TÜRKÇE EĞİTİMİNDE MİLLÎ DİL POLİTİKASI ve TEMEL DİL BECERİLERİ KAYNAĞI OLARAK ORHON NUTUKLARI

ZEITSCHRIFT FÜR DIE WELT DER TÜRKEN

 • Makale Bilgileri


  Makale Başlık TÜRKÇE EĞİTİMİNDE MİLLÎ DİL POLİTİKASI ve TEMEL DİL BECERİLERİ KAYNAĞI OLARAK ORHON NUTUKLARI
  Cilt / Sayı Cilt: 13 / Sayı: 2
  Makale Başlık İngilizce TÜRKÇE EĞİTİMİNDE MİLLÎ DİL POLİTİKASI ve TEMEL DİL BECERİLERİ KAYNAĞI OLARAK ORHON NUTUKLARI
  Yazar Nermin ER AYDEMİR
  Bekir DİREKCİ
  Makale Dili Türkçe
  DOI
 • Özet


  Nutuk, edebi tür olmasının öncesinde ve temelinde devlet yöneticisinin beyanı, öğüdü niteliğine sahip olması dolayısıyla dil, kültür ve eğitim politikalarının da temelini oluşturan kurucu irade felsefesini barındırmaktadır. Nutuklar, devlet geleneğinin inşası ve muhafazası işlevini üstlenirken oluşum amacı ve içeriği itibariyle kurucu dil öğretim politikası metinleri olarak değerlendirilebilir. Zira nutuklar devlet yöneticisinin temsil ettiği topluluğa yönelik kendisini takdim bağlamı olarak değerlendirilmekle birlikte bir yönüyle de muhatabına yönelik telkinleri barındırmaktadır. Türk kültür tarihinin nutuklarında da bu muhatap herhangi bir topluluk ya da vatandaş değil doğrudan Türk milletidir. Türk milletini muhatap alan nutuklar millet temelli devlet yapılanması için de stratejik öneme sahip kodları barındırmaktadır. Belirtilen kodlar arasında Türkçe eğitimine dair kodlar da önem arz etmektedir. Çalışmada nutuk türünün dil politikası bağlamındaki işlevi dilbilimi ve eğitim bilimi bağlamında belirlenirken nutukların Türk eğitim tarihi içerisinde Türkçe eğitimi için taşıdığı önem ve işlev dilbilimsel yöntemlerle belirlenmeye çalışılmıştır.
 • Atıf Bilgileri


  Makale Dosyası