Yazar Rehberi

ZEITSCHRIFT FÜR DIE WELT DER TÜRKEN

Yayın İlkeleri

Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks [ZfWT] açık erişimli bir dergidir.

Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks [ZfWT] hakemli bir dergi olup yılda 4 (4) aylık dönemler hâlinde (Nisan-Ağustos ve Aralık) üç (3) sayı olarak yayımlanır.

Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks [ZfWT] Türkoloji’nin genel konularıyla ilgili yazılara yer verilebilir. Bunlara ek olarak diğer Türk boyları (Kazak, Kırgız, Özbek, Türkmen vb.) ile ilgili dil, edebiyat, folklor, tarih, sanat, kültür, ekonomi gibi konularda bilimsel makaleler, derlemeler, kitap eleştiri/tanıtım yazıları, çeviri ve aktarmalar da yayımlayan hakemli elektronik ve basılı bir dergidir.

Yazının dergiye gönderilmesi, yayımı için başvuru olarak kabul edilir. Yazılar için telif ücreti ödenmez.

Dergide yayımlanan yazıların içerikleriyle ilgili her türlü yasal sorumluluk, yazar veya yazarlarına aittir.

Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks [ZfWT], gönderilen yazıları yayımlayıp yayımlamama, gerekli gördüğü durumlarda üzerlerinde düzeltmeler yapma hakkına sahiptir.

Dergide yayımlanan makale ve diğer çalışmaların tüm yayın hakları Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks [ZfWT]’e aittir.

Derginin genel yayın dili Türkiye Türkçesidir. Bununla birlikte çağdaş Türk yazı dilleri, Almanca, İngilizce ve Rusça yazılara da yer verilmektedir. Latin alfabesi dışındaki yazıların Türkiye Türkçesi ve İngilizce başlıkları verilmeli, kaynakçaları yine Latin harfleriyle gösterilmelidir.

Derginin iletişim adresine iletilen her yazı, öncelikle Editör Kurulu tarafından derginin Yayın İlkeleri’ne biçimsel uygunluk bakımından değerlendirilir (anahtar kelimelerin sayısı, kelime sayısı, kaynakçanın yazımı vb.). Bu aşamada Editör Kurulu, yalnızca yazının Yayın İlkeleri’ne biçimsel uygunluğunu sağlamaya çalışır ve içerikle ilgili herhangi bir değerlendirme yapmaz.

Dergiye gönderilen makale, Editör Kurulu’nun ön incelemesinden sonra iletişim adresleri üzerinden iki hakeme gönderilir. Her iki hakemden yayımlanabilir raporu alan makaleler yayımlanır. İki hakemden biri olumlu diğeri olumsuz rapor verdiği takdirde makale üçüncü bir hakeme gönderilir. Üçüncü hakemin verdiği rapora göre makalenin yayımlanıp yayımlanmayacağına karar verilir.

Makalenin başında en az 150 en fazla 300 kelimeden oluşan Türkçe ve İngilizce özet, 5 kelimelik Türkçe ve İngilizce anahtar kelimeler; Türkçe ve İngilizce (ikincil dil) başlığa yer verilmelidir. Özet, çalışmanın kapsamı, amacı, yöntemi, etkileri ve sonuçları hakkında fikir verici mahiyette olmalıdır.

Yazı dergiye ilk defa gönderilirken yazının başlığının altında yazar adı, dipnotla unvanı, görev yaptığı kurum ve kendisine ulaşılabilecek e-posta adresi gibi bilgilere yer verilmemelidir. Yazıların hangi akademisyen tarafından sisteme eklendiği ya da dergiye gönderildiği, sistem yöneticisi tarafından zaten görülebildiğinden, bu bilgiler, yazılar hakem sürecinden geçtikten sonra, yazıya editör tarafından eklenecektir. Dolayısıyla yazılar sisteme girilirken, gözden geçirilip yazara ait herhangi bir bilginin yazıda yer almadığından emin olunmalıdır. Bu husus, makaleyi inceleyecek hakemlere daha rahat hareket imkânı tanınması açısından önemlidir.

www.dieweltdertuerken.org/ adresindeki Makale Gönder butonu üzerinden üye olunarak gönderilebilir. Aynı sayfadan üyelik girişi yapılarak hakem süreci takip edilebilir. Bu aşamadan sonra, düzeltmelerin yapılması için, bütün hakemlerden raporların gelmesi beklenmelidir. Çünkü yazarlar, sisteme bir kez düzeltme ekleyebilmektedirler. Zira bir hakemin istediği düzeltmeyi yapıp yazı sisteme eklendiğinde, sonraki aşamada ikinci bir hakemin de düzeltme istemesi durumunda istenen düzeltmeler yapılamayacaktır.

