Vol 3, No 3 (2011)

[ZFWT] VOL. 3, NO. 3 (2011)

[ZFWT] VOL. 3, NO. 3 (2011)

Table of Contents

Editorial

Sunuş PDF
Necati DEMİR 1-4

Articles

Türkiye-Avusturya Eğitim İlişkileri Abstract PDF
Necati DEMİR 5-23
Dinî Grupların Anlamı, Sınıflandırılması ve Alevi-Bektaşi Gruplar Abstract PDF
Hüseyin BAL 25-47
Ecological Problems of Restorated Traditional Settlements: A Case Study in Kaleiçi (Antalya) Abstract PDF
R. Eser GÜLTEKİN, Hacer MUTLU DANACI 49-58
Finansal Rant, Borç ve Kriz Abstract PDF
Ünal ÇAĞLAR, Atilla Ahmet UĞUR 59-74
Sözün Oluşma ve Algılanmasının Şematik Modeli Abstract PDF
Mayil B. ASKEROV 75-80
Tlön, Uqbar, Orbis Tertius ve Olası Dünya(lar) Abstract PDF
Fikret Mehmet ARARGÜÇ 81-92
Ein Deutungsversuch: Die Zweischichtige Ironie im kurzen Prosatext “Die Baumschneider” von Hertha Kräftner Abstract PDF
Funda KIZILER EMER 93-105
Klasik Oryantalizm, Yeni Oryantalizm ve Oksidentalizm Söylemi Ekseninde Sinemada Değişen "Ben" ve "Öteki" Algısı Abstract PDF
Hülya ÖNAL, Kemal Cem BAYKAL 107-128
Kadına Yönelik Ekonomik Şiddet: Sivas İli (Cumhuriyet Üniversitesi) Örneği Abstract PDF
Veda BİLİCAN GÖKKAYA 129-145
Ayn Rand ve “Yaşamak İstiyorum” Romanında Sovyet Dünyasının Yansımaları Abstract PDF
Reyhan ÇELİK 147-155
Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Metni Doğrultusunda Türkçe Öğrenen Yabancılara A1-A2 Seviyesinde Türkçe Öğretim Programı Örneği Abstract PDF
Mehmet KARA 157-195
K.K.T.C.’de Örtüaltı (Sera) Yetiştiriciliğin Gelişim Süreci ve Sorunları Abstract PDF
Süheyla ÜÇIŞIK ERBİLEN, Güven ŞAHİN 197-219
Ahmet Hamdi Tanpınar, Enis Behiç Koryürek ve Peyami Safa’da İspirtizma Abstract PDF
Abdullah ACEHAN 221-244
Bir İktisadi Devletçilik Teşebbüsü Olarak Süngercilik Türk Anonim Şirketi ve Ahmet Hamdi Başar Abstract PDF
Osman Kubilay GÜL 245-255
Über die Bedeutungsverschlechterung / Bedeutungsverbesserung vom Aspekt eines Wortes Abstract PDF
Levent KURGUN 257-264
Erdemli-Güzeloluk Köyü’ndeki Türk Eserleri Abstract PDF
Lokman TAY 265-286
Kayseri’de II. Abdülhamid Han Dönemi’nde İnşa Edilmiş İki Yapı: Zeynel Abidin ve Seyyid Burhaneddin Türbesi Abstract PDF
Remzi AYDIN 287-309

Book Reviews

Türk Edebiyatında Yeni Bir Tür: Küçürek Öykü Abstract PDF
İpek YILDIZ 311-314
West Old Turkic. Turkic Loanwords in Hungarian Abstract PDF
Erdem UÇAR 315-319