Yayın Dili

ZEITSCHRIFT FÜR DIE WELT DER TÜRKEN

Yayın Dili

“Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks (Türklerin Dünyası Dergisi) [ZFWT]” yayın dili; Türkçe / Türk lehçeleri, İngilizce ve Almancadır. 

ZfWT’de bütün makaleler “Latin alfabesi”yle yayımlanmaktadır. 

Aday makale gönderim aşamasında Türkçe / Türk lehçeleri, İngilizce ve Almanca olarak gönderilebilir. Gönderilen aday makale gönderim dilinin (Türkçe / Türk lehçeleri, İngilizce ve Almanca) dilbilgisi kurallarına ve bilimsel alanyazınına uygun, sade ve açık bir dil kalitesine sahip olmalıdır.

Yayınlanan içeriğin ana gövdesinin dili ne olursa olsun, dergide yayımlanacak tüm makale başlıklarının “doğru ve anlaşılır bir İngilizce çevirisi” bulunmalıdır. Bilimsel makalelerin özetleri olmalı ve bu özetler İngilizceye çevrilmelidir. 

İngilizce başlıklar, özetler ve diğer tüm yayınlanmış metinler için dil, küresel bir izleyici kitlesi için sade, açık ve anlaşılır olmalıdır.

Dil editörleri aday makalenin dilini yetersiz görmesi durumunda dil redaksiyonunun yapılmasını talep edebilir.