Dergi Kurulları

ZEITSCHRIFT FÜR DIE WELT DER TÜRKEN

Baş Editör


Prof. Dr. Necati DEMİR
Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Türkiye, Türkiye
necatidemir@gazi.edu.tr
https://orcid.org/0000-0003-0762-410X
https://avesis.gazi.edu.tr/necatidemir


Editörler Kurulu


Prof. Dr. Mahmut ÇELİK
Goce Delcev Üniversitesi, Kuzey Makedonya
mahmut.celik@ugd.edu.mk
https://orcid.org/0009-0007-5531-7370


Doç. Dr. Berker KURT
Akdeniz Üniversitesi, Türkiye
berkerkurt@akdeniz.edu.tr
https://orcid.org/0000-0003-4788-0909
https://avesis.akdeniz.edu.tr/berkerkurt/iletisim


Doç. Dr. Elçin İBRAHİMOV
Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi Nesimi Dilbilimi Enstütüsü Türk Dilleri , Azerbaycan
elchinibrahimov85@mail.ru
https://orcid.org/0000-0002-1105-9345


Doç. Dr. Erhan YEŞİLYURT
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Türkiye
erhanyesilyurt@beun.edu.tr
https://orcid.org/0000-0002-9537-7040
https://akademikcv.beun.edu.tr/cv/erhanyesilyurt.html


Dr. Öğretim Üyesi Serdar SAVAŞ
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Türkiye
sersavas@beun.edu.tr
https://orcid.org/0000-0003-0453-1901
https://akademikcv.beun.edu.tr/cv/sersavas.html


Yabancı Dil Editörleri


Prof. Dr. Muhammet KOÇAK
Gazi Üniversitesi, Türkiye
muhammetkocak@gazi.edu.tr
https://orcid.org/0000-0001-6387-0765
https://avesis.gazi.edu.tr/muhammetkocak


Doç. Dr. Dilorım HAMROEVA
Özbekistan Bilimler Akademisi, Özbekistan
dhy2909@gmail.com
https://orcid.org/0009-0004-9645-146X


Doç. Dr. Feruza DJUMANİYAZOVA
Özbekistan Bilimler Akademisi Şarkıyat Enstüsü, Özbekistan
jumaniyazova84@gmail.com
https://orcid.org/0000-0002-7992-9087


Doç. Dr. Filiz METE
Hacettepe Üniversitesi , Türkiye
filizmete@hacettepe.edu.tr
https://orcid.org/0000-0002-8835-3884
https://avesis.hacettepe.edu.tr/filizmete


Doç. Dr. Gatibe VAGİFKİZİ GULİYEVA
Azerbaycan Millî İlimler Akademisi, Azerbaycan
gatibevagifkizi@yahoo.com
https://orcid.org/0000-0001-5660-1399


Doç. Dr. Gül Banu DUMAN
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi , Türkiye
gulbanuduman@gmail.com
https://orcid.org/0000-0002-6593-3587
https://akademikcv.beun.edu.tr/cv/gbanu.duman.html


Dr. Aray MUKAZHANOVA
Kazakh-American Free University, Kazakistan
mukazhanova.aray@gmail.com
https://orcid.org/0000-0002-4633-6736
https://kafu.edu.kz/en/education/foreign-languages-department-2/about-department-of-foreign-languages/head-teachers-of-foreign-languages-department/aray-mukazhanova/


Danışma Kurulu


Prof. Dr. Fadıl HOCA
Uluslararası Vizyon Üniversitesi, Kuzey Makedonya
hoca.fadil@vizyon.edu.mk
https://orcid.org/0009-0007-3428-3650


Prof. Dr. Kadriye Didem ATİŞ
Sakarya Üniversitesi, Türkiye
dozhekim@sakarya.edu.tr
https://orcid.org/0000-0002-4827-9237


Prof. Dr. Mehmet Zeki İBRAHİMGİL
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi , Türkiye
mehmet.ibrahimgil@hbv.edu.tr

https://hacibayram.edu.tr/sanat-tarihi/personel-bilgisi?pid=e0a4695a-aa3e-4f33-801c-8449ba715412


Prof. Dr. Mustafa YAĞBASAN
Malatya Turgut Özal Üniversitesi, Türkiye
mustafa.yagbasan@ozal.edu.tr
https://orcid.org/0000-0002-0339-475X


Prof. Dr. Özgür Kasım AYDEMİR
Alanya Alaeddin Keykubat Üniversitesi, Türkiye
ozgur.aydemir@alanya.edu.tr
https://orcid.org/0000-0003-2297-3607
https://abis.alanya.edu.tr/home/ProfilGenel?h=0699


