YETİŞKİNLERİN OLUMLU ÇOCUKLUK YAŞANTILARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

ZEITSCHRIFT FÜR DIE WELT DER TÜRKEN

 • Makale Bilgileri


  Makale Başlık YETİŞKİNLERİN OLUMLU ÇOCUKLUK YAŞANTILARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
  Makale Başlık İngilizce YETİŞKİNLERİN OLUMLU ÇOCUKLUK YAŞANTILARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
  Cilt / Sayı Cilt: 13 / Sayı: 3
  Yazar Okan BİLGİN
  Murat İNCE
  Özgür Murat ÇOLAKOĞLU
  Erhan YEŞİLYURT
  Makale Dili Türkçe
  DOI
 • Özet Türkçe


  Bu çalışmanın amacı yetişkinlerin olumlu çocukluk yaşantılarını bazı değişkenler açısından incelemektir. Araştırmanın çalışma grubu, 18 yaş üstünde yer alan 472’si kadın, 92’si erkek olmak üzere toplam 564 yetişkin bireyden oluşmaktadır. Çalışmaya katılan yetişkinlerin yaş ortalaması 22,8’dir. Veri toplama araçları olarak, araştırmacı tarafından geliştirilen “Kişisel Bilgi Formu” ve Doğan ve Aydın (2020) tarafından geliştirilen “Olumlu Çocukluk Yaşantıları Ölçeği” kullanılmıştır. İlişkisel tarama modeli ile tasarlanan çalışmada gruplar arası farklılıklar t-testi ve ANOVA ile analiz edilmiştir. Çalışmadan elde edilen bulgulara göre, yetişkinlerin olumlu çocukluk yaşantılarında cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır. Diğer değişkenlere bakıldığında ise, yetişkinlerin olumlu çocukluk yaşantılarının; anne ve baba eğitim düzeyine, algılanan ebeveyn tutumuna ve algılanan sosyo-ekonomik düzeye göre anlamlı bir şekilde farklılaştığı tespit edilmiştir. Araştırmada elde edilen bulgular mevcut literatür ışığında tartışılmış ve yapılacak diğer araştırmalar için öneriler getirilmiştir.
 • Özet İngilizce


  Bu çalışmanın amacı yetişkinlerin olumlu çocukluk yaşantılarını bazı değişkenler açısından incelemektir. Araştırmanın çalışma grubu, 18 yaş üstünde yer alan 472’si kadın, 92’si erkek olmak üzere toplam 564 yetişkin bireyden oluşmaktadır. Çalışmaya katılan yetişkinlerin yaş ortalaması 22,8’dir. Veri toplama araçları olarak, araştırmacı tarafından geliştirilen “Kişisel Bilgi Formu” ve Doğan ve Aydın (2020) tarafından geliştirilen “Olumlu Çocukluk Yaşantıları Ölçeği” kullanılmıştır. İlişkisel tarama modeli ile tasarlanan çalışmada gruplar arası farklılıklar t-testi ve ANOVA ile analiz edilmiştir. Çalışmadan elde edilen bulgulara göre, yetişkinlerin olumlu çocukluk yaşantılarında cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır. Diğer değişkenlere bakıldığında ise, yetişkinlerin olumlu çocukluk yaşantılarının; anne ve baba eğitim düzeyine, algılanan ebeveyn tutumuna ve algılanan sosyo-ekonomik düzeye göre anlamlı bir şekilde farklılaştığı tespit edilmiştir. Araştırmada elde edilen bulgular mevcut literatür ışığında tartışılmış ve yapılacak diğer araştırmalar için öneriler getirilmiştir.
 • -->

  Makale Dosyası