Vol 3, No 2 (2011)

[ZFWT] VOL. 3, NO. 2 (2011)

[ZFWT] VOL. 3, NO. 2 (2011)

Table of Contents

Editorial

Sunuş PDF
Necati DEMİR 1-3

Articles

Saltık-Nâme ve Selçuk-Nâme Işığında Gagauz Türkleri Abstract PDF
Necati DEMİR 5-19
Yeni Türk Ticaret Kanunun Sermaye Şirketleri ile İlgili Getirdiği Yeniliklerin Değerlendirilmesi Abstract PDF
Salim ŞENGEL 21-40
Volga - Baltic Waterway and Tourism Abstract PDF
Nuran TAŞLIGİL 41-51
Kültürleşmenin Bir Parçası Olarak Osmanlı’da Operanın Görünümü Abstract PDF
Seyit YÖRE 53-69
A Literary Analysis on the Japanese Version of the Poems by Bayram Durbilmez Abstract PDF
Okan Haluk AKBAY 71-84
Modern Çocukluk Paradigması Abstract PDF
Recep ERCAN 85-98
Matematik Eğitiminde Kullanılan Simetrinin Uygulandığı Bir Şeklin Türkçe ve İlköğretim Matematik Öğretmenliği 1. Sınıf Öğrencilerinin Yazma Becerilerine Etkisi Abstract PDF
Özlem BAYRAK CÖMERT, Mine AKTAŞ 99-111
A Part of Yürük Life Style: Tents Abstract PDF
Mustafa GENÇ, Ayşegül KOYUNCU 113-124
Endüstri Ürünleri Tasarımında Gestalt Teorisi Uygulaması Abstract PDF
Erkut ERYAYAR 125-133
27 Aralık 1939 Erzincan Depremi’nin Sivas ve İlçelerine Etkileri Abstract PDF
Osman Kubilay GÜL 135-145
Bir Siyasetnamede Dil ile İktidar İlişkisi: Gencine-i Adalet’te Özne Üzerine İktidar Felsefesi Bakımından Söylem Çözümlemesi Abstract PDF
Özgür Kasım AYDEMİR 147-161
Anadolu Selçuklu Dönemine Ait İki Halının Görsel Tasarım Öğeleri Bağlamında İncelenmesi Abstract PDF
Ayşe Gamze ÖNGEN 163-178