Sayılar

ZEITSCHRIFT FÜR DIE WELT DER TÜRKEN

Son Sayı: Nisan 2022

Cilt: 14 - Sayı: 1
2022 NİSAN


 • HASAN ALİ TOPTAŞ’IN BENİ KÖR KUYULARDA ROMANINDA GÖRÜLEN BAĞDAŞIKLIK UNSURLARI - Araştırma Makalesi
 • GECE VE GÜNDÜZ SÖZCÜKLERİNDE ARDIŞIK DÜZEN - Araştırma Makalesi
 • ESKİ TÜRKÇE METİNLER BAĞLAMINDA HUKUKİ TERMİNOLOJİNİN SEMANTİK ZENGİNLEŞMESİ - Araştırma Makalesi
 • ÇAĞDAŞ TÜRK DİLLERİNDE TÜREMİŞ SÖZCÜKLERİN İNCELENMESİ - Araştırma Makalesi
 • SATZSTRUKTUREN IM TONYUKUK DENKMAL - Araştırma Makalesi
 • YUNUS EMRE DİVANI’NDA OKAZYONELLİĞİN OLGUSAL TEZAHÜRÜNÜN TARİHİ-KARŞILAŞTIRMALI SUNUMU («Karaman» nüshası bağlamında) - Araştırma Makalesi
 • OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN ÇOCUKLARDA MOTOR BECERİLERİ GELİŞTİRMEK İÇİN UYGULADIĞI ETKİNLİKLERİN İNCELENMESİ - Araştırma Makalesi
 • ROMANYA EĞİTİM SİSTEMİ BAĞLAMINDA BÖLGEDEKİ TÜRK AZINLIĞIN ANA DİLİ EĞİTİMİ DURUMU - Araştırma Makalesi
 • SOSYAL MEDYA ARAÇLARINDAN INSTAGRAMIN DEYİM KULLANIMI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA - Diğer
 • AZERBAIJANI ORONYMS IN ANCIENT GREEK SOURCES - Araştırma Makalesi
 • TÜRKİYE’DE SON DÖNEM KALKINMA PLANLARINDA KÜLTÜR - Olgu Sunumu
 • POSTMODERNİST UNSURLARIN EDEBİ ESERLERE YANSIMALARI: OĞUZ ATAY’IN KORKUYU BEKLERKEN ROMANIN ANALİZİ - Araştırma Makalesi
 • SAF DEĞİŞTİRMEYE GİDEN BİR SERÜVEN: SIEGFRIED LENZ (SAF DEĞİŞTİREN) - Araştırma Makalesi
 • DAS SCHICKSALSMOTIV IN SELIM ÖZDOGANS ROMAN „DIE TOCHTER DES SCHMIEDS“ - Araştırma Makalesi
 • PAZIRIK HALI DESENİNİ FÜTÜRİST SANAT AKIMI PROSESLERİNE UYGUN YORUMLAMA VE ESİNLENEREK OLUŞTURULAN TASARIM ÖRNEĞİ - Araştırma Makalesi
 • KAFKASLAR’DA ALMAN İZLERİ: AZERBAYCAN ALMANLARI - Araştırma Makalesi
 • A QUALITATIVE ANALYSIS OF MASTER\'S THESIS IN LIBRARY AND INFORMATION SCIENCE IN TURKEY - Araştırma Makalesi
 • KAHRAMANMARAŞ’TA EDEBİYAT TURİZMİ - Araştırma Makalesi
 • POSTMODERNİZMİN TÜRK RESİM SANATINA YANSIMALARI - Araştırma Makalesi
 • ÇEVİRİBİLİM VE POSTMODERNİZM İLİŞKİSİNE YÖNTEMSEL BOYUTLARIYLA GENEL BAKIŞ - Araştırma Makalesi
 • YAŞAM KAVGASI(1978) FİLMİNİN ELEŞTİREL SÖYLEM ANALİZİ: FAİRCLOUGH 3D MODELİ BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ - Araştırma Makalesi

Geçmiş Sayılar