Arşivleme ve Dağıtım

ZEITSCHRIFT FÜR DIE WELT DER TÜRKEN

Arşivleme ve Dağıtım

Arşivleme ve Veri Dağıtım Politikası

 • Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks [ZfWT]   [ISSN: 1868-8994 (online) ISSN: 1869-2338] yayımcısı, araştırma sonuçlarının yayılmasını, destekleme politikasına uygun olarak arşiv politikasını duyurmaktan memnuniyet duyar.
 • ZfWT yayımladığı makaleleri açık erişim esasına göre yazar(lar)ın herhangi bir işlem yapmasına gerek olmaksızın elektronik arşivlere gönderir ve tam erişime açık hâle getirir. Yazar veya fon sağlayan kuruluş, yazarın kabul edilen makalesinin bir kopyasını arşiv sitelerine yükleyebilir.
 • ZfWT yazar lisansı, yalnızca ticari olmayan kullanım için makalenin kaynağına atıfta bulunarak (tam bir alıntıyla) yeniden kullanıma izin verir. Ticari kullanım için izin alınmasını belirten politikamız geçerlidir.
 • Yayımcı, yayımlanan materyalin güvenli bir şekilde arşivlenmesini sağlar. ZfWT, tüm makalelerini CC-BY-NC Creative Commons  (https://creativecommons.org/) ) lisansı kapsamında açık erişimli tutmayı ve tam metin içeriğini arşiv platformlarında ve kendi web sitesinde depolamayı taahhüt eder.

Arşiv Politikası: LOCKSS: https://www.lockss.org/ 

Depo Politikası: Yayımcının Kendi Sitesi

 • ZfWT’de yayımlanan makaleler LOCKSS’da dijital olarak arşivlenir. Ayrıca yayımlanan makaleler, yazarı tarafından çalıştığı üniversitenin kurumsal arşivinde (DSpace, AVESİS vb.), konulu arşivlerde veya diğer her türlü arşivde ambargo süresi olmaksızın erişime açılabilir. Böylece bu yayına herkes ücretsiz olarak hemen ulaşabilir.
 • ZfWT yazarlara, bir makalenin kendi kendine arşivleme (yazarın kişisel web sitesi, sosyal medya hesapları) ve/veya yayımlandıktan sonra kurumsal bir havuzda (DSpace, AVESİS vb.) arşivleme için makalenin nihai yayımlanmış sürümünün kullanılmasına izin verir.
 • Yazarlar, makalelerini halka açık ve/veya ticari konu tabanlı arşivlerde kendi kendilerine arşivleyebilirler. Ambargo süresi yoktur, ancak yayımlanan kaynak belirtilmeli ve dergi ana sayfasına veya makalelerin DOI’sine bir bağlantı ayarlanmalıdır.
 • Yazarlar ve okurlar makalelerin PDF dosyasını indirebilirler.
 • ZfWT dergisi makalelerin tüm sürümlerine izin verir (Gönderilen sürüm, kabul edilmiş versiyon, yayımlanmış versiyon) ambargo olmaksızın yazarın tercih ettiği bir kurumsal veya başka bir arşivde saklanacaktır.
 • ZfWT dergisi kalıcı arşivler oluşturulmasına izin vermek için LOCKSS sistemi kullanmaktadır. Stanford Üniversite Kütüphanelerine dayanan LOCKSS programı, kütüphanelere ve yayımcılara kalıcı ve yetkili sayısal içeriğe erişimi sağlamak için ödüllü, düşük maliyetli, açık kaynak dijital koruma araçları sunar. LOCKSS programı, “çok sayıda kopyanın güvenliğini sağlama” ilkesi üzerine kurulmuş, kütüphanenin liderliğindeki bir dijital koruma sistemidir. LOCKSS programı, açık kaynaklı uç uca dijital koruma yazılımı kullanarak kütüphaneleri geliştirir ve destekler.

Dergide Yayımlanan Versiyon

Yayım Türü: Açık Erişim

Açık Erişime Başlama Tarihi: 01.04.2009

OAI: http://www.weltdertuerken.org/zeitschrift-fur-die-welt-der-turken 

LOCKSS: https://www.dieweltdertuerken.org/sayilar

Dergi web adresi: https://www.dieweltdertuerken.org/

Ambargo Süresi: Ambargo süresi yoktur.

Açık Erişim Lisansı: CC BY-NC 4.0:  https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.tr

Telif Hakkı Sahibi: Dergide yayımlanan makalelerin telif hakkı yayımcıya aittir.

Arşiv Yeri: Dergi Web Sitesi, Yazarın Kişisel Web Sitesi, Halka Açık ve/veya Ticari Konu Tabanlı Arşivler (EBSCO, Zeitschriften Datenabk, DOAJ, MALA; İndex Cppernisuc, DEUTSCHE NATIONAL BIBLIOTHEK).

Politika Koşulları: Atıf ve alıntı standartlarına uyularak dergiye atıf yapılmalıdır. DOI ile yayımcı sürümüne bağlanmalıdır.

Hakem Süreci Sonunda Kabul Edilen Versiyon

Ambargo Süresi: Yok

Arşiv Yeri: Dergi Web Sitesi.

Telif Hakkı Sahibi: Telif hakkı yayımcıya aittir.

 

Dergiye Gönderilen İlk Metin

Ambargo Süresi: Yok

Arşiv Yeri: Dergi Web Sitesi.

Telif Hakkı Sahibi: Telif hakkı yayımcıya aittir.

 

DOI: https://www.doi.org/

 

 • Digital Object Identifier (DOI) elektronik ortamda yayınlanan çalışmaların tanımlanmasına ve erişilmesine olanak sağlayan benzersiz bir erişim numarasıdır. ZfWT’de yayımlanan her çalışma için DOI numarası verilmesi zorunludur.
 • DOI numarası erken görünümdeki çalışmalara da verilebilmektedir.
 • Kabul aşamasından sonra intihal denetimi, kaynakça kontrolü ve baskı hali hazırlanan çalışmalara yayın kurulu tarafından DOI numarası verilir.

ORCID:  https://orcid.org/ 

 • ZfWT dergisi, ORCID ID'lerinin makale meta verilerinde bulunması zorunlu tutar.