Dergiye gönderilen yazıların daha önce başka bir yerde yayımlanmamış olması gerekmektedir. Kitap hâlinde yayımlanmamış sempozyum bildirilerinin yayımı ise bu durumun belirtilmesi şartıyla mümkündür.

Yazılar, mutlaka aşağıda belirtilen formatta gönderilmelidir. Sisteme bu formatta girilmeyen yazılar değerlendirmeye alınmayacaktır.

Yazım Kuralları

1. Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks uluslararası hakemli bir dergidir. Dergide dil, edebiyat, halkbilimi, tarih, coğrafya, eğitim bilimleri, din bilimleri, sosyoloji, psikoloji, felsefe, arkeoloji, sanat tarihi vb. sosyal alanlara ait araştırmaya dayanan, sahasına katkı sağlayacak nitelikte bilimsel makaleleri yayınlanmaktadır. Adı geçen alanlarda hazırlanan bilimsel kitaplara ait değerlendirme yazıları da derginin yayın kapsamı içindedir.

2. Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks hem online [ISSN 1868-8934] hem de basılı [ISSN 1869-2338] olarak yayınlanmaktadır.

Derginin online versiyonu her Nisan, Ağustos ve Aralık ayının 15'inde yayınlanmaktadır. Derginin online basılı versiyonu ise Aralık ayının sonunda o yılın sayıları birleştirilerek tek cilt halinde basılmaktadır.

3. Dergide yayımlanan yazıların bütün yasal, etik, bilimsel vb. sorumluluğu yazar veya yazarlara aittir. 

4. Dergiye gönderilecek makalenin daha önce herhangi bir yerde yayınlanmamış olması gerekmektedir. Ulusal veya uluslararası sempozyumlarda sunulan bildiriler, yine başka bir yerde yayınlanmamış olması ve dipnotta belirtilmesi koşuluyla dergimizde yayınlanabilir. Bu konuda tüm sorumluluk yazara aittir.

Bir araştırma kurumu ya da fonu tarafından desteklenen çalışmalarda, desteği sağlayan kuruluşun adı ve proje/çalışma numarası verilmelidir.

5. Dergide, Türkçe makalelerin yanı sıra İngilizce, Almanca ve Rusça makaleler de yayınlanabilir.

6. Dergiye gönderilen makale, yayın kurulu tarafından yayına uygunluk açısından incelendikten sonra iki hakeme gönderilir. Hakemlerin değerlendirmeleri sonucunda iki yayınlanabilir raporu alan makale, dergi yönetimince uygun görülen bir sayıda yayınlanır. Hakem raporlarının birisinin olumlu, diğerinin olumsuz olması durumunda makale üçüncü bir hakeme gönderilir. Bu durumda makalenin yayınlanıp yayınlanmamasına üçüncü hakemin raporuna göre karar verilir.

Hakemler tarafından düzeltme istenen yazılar gerekli düzeltmeler için yazarına geri gönderilir. Düzeltilmiş metnin belirtilen sürede dergi sistemine yüklenmesi yazarın sorumluluğundadır. Düzeltilmiş metin, gerekli olduğu hallerde değişikliği isteyen hakemlerce tekrar incelenebilir.

Yazının yayınlanması konusunda son karar, dergi editörlüğüne aittir.

7. Sayfa Düzeni

Makale, Word dosyası olarak hazırlanmalıdır. Makalenin toplam büyüklüğü (metin, şekil, resim, tablo vs. toplamı), 2 MB’ı ve 25 sayfayı aşmamalıdır. Makalede sayfa düzeni şu şekilde olmalıdır:

 

Kağıt boyutu: 16x24

Üst kenar boşluğu

3,5

Alt kenar boşluğu

2,5

Sağ kenar boşluğu

2,5

Sol kenar boşluğu

2,5

 

Metin boyutuDipnot boyutuParagraf aralığıParagraf girintiSatır aralığı
11 punto8 punto6 nk (sonra)0.90 cmTek

 

8. Yazi Biçimi

Makale yazımında “Times New Roman” yazı biçimi kullanılmalıdır. Yazım esnasında özel font kullanılmış ise, bu fontlar makale ile birlikte gönderilmelidir.

