Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, Vol 12, No 3 (2020)

Font Size:  Small  Medium  Large

DENİM KUMAŞLARDAN ÜRETİLEN SÜRDÜRÜLEBİLİR TASARIMLAR

Ebru ÇORUH, Züleyha DEĞİRMENCİ, Serviye MUTLU

Abstract


Moda ve Tekstil sektörü, gelişmelere, değişimlere, yeniliklere en açık sektörlerinden birisidir. Bu alanda dünyadaki üretim ve tüketime baktığımızda oldukça fazla atık ürün olduğunu görmekteyiz. Hızla gelişen teknoloji ile doğal kaynakların bilinçsiz kullanımı ve tüketimin buna bağlı olarak hızlanması beraberinde çevresel sorunlara da yol açmaktadır. Amaç moda endüstrisinin çevreye verdiği zararı en aza indirmek, tekstil atıklarını azaltmak olmalıdır. Sürdürülebilir moda kavramı bu nedenlerden dolayı ortaya çıkmıştır. Bilinçli üretim ve tüketim geri dönüşüm, ileri dönüşüm, atıkların tamamının veya birkaç parçasının tekrar kullanıma kazandırılması şeklinde yer almalıdır. Bu çalışmada atıl duruma düşmüş kullanılmayan denim kumaşlar, şeffaf pvc, deri, saten kumaşlar ve doğadan toplanıp kurutulmuş bitkiler bir araya getirilerek yeniden farklı, modern tarzda, tasarımlar yapılmıştır. Kullanılmayan, atık duruma düşen malzemelerden, yola çıkılarak yeni tasarımlar yapılmış ve döngüye tekrar katılmıştır.

Full Text » Tam Metin » Vollständiger Text: PDF