Vol 2, No 1 (2010)

[ZfWT] Vol. 2, No. 1 (2010)

[ZfWT] Vol. 2, No. 1 (2010)

Table of Contents

Editorial

Sunuş PDF
Necati DEMİR 1-2

Articles

Türkiye’de Bulunan Grek Harfli Türkçe Kitabeler ve Karaman Türklerinin Dili Abstract PDF
Necati DEMİR 3-23
Kıbrıs Rumcasında Türkçe Söz Varlığını İçeren Deyimler Abstract PDF
Mahmut İSLÂMOĞLU, Şevket ÖZNUR 25-35
Türkçede Eş Anlamlılık ve Eski Anadolu Türkçesi Tıp Yazmalarında Eş Anlamlı Kelime Kulanımı Abstract PDF
İlhan UÇAR 37-48
Mizahta Uyumsuzluk Kuramı Bağlamında Tekerlemeler Abstract PDF
Funda ÖRGE YAŞAR 49-57
Osman Türkay’ın Etkilendiği Kaynaklar Abstract PDF
Elmira MEMMEDOVA 59-81
Onları Unutamayız Abstract PDF
Tahira HASANZADE 83-87
Türkiye’de Yeraltı Edebiyatı ve Hakan Günday’ın Romanlarında Yeraltı Edebiyatının İzleri Abstract PDF
Evren KARATAŞ 89-113
Bulgaristan’daki Türk Kültürü Işığı: Nurten Remzi Abstract PDF
İpek YILDIZ 115-122
Erken Ortaçağ Mısır’ının İlk Türk Valisi Abstract PDF
Rafik ISMAYILOV 123-129
The Most Famous Enlightener of the Caucasus in the Memoirs Abstract PDF
Naila SAMADOVA 131-134
Place of Reforms in Western Structuring Process of Ottoman State and Their Effect on Modernization (1718-1789) Abstract PDF
Zabit ACER 135-146
Giresun’un Bulancak İlçesi Kırsal Kesiminde Nüfus Hareketlerinin Nedenleri, Yönü ve Başlıca Özellikleri Abstract PDF
Cevdet YILMAZ 147-160
Tütüncülükten Zeytinciliğe Geçiş: Akhisar (Manisa) Örneği Abstract PDF
Bülent GÜNER, Zeki BOYRAZ, M. Dursun ÇİTÇİ 161-186
Kafkasya'dan Anadolu'ya Göçler (Sivas İli Örneği) Abstract PDF
Faruk KOCACIK, Mehmet ESER 187-196
Bilgi Merkezinde Karar Verme Süreci Abstract PDF
Malik YILMAZ, Mustafa TALAS 197-216
Farklı Dini Gruplarda Kirvelik Geleneği: Sanal Akrabalığın Dönüşümü Üzerine Bir Araştırma Abstract PDF
Suat KOLUKIRIK, İbrahim Halil SARAÇ 217-232
Özel Olarak Korunması Gereken, Harp ve Vazife Şehitlerinin, Dul ve Yetimleriyle, Malul ve Gazilerin Sosyal Hakları ve Uygulamadaki Yeri Abstract PDF
Bülent KARA 233-243
Türk Modernleşmesinin Ambivalant Doğası: Modernleşme, Milliyetçilik, Medeniyet İlişkisi Üzerinden Türkiye'yi Okumak Abstract PDF
Hasan AKSAKAL 245-264
Kelenderis / Tiyatro Alanında Yapılan Kazılarda Bulunan İskeletlerin Paleodemografik Analizi Abstract PDF
Asuman ÇIRAK, Mustafa Tolga ÇIRAK 265-281
Osmanlıda Görevli İki İtalyan Müzisyen: Giuseppe Donizetti ve Callisto Guatelli Abstract PDF
Evren KUTLAY BAYDAR 283-293
Sosyo-Kültürel/Sanatsal ve İkonografik Bağlamda Gagavuz Türk Kimliğinin Göstergeleri Abstract PDF
Sibel KILIÇ 295-311
Türk Şaman Giysilerine Semantik Yaklaşım Abstract PDF
Sibel KILIÇ 313-334
Trabzon-Ağasar Kadın Giysileri Abstract PDF
Mehmet Akif KORKMAZ 335-350
Okul Öncesi Dönemde Ninniler ile Matematik Öğretimi Abstract PDF
Necati DEMİR, Gülçin OFLAZ 351-362
Teachers’ Perception of Organizational Culture and Organizational Commitment in Turkish Primary Schools Abstract PDF
Refik BALAY, Cemalettin İPEK 363-384
A Critical Review of Status and Functions of Art Education in Modern Education and Solutional Propopals Abstract PDF
Yaşar SERİN, M. Ertuğ YAVUZ 385-390
İlköğretim Okulu Yöneticilerinin Etik Liderlik Davranışı Gösterme Düzeyleri Abstract PDF
Mehmet Akif HELVACI 391-410
Öğretmen Adaylarının Okuma Alışkanlığına İlişkin Tutumlarının Değerlendirilmesi (Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Örneği) Abstract PDF
Ebru BOZPOLAT 411-428
Türkiye'de Finansal Serbestleşme Sürecinde Mali Baskınlığın Bankacılık Sektörüne Etkisi (1989-2007 Dönemi Ekonometrik Analiz) Abstract PDF
Salih BARIŞIK 429-447
Türkiye ve Avrupa Birliği'nde Endüstriyel Tasarımların Tescil Yolu ile Korunması Abstract PDF
Erkut ERYAYAR 449-461
Die Verantwortung des Wissenschaftlers gegenüber der Gesellschaft in Heiner Kipphardts "In der Sache J. Robert Oppenheimar" Abstract PDF
Yüksel ERSAN 463-471

Book Reviews

Bulgaristan'dan İnsanlığa: Şiirle Gülümsesin Dünya Abstract PDF
Mustafa EMEK 473-475