9. Makale Başliği ve Ara Başlıklar

Başlık, paragraf girintisi olmadan ortalı olarak, tamamı büyük harfle, koyu ve 11 punto ile yazılmalıdır. Ayrıca makalenin İngilizce başlığı, bir satır boşluk bırakılarak Türkçe başlığın altına eklenmelidir.

Ara başlıklar koyu, her sözcüğün ilk harfi büyük yazılmalıdır. 

 

10. Yazar Bilgileri:

Makalenin başlığının altına yazar adı, soyadı, unvanı, çalıştığı kurum ve e-posta adresi gibi bilgiler eklenmemelidir. Yazara ait bu bilgiler zaten sistemde mevcut olduğundan hakem değerlendirme sürecinden sonra makaleye editör tarafından eklenecektir. Bu sebeple sisteme kayıt esnasında kişisel bilgilerin eksiksiz olarak girilmesine dikkat edilmelidir.

11. Özet ve Anahtar Kelimeler

Yayınlanan makalelerin uluslararası indekslere eklenmesinde sorun yaşanmaması için özet ve anahtar kelimeler gerekmektedir. Bu nedenle dergiye gönderilecek makalede mutlaka Türkçe - İngilizce özet ve Türkçe-İngilizce anahtar kelimeler bulunmalıdır. Özet; en az 125, en fazla 200 kelime olmalıdır. Anahtar kelime sayısı, 3 ile 5 arasında olmalıdır. Özet ve anahtar kelimeler; 0,90 cm paragraf girintisi, 6 nk paragraf aralığı ile 10 punto ve iki yana yaslı olarak yazılmalıdır.

Özette, araştırmanın kapsamı ve amacı belirtilmeli, kullanılan yöntem tanımlanmalı ve ulaşılan sonuçlar kısaca verilmelidir.

12. Makale Metni

Giriş ve diğer bölümler 0,90 cm paragraf girintisi, tek satır aralığı, 6 nk (sonra) paragraf aralığı ile 11 punto olarak yazılmalıdır.

Birinci derece konu başlıklarının tamamı büyük harfle yazılmalı, ikinci derece konu başlıklarında her kelimenin ilk harfi büyük yazılmalıdır. Giriş hariç, başlıklar numaralandırılmalıdır.

13. Tablolar

Tablolar sayfa genişliğini aşmayacak şekilde düzenlenmelidir. Tablo gösteriminde Apa 7 kriterleri esas alınmalıdır. 

Tablo 1. İtalik ve her kelimenin baş harfi büyük yazılmalıdır.

xxxxxxxxx220
xxxxxxxx80
Toplam200

 

14. Şekil / Resim / Fotoğraflar:

Şekil / resim / fotoğraflar sayfa genişliğini aşmamalıdır. Şekil / resim / fotoğraf numarası koyu ve italik, başlığı ise normal yazılmalıdır. Şekil / resim / fotoğraf adı ve içeriği 10 punto ile yazılmalıdır.

 

Fotoğraf 1. İtalik ve her kelimenin baş harfi büyük yazılmalıdır.   

 

Şekil / Resim 1. İtalik ve her kelimenin baş harfi büyük yazılmalıdır.

 

15. Kaynak Gösterimi:

Kaynaklara göndermeler, metin içi kaynak gösterimi şeklinde yapılmalıdır:

a) Metin içi kaynak gösterimi: Metin içinde kaynak gösteriminde Apa 7 esas alınmalıdır.

 

b) Dipnot: Dipnot sadece kaynak gösterme dışında kalan ve makalenin ana konusu ile dolaylı bağlantısı olan açıklamalarda, birden başlayarak üst simge şeklinde numaralandırılmak suretiyle yapılabilir. Dipnotlar; 0 nk paragraf aralığı, 9 punto ile ve iki yana yaslı olarak yazılmalıdır.

