EDEBİYAT ESERLERİNDE MİLLÎ VE MANEVİ DEĞERLERE YAPILAN SALDIRILAR

ZEITSCHRIFT FÜR DIE WELT DER TÜRKEN

 • Makale Bilgileri


  Makale Başlık EDEBİYAT ESERLERİNDE MİLLÎ VE MANEVİ DEĞERLERE YAPILAN SALDIRILAR
  Cilt / Sayı Cilt: 13 / Sayı: 2
  Makale Başlık İngilizce EDEBİYAT ESERLERİNDE MİLLÎ VE MANEVİ DEĞERLERE YAPILAN SALDIRILAR
  Yazar Gıyasettin AYTAŞ
  Makale Dili Türkçe
  DOI
 • Özet


  Yakın dönem siyasal ve sosyal gelişmelerin yeterli bir analizi ve bu analize bağlı toplumsal ve siyasal gelişmeler değerlendirilemediği görülür. Edebiyatın bu gelişmelerdeki rolü yeterince tartışılmadığı için, kimi gelişmeler tam olarak anlatılamamaktadır. Bu bakımdan edebî eserleri dönemler ve anlayışlar çerçevesinde ele almak gerekmektedir. Toplumsal yozlaşma ve değişmeleri etkileyen edebiyat eserlerini ele alarak değerlendirmek, süreç hakkında daha doğru yaklaşım olacaktır. 1961 askerî darbesi, Türk siyasî hayatında olduğu kadar, toplumsal hayatımız üzerinde de çok önemli bir etkiye sahip olur. Birbirini takip eden siyasal gelişmeler, başta edebiyat ve kültür hayatına da etki ederek bunların toplumsal gelişmelere etkisi gözden geçirilmelidir. Özellikle Marksist anlayışa bağlı olan kimi sanatçıların eserlerinde değerlere acımasızca hücumların yapıldığı, bunların aşağılandığı ve hafife alındığı görülür. Özellikle din ve dine ait değerlere yapılan saldırılar, başta romanlar olmak üzere, bu dönemde kaleme alınan diğer eserlerde yaygın bir anlayış olarak karşımıza çıkar. Kimi sanatçılar bunu gayet normal bir tutum olarak görüp saldırılarının dozunu giderek artırır. Cinsellik ve bununla ilgili mahremiyet örtüsünün tamamen ortadan kaldırıldığı, yozlaşma ve bozulmanın bunlar aracılığı ile okuyucularda içselleştirilmesi için bütün yolların değerlendirildiği görülür. Her şeyden öte sanatçı olmanın bir sorumluluk gerektirdiği, toplumuna karşı bu sorumluluğa sahip olmayan kimi sanatçıların eserleri aracılığı ile derin toplumsal yaralar açtığı görülür.
 • Atıf Bilgileri


  Makale Dosyası