Teknik İşler


Öğretim Görevlisi Aslı UYSAL
Gazi Üniversitesi, Türkiye
asliuysal@gazi.edu.tr
https://orcid.org/0000-0002-7866-5526


Elif OĞUZHAN
Sinop Üniversitesi, Türkiye
elifoguzhanelif@gmail.com
https://orcid.org/0000-0002-4675-3441


Fatih ÖZER
Ahmet Yesevi Üniversitesi, Türkiye
fthozer@yahoo.com
https://orcid.org/0000-0003-4512-7147
https://www.klasikedebiyat.com/fatih-ozer


Alan Editörleri


Prof. Dr. Ahmet BURAN
Fırat Üniversitesi , Türkiye
buran.ahme@gmail.com
https://orcid.org/0000-0002-8430-1008
https://abs.firat.edu.tr/tr/aburan


Prof. Dr. Bülent AKSOY
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim fakültesi, Türkiye
abulent@gazi.edu.tr
https://orcid.org/0000-0002-7181-8008
https://avesis.gazi.edu.tr/abulent


Prof. Dr. Cemal YILDIZ
Türk-Alman Üniversitesi , Türkiye
cemalyildiz@marmara.edu.tr
https://orcid.org/0000-0002-4382-5307
https://www.tau.edu.tr/yonetim


Prof. Dr. Erdoğan ALTINKAYNAK
Ardahan Üniversitesi , Türkiye
erdoganaltinkaynak@ardahan.edu.tr
https://orcid.org/0000-0003-1105-0479
https://ubys.ardahan.edu.tr/ABPDS/AcademicInformation/BilgiGoruntuleme/Index?pId=gf2gkY45pN32aY!xDDx!rmAjHeg!xGGx!!xGGx!


Prof. Dr. Esma ŞİMŞEK
Fırat Üniversitesi , Türkiye
esimsek@firat.edu.tr
https://orcid.org/0000-0002-0645-6178
https://abs.firat.edu.tr/tr/esimsek


Prof. Dr. Ghadir GOLKARİAN
Yakın Doğu Üniversitesi , KKTC
gh.golkarian@gmail.com
https://orcid.org/0000-0003-3801-7989


Prof. Dr. Gıyasettin AYTAŞ
Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Türkiye, Türkiye
giyaytas@gazi.edu.tr
https://orcid.org/0000-0002-1381-1094
https://avesis.gazi.edu.tr/giyaytas


Prof. Dr. Güray KIRPIK
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi, Türkiye
guray@gazi.edu.tr
https://orcid.org/0000-0002-8973-5921
https://avesis.gazi.edu.tr/guray


Prof. Dr. Mehmet Ali AKINCI
Normandiya Üniversitesi, Fransa
Mehmet-Ali.Akinci@univ-rouen.fr
https://orcid.org/0000-0002-7077-4322
https://dylis.univ-rouen.fr/cv/akinci-mehmet-ali


Prof. Dr. Mustafa TALAS
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Türkiye
mtalas@ohu.edu.tr
https://orcid.org/0000-0002-0031-489X
https://akapedia.ohu.edu.tr/cv/mustafatalas


Prof. Dr. Seyfeddin RZASOY
Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi , Azerbaycan
seyfeddin_rzasoy@mail.ru
https://orcid.org/0000-0002-9708-7055


Prof. Dr. Türker EROĞLU
Gazi Üniversitesi, Türkiye
teroglu@gazi.edu.tr
https://orcid.org/0000-0002-5943-209X
https://avesis.gazi.edu.tr/teroglu


Doç. Dr. Atilla JORMA
Jyväskylä Üniversitesi, Finlandiya
atillajorma@gmail.com
https://orcid.org/0000-0002-4718-2708


Doç. Dr. Burul SAGINBAYEVA
Manas Üniversitesi , Kırgızistan
burul.saginbayeva@manas.edu.kg
https://orcid.org/0000-0002-3178-9329
https://www.manas.edu.kg/tr/Graduate+School+of+Social+Sciences/sosyalphd/0077


Doç. Dr. Ergin JABLE
Priştine Üniversitesi , Kosova
enginj@gmail.com
 https://orcid.org/0000-0003-0556-5097


Doç. Dr. Güllü KARANFİL
Komrat Devlet Üniversitesi , Moldova
gullukaranfil@hotmail.com
https://orcid.org/0000-0002-8045-7822


Doç. Dr. Jadranka POLOVİĆ
Zagreb Üniversitesi , Hırvatistan
jpolovic@hrstud.hr
https://orcid.org/0000-0001-5720-0626
https://www.hrstud.unizg.hr/djelatnik/jadranka.polovic