 

16. Kaynakça Listesi

 

Kaynaklar;:

Bağcı Ayrancı, B. (2017). A study on choosing tales for utilising as teaching materials in Turkish language education. Journal of Education and Training Studies, 5 (129), 174 – 189. https://doi.org/10.11114/jets.v5i12.2738

Boylu, E. (2020). Turkish language in the perspective of Syrian refugee students: A metaphor study . Educational Policy Analysis and Strategic Research, 15(4), 214-233. https://doi.org/10.29329/epasr.2020.323.12

Creswell, W. J. (2002). Research design qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (2th ed.). Sage Publications Inc.

Fairclough, N. (2013). Critical discourse analysis: the critical study of language. Routledge.

İşcan, A. (2017). Using films in vocabulary teaching of Turkish as a foreign language. Journal of Education and Training Studies, 5 (5), 27 – 35. https://doi.org/10.11114/jets. v 5 i 5 2 245

Mete, F. (2015). The extent to which teachers of Turkish as a foreign language accept themselves as competent. Educational Research and Reviews, 10 (19), 2624 – 2630. https://doi.org/10,5897/ERR2015.2450

Yeşilyurt, E. (2015). Osmanlı döneminde İngilizlere Türkçe öğretimi (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çanakkale.

 

Referans gösteriminde ayrıntılı bilgi için:

https://apastyle.apa.org/

 

Doi araştırmasında aşağıdaki adresi kullanabilirsiniz:

https://search.crossref.org/references

 

Bu ilkelere uymayan makaleler kesinlikle değerlendirilmeye alınmayacaktır.

16. Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks gönderilen makaleleri yayınlayıp yayınlamama, gerekli gördüğü durumlarda makaleler üzerinde düzeltmeler yapma hakkına sahiptir. Gönderilen yazıların yayınlanma hakkı dergi yönetimine, bilimsel ve hukukî sorumlulukları yazarlarına aittir. Dergide yayınlanan yazılar, -bilimsel etik açısından- dergi yönetimin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz ve başka bir yerde (matbu olarak veya internet ortamında) tekrar yayınlanamaz.

 

Zeitschrift für die Welt der Türken /

Journal of World of Turks

Editör Kurulu

 

ZfWT Yazım Kuralları Word Dosyasını İndirmek için Tıklayın

Etik İlkeler

Zeitschrift für die Welt der Türken [ZfWT]/ Journal of World of Turks (Türklerin Dünyası Dergisi), Yayın Etiği Komitesinin (COPE) “Dergi Editörleri için Davranış Kuralları ve En İyi Uygulama Rehber İlkeleri” ve “Dergi Yayıncıları için Davranış Kuralları” belgelerini takip etmektedir. COPE’nin “Öz Uygulamalar” belgesi ile ilgili olarak bk. https://publicationethics.org

Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks (Türklerin Dünyası Dergisi)’e çalışmalarını sunan yazarların aşağıda belirtilen etik ilkeleri karşılamaları zorunludur.

Bilimsel sorumluluk: Dergide yayımlanan yazıların içerikleriyle ilgili her türlü yasal sorumluluk, yazar veya yazarlarına aittir.

Yayın hakkı: Dergide yayımlanan makale ve diğer çalışmaların tüm yayın hakları ZfWT’ye aittir.

Ortak yazarlık: Aday makalenin yazarları sunulan çalışmaya önemli katkı sağlayanlarla sınırlı olmalıdır. Makalenin yazarları makalenin sunumundan önce kesinleşir. Çalışmaya katkısı olmayanların isimlerine aday makalede yer verilmesi (hediye yazarlık) ya da katkısı olanların isimlerine yer verilmesi (hayalet yazarlık) kabul edilemez.

Teşekkür: Yazarlar gönderdikleri çalışmaları destekleyen kuruluşları, finansal kaynakları Teşekkür kısmında beyan etmekle yükümlüdür.

