GELENEKSEL TÜRK KONUTUNDA MEKÂN VE DONATI KURGUSU AÇISINDAN DEPOLAMA BİRİMLERİNİN İNCELENMESİ - Araştırma Makalesi
 • COVID-19 SALGINININ GENÇLERİN GIDA TÜKETİM DAVRANIŞLARI ÜZERİNE ETKİLERİNİN ANALİZİ: İZMİR İLİ ÖRNEĞİ - Araştırma Makalesi
 • OZANTÜRK’ÜN “TURNALAR” DESTANI ÜZERİNE MİLLİYETÇİLİK KURAMLARI BAKIMINDAN BİR İNCELEME - Araştırma Makalesi
 • KÜÇÜM HAN SİBİRYA’DA RUS İŞGALİNE KARŞI - Araştırma Makalesi
ZEITSCHRIFT FÜR DIE WELT DER TÜRKEN
Yeni sayı yayımlandığında haberdar olmak ister misiniz?