Türkiye’deki Devlet Üniversitelerinde Öğretim Elemanlarının Ders Yükü

ZEITSCHRIFT FÜR DIE WELT DER TÜRKEN

 • Makale Bilgileri


  Makale Başlık Türkiye’deki Devlet Üniversitelerinde Öğretim Elemanlarının Ders Yükü
  Cilt / Sayı Cilt: 2 / Sayı: 3
  Makale Başlık İngilizce Türkiye’deki Devlet Üniversitelerinde Öğretim Elemanlarının Ders Yükü
  Yazar Kenan Oğuzhan ORUÇ
  Ertan ÇEKİN
  Ali Erten TENDERİS
  Makale Dili Türkçe
  DOI
 • Özet


  Yaşanmakta olan bilgi toplumuna geçiş ve küreselleşme süreci; temel işlevleri eğitim-öğretim, bilimsel araştırma yapmak, ülkeye ve insanlığa hizmet etmek olan üniversitelerden talep ve beklentilerin her geçen gün artmasına neden olmaktadır. Artan bu talep ve beklentiler sonucunda; Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarında da önemli bir dönüşüm süreci yaşanmakta, üniversitelerin sayısı, üniversitelerdeki fakülte/okul/enstitü/ bölüm sayısı ve öğrenci sayıları/kontenjanları her yıl artmaktadır.
  Bu çalışmada; üniversitelerde görevli kadrolu öğretim elemanlarının, eğitim-öğretim işlevine ayırmak zorunda oldukları zaman hesaplanarak değerlendirmeler yapılmıştır. Çalışmada 2006 yılı öncesinde kurulmuş olan 53 devlet üniversitesinin verileri kullanılmış, değerlendirmeler bu üniversitelerin 2006-2009 yılları arasındaki ek ders ödemelerine dayanarak yapılmıştır.

   

  The period of globalization and transition to the information society that we live in causes an increment in the demands and expectations each passing day from the universities whose main duties are to make education-training, to do academic research and to serve the country and humanity. As a result of this increasing demands and expectations an important transformation period is being had in the higher education institutions in Turkey; number of universities, faculties, scools, institutes, departments and students/quotas are increasing every year.
  In this study; it is tried to be reviewed by calculating the time that the teaching staff, who work full time in the universities, need to spend for the education and training duty. In the study; the data of 53 universities were used that were set up before 2006 and the assessments were carried out based on their payments for additional course hours between 2006-2009.

 • Atıf Bilgileri


  Makale Dosyası