Özgünlük ve intihalden arınıklık: Sunulan çalışma bütünüyle yazarlarına ait olmalıdır. Diğer araştırmacıların çalışmalarına makale içinde yer verildiyse bunun uygun bir şekilde alıntılanması ve kaynaklarda bu çalışmaların listelenmesi gerekmektedir. Yazar makalesini intihal önleme yazılımı olan Turnit-in ya da iThenticate programlarından biri ile kontrol ederek benzerlik raporunu makale başvurusunda dergiye göndermekle yükümlüdür. Benzerlik oranı %15 ve üzeri olan makaleler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Etik kurul izni ve onayı: Katılımcılardan anket, ölçek, görüşme, gözlem vb. yollarla veri toplamayı gerektiren araştırmalar için etik kurul izni alındığı aday makale içinde belirtilmelidir. Veri toplama sürecinde etik hususlara hassasiyet gösterildiğinin kanıtları (başkalarına ait ölçek, anket, fotoğrafların kullanımı için izin alınması gibi) çalışma içinde sunulmalıdır.

Basılmış bir yayının tekrar sunumu: Dergiye gönderilen yazıların daha önce başka bir yerde yayımlanmamış olması gerekmektedir. Kitap hâlinde yayımlanmamış sempozyum bildirilerinin yayımı ise bu durumun belirtilmesi şartıyla mümkündür.  Çalışmanın ZfWT’ ye sunumuyla birlikte bir başka dergiye de gönderilmiş olması kabul edilemez.

Dilimleme: Yazarlar bir araştırmanın sonuçlarını, araştırmanın bütünlüğünü bozacak şekilde ve uygun olmayan biçimde parçalara ayırıp birden fazla sayıda yayımlayarak bu yayınları akademik atama ve yükselmelerde ayrı yayınlar olarak sunmamalıdır.

Ham verileri sunma ve saklama: Yazarlar, editör ve hakemler tarafından talep edildiğinde araştırmalarının ham verilerini sunmak ve bu verileri makaleleri yayımlandıktan sonra da saklamak zorundadırlar.

Yayımlanmış makalelerde hata tespiti: Bir yazar ZfWT’ de yayınlanmış makalesinde önemli bir hata veya yanlışlık olduğunu tespit ettiğinde, dergi editörünü derhal haberdar etmek ve makaleyi geri çekmek veya düzeltmek için editörle işbirliği yapmak zorundadır.

 

Değerlendirme Politikası

Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks [ZfWT], yayımlanmak üzere gönderilen yazılar aşağıdaki süreçlerden geçirilir:

Derginin iletişim adresine gönderilen her yazı, ilk olarak Editör Kurulu tarafından derginin Yayın İlkeleri’ne biçimsel uygunluk açısından değerlendirilir. Bu aşamada, Editör Kurulu yalnızca yazının Yayın İlkeleri’ne biçimsel uygunluğunu sağlamaya çalışır, içerikle ilgili herhangi bir değerlendirme yapmaz.

Editör Kurulu tarafından biçimsel uygunluğu sağlanan her yazı, yazarın adı ve yazarı belli edecek diğer ifadeler gizlenerek Yayın Kuruluna gönderilir. En geç 20 gün içinde gerekli incelemeleri yapan Yayın Kurulu, derginin yazım ve yayın ilkelerine uygun bulunan yazıları alanında uzman olan en az iki hakeme gönderir. Derginin Yayın İlkeleri ile bilimsel yayın ölçütlerine uymayan yazılar reddedilir. Ayrıca her sayıda yayımlanan makalelerin hakem kurulu derginin jenerik sayfasında yayımlanmaktadır.

Hakemlerin raporları sonucu ret kararı verilen yazılar için Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks [ZfWT], yazarları cevapsız bırakmamakta ve gönderilecek yeni yazılara tavsiye niteliğinde ret kararının gerekçelerini kısa açıklamalarla bildirmektedir.

Dergi kriterlerine uygun bulunup Editör Kurulu’nun ön incelemesinden geçen yazılar, iletişim adresleri üzerinden iki hakeme gönderilir. Her iki hakemden “yayımlanabilir raporu” alan makaleler yayımlanır. İki hakemden biri olumlu diğeri olumsuz rapor verdiği takdirde makale üçüncü bir hakeme gönderilir. Üçüncü hakemin verdiği rapora göre makalenin yayımlanıp yayımlanmayacağına karar verilir.

Üçüncü hakemin incelemeyi kabul etmemesi, olumlu veya olumsuz bir görüşe ulaşamaması gibi nadiren de olsa gelişebilecek durumlarda makaleye bir sonraki yayın dönemi için Editör Kurulu tarafından yeni bir hakem tayin edilir.

