OXFORD DICTIONARY OF IDIOMS ADLI SÖZLÜKTEKİ DEYİMLERVE DEYİM OLMAYAN SÖZ ÖBEKLERİYLE İLGİLİ BİRDEĞERLENDİRME (VII)

ZEITSCHRIFT FÜR DIE WELT DER TÜRKEN

 • Makale Bilgileri


  Makale Başlık OXFORD DICTIONARY OF IDIOMS ADLI SÖZLÜKTEKİ DEYİMLERVE DEYİM OLMAYAN SÖZ ÖBEKLERİYLE İLGİLİ BİRDEĞERLENDİRME (VII)
  Cilt / Sayı Cilt: 13 / Sayı: 2
  Makale Başlık İngilizce OXFORD DICTIONARY OF IDIOMS ADLI SÖZLÜKTEKİ DEYİMLERVE DEYİM OLMAYAN SÖZ ÖBEKLERİYLE İLGİLİ BİRDEĞERLENDİRME (VII)
  Yazar Necmi AKYALÇIN
  Damla AYDOĞAN
  Makale Dili Türkçe
  DOI
 • Özet


  “Oxford Dictionary Of Idioms” adlı İngilizce deyimler sözlüğünde yer alan deyimler A, B, C, D, E, F, G, H, I, İ, J, K ve L harflerindeki deyim olamayacak madde başları daha önceki altı çalışmada incelenmiştir. Bu çalışma, diğer çalışmaların devamıdır. Çalışmada, söz konusu deyimler sözlüğündeki M harfi altındaki 297 madde başı arasında deyim olamayacak yapılar, sayısal verilerle ortaya konmuştur. Diğer çalışmalardan farklı olarak, Longman tarafından hazırlanan deyimler sözlüğündeki 154 madde başı ile ortak olan bazı yapılara da dikkat çekilmiş ve deyim olamayacak yapılar ortaya konmuştur. Ayrıca her iki sözlüğün M harfi altındaki madde başı arasındaki 72 ortak yapıya dikkat çekilmiş ve bu yapılardan kaçının deyim olduğu açıklanarak yorumlamaya gidilmiştir. Bu iki sözlükte, M harfinin madde başı altında deyim olarak değerlendirilen kimi atasözleri “The Facts On File Dıctionary Of Pr o v e r b s” adlı sözlük göz önünde bulundurularak değerlendirilmiştir. Bilindiği gibi deyimler yalnızca Türkçede bulunmaz. Genellikle köklü, konuşanı ve yazanı çok olan, yüz ölçümü büyük bir coğrafî alanda konuşulan dillerde de (Türkçe, İngilizce Almanca vb.) deyimler bulunmaktadır. Deyimler, en az iki sözcükten oluşan ve değişmece anlamlı söz öbekleridir. İngilizcedeki deyimlerin “Oxford Dictionary Of İdioms” adlı sözlükte açıklamalarıyla birlikte verilmiştir. Bu çalışmanın evreni, “Oxford Dictionary Of İdioms” adlı sözlükte madde başı olan deyimlerdir. Konusunu ise, aynı sözlükteki M harfi altında yer alan madde başlarında deyim olarak değerlendirilen ancak deyim olamayacak yapıların irdelenmesi ve gerçekten deyim olabilecek yapıların sayılarıyla ortaya konması oluşturmaktadır.
 • Atıf Bilgileri


  Makale Dosyası