Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, Vol 13, No 2 (2021)

Font Size:  Small  Medium  Large

SOSYAL MEDYA İLE İLGİLİ YAPILAN EĞİTİM ARAŞTIRMALARININ BİBLİYOMETRİK ANALİZİ

Erkan YEŞİLTAŞ, Gülşah ŞEKER

Abstract


Bu araştırmanın amacı sosyal medya ile ilgili yayımlanan eğitim araştırmalarını bibliyometrik açıdan incelemektir. Araştırmada nitel araştırma desenlerinden durum çalışması kullanılmıştır. Çalışma sürecinde Web of Science (WoS) veri tabanlarında “Social Media” anahtar kelimesi kullanılarak araştırma temalarında arama yapılmıştır. Arama kriteri olarak “doküman başlığı, özet, anahtar kelime” seçilmiştir. Araştırmaya 2007-2021 yılları arasında yayımlanan yayınlar dâhil edilmiştir. WoS‘ta eğitim araştırmaları kategorisinde yer alan 3861 akademik çalışmaya ait bibliyometrik veri, çalışmanın veri setini oluşturmaktadır. Araştırmada ulaşılan sonuçlara göre; sosyal medya ile ilgili yapılan eğitim araştırmaları 2008 yılı sonrasında, ilerleyen yıllara paralel bir şekilde artmıştır. Sosyal medya ile ilgili eğitim araştırmalarında en sık yayın yapılan diller sırasıyla İngilizce, İspanyolca ve Portekizce, en çok yapılan akademik çalışma ise makale, bildiri ve kitap bölümüdür. Michigan Eyalet Üniversitesi, Florida Eyaleti Üniversite Sistemi ve Kuzey Carolina Üniversitesi en çok yayın yapan araştırmacıların bulunduğu kurumlardır. Türkiye’de ise Hacettepe Üniversitesi sosyal medya ilgili eğitim araştırmaları alanında en çok yayın yapan yazarların çalıştığı kurumdur. ABD, İngiltere ve Avustralya ise sırasıyla sosyal medya ile ilgili eğitim araştırmalarının en çok yayımlandığı üç ülkedir. 2010 yılı sonrasında yayımlanan akademik yayınların atıf sayılarında, her geçen yıl artan bir durum söz konusudur. Sosyal medya ile ilgili yapılan eğitim araştırmalarında en çok kullanılan anahtar kelimeler ise “sosyal medya, yükseköğretim, Facebook, Twitter, e-öğrenme, sosyal ağlar ve Web 2.0” kavramlarıdır.

Full Text » Tam Metin » Vollständiger Text: PDF