Bütün bu süreçler göz önüne alındığında, derginin yazarlara yayın süresi hakkında bir taahhütte bulunması mümkün değildir. Ancak bütün yazıların en geç 12 ay içinde hakemlik sürecinin tamamlanması öngörülmektedir.

Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks [ZfWT], “kör hakemlik” olarak adlandırılan değerlendirme sistemini uygular. Buna göre, incelemenin hiçbir aşamasında yazara hakem adı, hakeme de yazar adı verilmez. Son derece şeffaf bir biçimde gerçekleştirilen yayın inceleme sürecinde söz konusu kayıtlar beş yıl süreyle arşivde tutulur. Yayın Kurulu dergiye gönderilen yazıları yayımlayıp yayımlamamakta serbesttir. Yazarların bütün yazışmaları www.dieweltdertuerken.org/ sistemi aracılığıyla yapılır. Dergiye gönderilen yazılar iade edilmez.

Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks [ZfWT]’de yayımlanacak yazılar için yazarlardan ücret talep edilmemektedir.

Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks [ZfWT], Türkoloji ilgili çeşitli ülkelerde ve farklı disiplinlerde yapılan bilimsel araştırmaları yayınlamayı, bu çalışmaları uluslararası düzeyde erişilebilir hâle getirerek bu konudaki bilgi akışını sağlamayı ve bu suretle Türkoloji’nin gelişimine katkıda bulunmayı hedeflemekte ve Türkoloji alanında bir literatür oluşturmayı amaçlamaktadır.

Ayrıca 

Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks [ZfWT

], EBSCO, Index Copernicus, Drji, WorldCat, Base gibi pek çok uluslararası ve alan veri tabanı olmak üzere çeşitli indekslerde taranan uluslararası nitelikli, hakemli, bilimsel bir dergidir.

KVKK İle İlgili Açıklama

Açık Erişim-CC Lisans

Bu dergi, araştırmaları halka ücretsiz olarak sunmanın daha büyük bir küresel bilgi alışverişini desteklediği ilkesine dayanarak içeriğine anında açık erişim sağlar.

