Amaç ve Kapsam

ZEITSCHRIFT FÜR DIE WELT DER TÜRKEN

Amaç ve Kapsam

Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks [ZfWT]; Türk sosyal bilimleri konusunda (Sanat ve Beşeri Bilimler: Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Halkbilimi, Türk Tarihi, Türk Kültürü, Türk Coğrafyası, Türk Sosyal Bilimleri, Türk Eğitim Bilimleri, Türk Sanatı vb konuları öncelikli olmak üzere kültürel çalışmalar alanında “özgün araştırma makaleleri”ni yayımlar.

ZFWT’nin amacı, dünyanın dört bir tarafındaki “Türk sosyal bilimleri”ni bütün yönleriyle ortaya koyacak konular öncelikli olmak üzere Türkoloji, tarih, sanat tarihi ve kültürel çalışmalar, eğitim alanında “özgün araştırmalar” yapan araştırmacılara, çalışma sonuçlarını paylaşıp tartışabilecekleri “açık erişimli” akademik bir zemin sunmaktır. Eleştirel bakış açılarını teşvik eden dergi, sosyal bilimlerin bilimsel niteliği yüksek Türkçe, İngilizce ve Almanca çalışmalarını yayımlayarak alanındaki bilgi birikimine katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

Kar amacı gütmeyen ZFWT, yukarıda bahsedilen konularda özgün çalışmaları yayımlayarak sosyal bilimlerin gelişmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. 

  • ZFWT yılda üç sayı (15 Nisan-15 Ağustos-15 Aralık) olmak üzere hem basılı hem de elektronik olarak yayımlanır.
  • Derginin okur kitlesi araştırmacılar, öğrenciler ve ilgili mesleki, akademik kurum ve kuruluşlardır.
  • ZFWT yayın dili Türkçe, İngilizce ve Almancadır. Yayımlanan tüm makaleler Türkçe ve İngilizce dillerinde başlık, yazar ve kurum bilgisi, varsa finansman açıklaması ile anahtar kelimeler içerir. Ayrıca tüm makalelerin metinleri ve kaynakçaları bilgisayar okumasına imkân sunacak şekilde “Latin harfleri” ile oluşturulur.
  • ZFWT birden fazla gönderimleri ve gereksiz yayınları dikkate almaz.
  • ZFWT’de yayımlanan makaleler; dil, edebiyat, tarih, coğrafya, sanat ve eğitim konu kategorilerinde sınıflandırılır.
  • ZFWT’nin Araştırma Alanı: Sanat ve Beşerî Bilimler / Dil, Edebiyat, Tarih, Sanat ve Eğitim.
  • Kategorisi: Sanat ve Beşerî Bilimler / Dil, Edebiyat, Tarih, Sanat ve Eğitim
  • Konu Alanı ve Kategorisi: Sanat ve Beşerî Bilimler / Sosyal Bilimler / Kültürel Çalışmalar.