Kapsam

Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks [ZfWT] açık erişimli bir dergidir.
Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks [ZfWT] hakemli bir dergi olup yılda 4 (4) aylık dönemler hâlinde (Nisan-Ağustos ve Aralık) üç (3) sayı olarak yayımlanır.
Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks [ZfWT] Türkoloji’nin genel konularıyla ilgili yazılara yer verilebilir. Bunlara ek olarak diğer Türk boyları (Kazak, Kırgız, Özbek, Türkmen vb.) ile ilgili dil, edebiyat, folklor, tarih, sanat, kültür, ekonomi gibi konularda bilimsel makaleler, derlemeler, kitap eleştiri/tanıtım yazıları, çeviri ve aktarmalar da yayımlayan hakemli elektronik ve basılı bir dergidir.
Yazının dergiye gönderilmesi, yayımı için başvuru olarak kabul edilir. Yazılar için telif ücreti ödenmez.
Dergide yayımlanan yazıların içerikleriyle ilgili her türlü yasal sorumluluk, yazar veya yazarlarına aittir.
Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks [ZfWT], gönderilen yazıları yayımlayıp yayımlamama, gerekli gördüğü durumlarda üzerlerinde düzeltmeler yapma hakkına sahiptir.
Dergide yayımlanan makale ve diğer çalışmaların tüm yayın hakları Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks [ZfWT]’e aittir.
Derginin genel yayın dili Türkiye Türkçesidir. Bununla birlikte çağdaş Türk yazı dilleri, Almanca, İngilizce ve Rusça yazılara da yer verilmektedir. Latin alfabesi dışındaki yazıların Türkiye Türkçesi ve İngilizce başlıkları verilmeli, kaynakçaları yine Latin harfleriyle gösterilmelidir.
Derginin iletişim adresine iletilen her yazı, öncelikle Editör Kurulu tarafından derginin Yayın İlkeleri’ne biçimsel uygunluk bakımından değerlendirilir (anahtar kelimelerin sayısı, kelime sayısı, kaynakçanın yazımı vb.). Bu aşamada Editör Kurulu, yalnızca yazının Yayın İlkeleri’ne biçimsel uygunluğunu sağlamaya çalışır ve içerikle ilgili herhangi bir değerlendirme yapmaz.
Dergiye gönderilen makale, Editör Kurulu’nun ön incelemesinden sonra iletişim adresleri üzerinden iki hakeme gönderilir. Her iki hakemden yayımlanabilir raporu alan makaleler yayımlanır. İki hakemden biri olumlu diğeri olumsuz rapor verdiği takdirde makale üçüncü bir hakeme gönderilir. Üçüncü hakemin verdiği rapora göre makalenin yayımlanıp yayımlanmayacağına karar verilir.
Makalenin başında en az 150 en fazla 300 kelimeden oluşan Türkçe ve İngilizce özet, 5 kelimelik Türkçe ve İngilizce anahtar kelimeler; Türkçe ve İngilizce (ikincil dil) başlığa yer verilmelidir. Özet, çalışmanın kapsamı, amacı, yöntemi, etkileri ve sonuçları hakkında fikir verici mahiyette olmalıdır.
Yazı dergiye ilk defa gönderilirken yazının başlığının altında yazar adı, dipnotla unvanı, görev yaptığı kurum ve kendisine ulaşılabilecek e-posta adresi gibi bilgilere yer verilmemelidir. Yazıların hangi akademisyen tarafından sisteme eklendiği ya da dergiye gönderildiği, sistem yöneticisi tarafından zaten görülebildiğinden, bu bilgiler, yazılar hakem sürecinden geçtikten sonra, yazıya editör tarafından eklenecektir. Dolayısıyla yazılar sisteme girilirken, gözden geçirilip yazara ait herhangi bir bilginin yazıda yer almadığından emin olunmalıdır. Bu husus, makaleyi inceleyecek hakemlere daha rahat hareket imkânı tanınması açısından önemlidir.
www.dieweltdertuerken.org/ adresindeki Makale Gönder butonu üzerinden üye olunarak gönderilebilir. Aynı sayfadan üyelik girişi yapılarak hakem süreci takip edilebilir. Bu aşamadan sonra, düzeltmelerin yapılması için, bütün hakemlerden raporların gelmesi beklenmelidir. Çünkü yazarlar, sisteme bir kez düzeltme ekleyebilmektedirler. Zira bir hakemin istediği düzeltmeyi yapıp yazı sisteme eklendiğinde, sonraki aşamada ikinci bir hakemin de düzeltme istemesi durumunda istenen düzeltmeler yapılamayacaktır.
Dergiye gönderilen yazıların daha önce başka bir yerde yayımlanmamış olması gerekmektedir. Kitap hâlinde yayımlanmamış sempozyum bildirilerinin yayımı ise bu durumun belirtilmesi şartıyla mümkündür.
Yazılar, mutlaka aşağıda belirtilen formatta gönderilmelidir. Sisteme bu formatta girilmeyen yazılar değerlendirmeye alınmayacaktır.

Telif Hakları

Yazar/Yazarlar Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks'e yayımlanmak üzere göndermiş oldukları yazıların telif hakkını Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks'e devretmeyi kabul eder/ler. Dergide yayımlanan yazıların sorumlulukları yazara(lara) aittir.

Gizlilik Politikası

Bu dergi sitesine girilen isimler ve e-posta adresleri, yalnızca bu derginin belirtilen amaçları için kullanılacak ve başka herhangi bir amaç için veya başka bir tarafça kullanıma sunulmayacaktır.

Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks'ün operatörleri özel verilerin korunmasını ciddiye alır. Kişisel verileri işlerken mahremiyete özellikle dikkat edilmesi önemli bir husustur. Kişisel veriler, Federal Veri Koruma Yasası (BDSG) hükümlerine uygun olarak kullanılır; Bu web sitesinin operatörleri gizliliğe bağlıdır. Bu web siteleri, bu veri koruma beyanı kapsamında olmayan diğer sağlayıcıların web sitelerine bağlantılar içerebilir. Daha fazla önemli bilgiyi Genel Kullanım Koşullarında da bulabilirsiniz.

1. Kişisel veriler
Kişisel veriler, kimliğinizi öğrenmek için kullanılabilecek bilgilerdir. Buna isim, adres, posta adresi, telefon numarası gibi bilgiler dahildir. Gerçek kimlikle doğrudan ilgili olmayan bilgiler (favori web siteleri veya bir sitenin kullanıcı sayısı gibi) dahil edilmez.

Prensip olarak, çevrimiçi teklifimizi kimliğinizi açıklamadan kullanabilirsiniz. Kaydolmaya, yani üye (kayıtlı kullanıcı) olarak giriş yapmaya karar verirseniz, kişisel bilgileri bireysel kullanıcı profilinde saklayabilirsiniz. Bu verileri girmek isteyip istemediğinize karar vermek size kalmıştır. Teklifi kullanmak için mümkün olduğunca az kişisel veri toplanmaya çalışıldığından, kayıt için - üye olarak listelenen ve gerçek adla eşleşmesi gerekmeyen - bir ad sağlamak yeterlidir. şifrenin gönderileceği e-posta adresinin belirtilmesi. Sayfalarımıza erişimle bağlantılı olarak veriler (örn. IP adresi, tarih, saat ve görüntülenen sayfalar) sunucuda saklanır. Kişisel kullanım yoktur. Anonim veri kayıtlarının istatistiksel analizi saklıdır.

Kişisel verileri, web sitesinin teknik yönetimi ve müşteri yönetimi için yalnızca her durumda gerekli olduğu ölçüde kullanırız. Ayrıca, kişisel veriler yalnızca gönüllü olarak verildiği takdirde kaydedilir.

2. Kişisel verilerin aktarımı
Kişisel bilgileri yalnızca bu web sitesi için kullanıyoruz. Bilgileri, açık rıza olmadan üçüncü şahıslara aktarmayız. Verilerin sipariş verilerinin işlenmesi bağlamında hizmet sağlayıcılara iletilmesi durumunda, Federal Veri Koruma Yasası (BDSG), diğer yasal hükümler ve bu Gizlilik Politikası'na tabidirler.
Kişisel verilerin araştırılması veya kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılması ancak emredici yasal hükümler çerçevesinde gerçekleştirilmektedir.

3. Çerezlerin kullanımı
Çerezler kullanıyoruz - konfigürasyon bilgileri içeren küçük dosyalar. Bireysel kullanıcı ayarlarının belirlenmesine ve özel kullanıcı işlevlerinin uygulanmasına yardımcı olurlar. Çerezler aracılığıyla herhangi bir kişisel veri toplamıyoruz. Web sitesinin tüm işlevleri çerezler olmadan da kullanılabilir, ancak bazı kullanıcı tanımlı özellikler ve ayarlar bu durumda kullanılamaz.

4. Çocuklar
18 yaşın altındaki kişiler, ebeveynlerinin veya yasal vasilerinin izni olmadan bize herhangi bir kişisel veri iletmemelidir. Çocuklardan herhangi bir kişisel veri talep etmiyoruz, bunları toplamıyoruz ve üçüncü şahıslara iletmiyoruz.

5. Çekilme hakkı
Bize kişisel veriler verdiyseniz, bunları istediğiniz zaman kullanıcı profilinde değiştirebilir ve silebilirsiniz. Hesabın tamamen silinmesi için lütfen web yöneticisiyle iletişime geçin. Ancak bu noktaya kadar forumlarda, yorumlarda, tarih duyurularında ve makalelerde yapılan gönderiler saklanabilir - bununla ilgili bilgiler de genel kullanım koşullarında bulunabilir.

6. Diğer web sitelerine bağlantılar
Çevrimiçi teklifimiz diğer web sitelerine bağlantılar içerir. Operatörlerinin veri koruma yönetmeliklerine uyup uymadıkları üzerinde hiçbir etkimiz yoktur.

7. Katkılar
Sitemizde yer alan makaleler herkesin erişimine açıktır. Katkılar, kamuya yönelik olmayan bilgiler içerdiğinden emin olmak için yayınlanmadan önce dikkatlice kontrol edilmelidir. Katkılar arama motorlarına kaydedilebilir ve özellikle bu web sitesini çağırmadan bile dünya çapında erişilebilir.

8. Sorular ve Yorumlar
Verilerin korunması konusunda herhangi bir sorunuz, öneriniz veya yorumunuz varsa, lütfen Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks web yöneticisine bir e-posta gönderin.